Приказ от 18.10.2018 № 275 Об утверждении Порядка рецензирования отчетов об обследовании инженерных систем

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 18.10.2018 № 275 Об утверждении Порядка рецензирования отчетов об обследовании инженерных систем
Дата начала действия07.12.2018
Дата принятия18.10.2018
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа275
РазработчикМинистерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), который является правообладателем Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительство, Минрегионстрой Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций1266/32718
Дата регистрации в Министерстве Юстиций05.11.2018
Принявший органМинистерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), который является правообладателем Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительство, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018

м. Київ

 № 275

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2018 р. за  № 1266/32718

Про затвердження Порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем

Відповідно до статті 10 Закону України "Про енергетичну ефективність будівель", пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року  № 197,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок рецензування звітів про обстеження інженерних систем, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В. В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е. Б.

 

Перший заступник Міністра

В. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова Державного агентства
з енергоефективності та
енергозбереження України

С. Савчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
18 жовтня 2018 року  № 275

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2018 р. за  № 1266/32718


ПОРЯДОК
рецензування звітів про обстеження інженерних систем

1. Цей Порядок визначає процедуру та вимоги до проведення рецензування звітів про обстеження інженерних систем відповідно до Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" (далі - Закон).

2. Рецензування звітів про обстеження інженерних систем (далі - Рецензування) виконується з метою неупередженого критичного розгляду звітів про результати обстеження інженерних систем (далі - Звіт), складених членами саморегулівних організацій у сфері енергетичної ефективності, та полягає у наданні рецензії на звіт про обстеження інженерних систем (далі - Рецензія).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

4. Рецензування здійснюється на підставі письмової вимоги про рецензування звіту про обстеження інженерних систем (далі - Вимога) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних або юридичних осіб.

5. Плата за Рецензування не стягується.

6. На Вимогу щодо Рецензування Звіту, Рецензія щодо якого вже здійснювалась саморегулівною організацією, надається копія такої Рецензії.

7. Рецензування здійснюється саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності, членами яких складено Звіти. Для здійснення Рецензування залучаються фахівці з обстеження інженерних систем.

8. Під час Рецензування перевіряються наявність, повнота заповнення форм та анкет обстеження інженерних систем, результатів обстеження інженерних систем та інформації щодо технічного стану інженерних систем, обґрунтованість критеріїв, за якими визначається технічний стан інженерних систем, обґрунтованість проведених оцінок технічних параметрів інженерних систем та висновків за результатами обстеження інженерних систем відповідно до Методики обстеження інженерних систем будівлі, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року  № 173, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за  № 826/32278 (далі - Методика).

9. Строк Рецензування не може перевищувати 30 календарних днів з дня надходження Вимоги до саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності.

10. У Рецензії зазначаються:

підстави проведення Рецензування;

загальна інформація про Звіт;

інформація про кваліфікаційні атестати фахівців з обстеження інженерних систем, що склали Звіт;

дата підписання Рецензії;

обґрунтованість та достовірність оцінки технічних параметрів інженерних систем відповідно до вимог нормативно-правових актів та нормативних документів;

перелік нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері енергетичної ефективності будівель, відповідно до яких здійснюється оцінювання інженерних систем;

оцінка зібраних фахівцем з обстеження інженерних систем вхідних даних та інша інформація (їх повнота для проведення оцінки технічних параметрів інженерних систем та розкриття у Звіті);

відповідність Звіту вимогам Методики;

характеристика Звіту.

Рецензія може містити перелік обґрунтованих рецензентом зауважень до Звіту, у тому числі застереження щодо можливості впливу цих зауважень на достовірність оцінки технічних параметрів інженерних систем.

11. Характеристика Звіту у Рецензії відповідає одному із таких критеріїв:

Звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів;

Звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, але має незначні недоліки, що не впливають на достовірність оцінки;

Звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, є неякісним і не може бути використаний.

12. Під час Рецензування не береться до уваги будь-яка додаткова інформація про інженерні системи будівлі, що з'явилася після дати складення Звіту.

 

Заступник директора Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики

В. Токаренко


 

Додаток
до Порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем
(пункт 4)


ВИМОГА
про рецензування звіту про обстеження інженерних систем

1. Номер звіту про обстеження інженерних систем: __________________________________________

2. Прізвище, ім'я та по батькові фахівця з обстеження інженерних систем: _______________________
______________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження будівлі: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Підстава проведення рецензування (інформація від органу державної влади, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи): ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________
(посада)*

_____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Для фізичних осіб посада не зазначається.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com