ДСТУ EN 12246:2014 Лесоматериалы для поддонов и упаковки. Классификация по качеству (EN 12246:1999, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 12246:2014 Лесоматериалы для поддонов и упаковки. Классификация по качеству (EN 12246:1999, IDТ)
Дата начала действия01.02.2015
Дата принятия23.10.2014
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 23.10.2014 № 1257 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, межгосударственных нормативных документов как национальных нормативных документов, изменений к межгосударственным стандартам, утверждении национальных нормативных документов, изменений к национальным стандартам Украины, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12246:2014
РазработчикНациональный университет биоресурсов и природопользования (НУБиП)
Принявший органНациональный университет биоресурсов и природопользования (НУБиП)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІСОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДДОНІВ ТА ПАКОВАННЯ

Класифікація за якістю
(EN 12246:1999, IDТ)

ДСТУ EN 12246:2014

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Зражва, канд. с.-г. наук (науковий керівник); О. Малахова, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 р. № 1257 з 2015-02-01; до національного стандарту внесено поправку, опубліковану в інформаційному покажчику «Стандарти» № 8-2015

3 Національний стандарт ДСТУ EN 12246:2014 відповідає EN 12246:1999 Quality classification of timber used in pallets and packaging (Класифікація за якістю лісоматеріалів для піддонів та паковання) і долучений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12246:1999

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація лісоматеріалів

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12246:1999 Quality classification of timber used in pallets and packaging (Класифікація за якістю лісоматеріалів для піддонів та паковання).

Відповідальний за цей стандарт — Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— з «Передмови» до EN 12246:1999 у «Вступ» до цього стандарту взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 12246:1999

Піддони і паковання з будь-якого матеріалу мають відповідати певним функційним вимогам. Відповідність цим вимогам можна перевірити випробовуваннями або за допомогою спеціальних засобів.

Особливості вимог, пов’язані з використанням деревини для піддонів і пакування, визначають функційними випробовуваннями виробів або на основі більш традиційних систем — відсортуванням конструкційних лісоматеріалів за міцністю або відсортуванням пиломатеріалів за зовнішніми ознаками. Саме на останньому методі базуються групи якості, встановлені цим стандартом.

Відсортування пиломатеріалів можна вдосконалювати впровадженням нових систем оцінювання якості.

Для визначання груп якості пиломатеріалів, які використано в кінцевій продукції, в стандартах на вироби і контрактах можна посилатись на цей стандарт.

Вимоги цього стандарту ґрунтуються на багаторічному досвіді використання піддонів і паковання.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІСОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДДОНІВ ТА ПАКОВАННЯ
Класифікація за якістю

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ И УПАКОВКИ
Классификация по качеству

TIMBER FOR PALLETS AND PACKAGING
Quality classification

Чинний від 2015-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює групи якості лісоматеріалів, використовуваних для піддонів та паковання. Цей стандарт установлює дві групи якості Р1 і Р2 з мінімальними вимогами для візуального сортування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань доцільно звертатися до останнього видання відповідної публікації.

EN 844-1 Round and sawn timber — Terminology — Part 1: General terms common to round timber and sawn timber

EN 844-3 Round and sawn timber — Terminology — Part 3: General terms relating to sawn timber

EN 844-4 Round and sawn timber — Terminology — Part 4: Terms relating to moisture content

EN 844-6 Round and sawn timber — Terminology — Part 6: Terms relating to dimensions of sawn timber

EN 844-7 Round and sawn timber — Terminology— Part 7: Terms relating to anatomical structure of timber

EN 844-9 Round and sawn timber — Terminology — Part 9: Terms relating to features of sawn timber

EN 844-10 Round and sawn timber — Terminology — Part 10: Terms relating to stain and fungal attack

EN 844-11 Round and sawn timber — Terminology — Part 11: Terms relating to degrade by insects

EN 1309-1 Round and sawn timber — Method of measurement of dimensions — Part 1: Sawn timber

EN 1310:1997 Round and sawn timber—Method of measurement of features

EN 1311 Round and sawn timber — Method of measurement of biological degrade.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 844-1 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 1. Основні терміни, загальні для круглих та пиляних лісоматеріалів

EN 844-3 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 3. Основні терміни, що стосуються пиломатеріалів (чинний як ДСТУ EN 844-3:2004)

EN 844-4 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 4. Терміни, що стосуються вмісту вологи

EN 844-6 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 6. Терміни, що стосуються розмірів пиломатеріалів

EN 844-7 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 7. Терміни, що стосуються анатомічної будови деревини

EN 844-9 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 9. Терміни, що стосуються вад пиломатеріалів

EN 844-10 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 10. Терміни, що стосуються грибних забарвлень та грибних уражень

EN 844-11 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 11. Терміни, що стосуються пошкоджень комахами

EN 1309-1 Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання розмірів. Частина 1. Пиломатеріали (чинний як ДСТУ EN 1309-1:2001)

EN 1310:1997 Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання параметрів (чинний як ДСТУ EN 1310:2005)

EN 1311 Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання біологічних пошкоджень (чинний як ДСТУ EN 1311:2001).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com