Приказ от 07.11.2018 № 1654 Об утверждении форм заключений экспертиз состояния охраны труда и безопасности промышленного производства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19076 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 07.11.2018 № 1654 Об утверждении форм заключений экспертиз состояния охраны труда и безопасности промышленного производства
Дата начала действия18.07.2019
Дата принятия07.11.2018
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа1654
РазработчикМинистерство социальной политики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций1384/32836
Дата регистрации в Министерстве Юстиций05.12.2018
Принявший органМинистерство социальной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2018

м. Київ

N 1654


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 грудня 2018 р. за N 1384/32836

Про затвердження форм висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

Відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону праці", Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107, та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми висновків експертиз, на підставі яких приймаються рішення щодо видачі дозволів відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107:

1) форму Висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

2) форму Висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

3) форму Висновку експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через шість місяців із дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник Секретаріату
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Голова Державної служби
України з питань праці

Р. Чернега


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
07 листопада 2018 року N 1654


Бланк експертної організації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник експертної організації

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)


___ ____________ 20__ р.


ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ* N ____________
стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки

Цей Висновок засвідчує, що суб'єкт господарювання ________________________________________
                                                                                                               (повне найменування
_____________________________________________________________________________________
                  юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                            серія і номер паспорта або номер ID-картки, ким і коли виданий(а),
_____________________________________________________________________________________
                                         місце проживання фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________ забезпечити дотримання вимог
              (спроможний/неспроможний (зазначити потрібне))
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки, перелік яких додається.

Цей Висновок складено на підставі звіту за результатами експертизи від ___ ____________ 20__ р. N ___________ та договору від ___ ____________ 20__ р. N __________, укладеного із суб'єктом господарювання.

На вимогу Держпраці звіт за результатами експертизи надається для ознайомлення наступного робочого дня після отримання відповідного запиту.

____________
* Висновок експертизи подається для одержання дозволу не пізніше одного року від дати його затвердження.

Додаток
до Висновку експертизи


Перелік заявлених робіт підвищеної небезпеки, під час виконання яких суб'єкт господарювання
_____________________________________________________________________________________
                                              (найменування суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________ забезпечити дотримання вимог
              (спроможний/неспроможний (зазначити потрібне))
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

1. _________________________________________________________________ (пункт __ додатка 2);

2. _________________________________________________________________ (пункт __ додатка 2);

3. ___________________________________________________________________________________
(найменування заявлених робіт із зазначенням пунктів додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107)

Перелік законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, на відповідність яким проводилась експертиза:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________
(перелік законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів з охорони праці, технічних регламентів, нормативних документів (за потреби))


 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
07 листопада 2018 року N 1654


Бланк експертної організації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник експертної організації

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)


___ ____________ 20__ р.


ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ* N ___________
стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Цей Висновок засвідчує, що суб'єкт господарювання ________________________________________
                                                                                                            (повне найменування
_____________________________________________________________________________________
                 юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                            серія і номер паспорта або номер ID-картки, ким і коли виданий(а),
_____________________________________________________________________________________
                                              місце проживання фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________ забезпечити дотримання вимог
                (спроможний/неспроможний (зазначити потрібне))
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, перелік яких додається.

Цей Висновок складено на підставі звіту за результатами експертизи від ___ ____________ 20__ р. N ___________ та договору від ___ ____________ 20__ р. N __________, укладеного із суб'єктом господарювання.

На вимогу Держпраці звіт за результатами експертизи надається для ознайомлення наступного робочого дня після отримання відповідного запиту.

____________
* Висновок експертизи подається для одержання дозволу не пізніше одного року від дати його затвердження.

Додаток
до Висновку експертизи


Перелік заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, під час експлуатації яких суб'єкт господарювання ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (найменування суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________ забезпечити дотримання вимог
               (спроможний/неспроможний (зазначити потрібне))

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

1. _________________________________________________________________ (пункт __ додатка 3);

2. _________________________________________________________________ (пункт __ додатка 3);

3. ___________________________________________________________________________________
(найменування заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки із зазначенням пунктів додатка 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107)

Перелік законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, на відповідність яким проводилась експертиза:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________
(перелік законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів з охорони праці, технічних регламентів, нормативних документів (за потреби))


 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
07 листопада 2018 року N 1654


Бланк експертної організації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник експертної організації

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)


___ ____________ 20__ р.


ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ* N _________
щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Цей Висновок засвідчує, що заявлені суб'єктом господарювання
_____________________________________________________________________________________
       (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
               по батькові, серія і номер паспорта або номер ID-картки, ким і коли виданий(а),
_____________________________________________________________________________________
                                          місце проживання фізичної особи - підприємця)
машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, перелік яких додається,
_________________________________________________________ вимогам законодавства з питань
           (відповідають/не відповідають (зазначити потрібне))
охорони праці та промислової безпеки.

Цей Висновок складено на підставі звіту за результатами експертизи від ___ ____________ 20__ р. N ___________ та договору від ___ ____________ 20__ р. N __________, укладеного із суб'єктом господарювання.

На вимогу Держпраці звіт за результатами експертизи надається для ознайомлення наступного робочого дня після отримання відповідного запиту.

____________
* Висновок експертизи подається для одержання дозволу не пізніше одного року від дати його затвердження.

Додаток
до Висновку експертизи


Перелік заявлених суб'єктом господарювання ______________________________________________
                                                                                        (найменування суб'єкта господарювання)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки для оцінки їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

1. _________________________________________________________________ (пункт __ додатка 3);

2. _________________________________________________________________ (пункт __ додатка 3);

3. ___________________________________________________________________________________
(найменування заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки із зазначенням типу, марки, модифікації, заводського номера устатковання, року виготовлення, країни-виробника, фірми-виробника, а також пунктів додатка 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107)

Перелік законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, на відповідність яким проводилась експертиза:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________
(перелік законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів з охорони праці, технічних регламентів, нормативних документів (за потреби))


 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com