СОУ ДКА 0005:2005 Правила разработки и внесения изменений в нормативные документы

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ ДКА 0005:2005 Правила разработки и внесения изменений в нормативные документы
Дата начала действия01.05.2005
Дата принятия22.02.2005
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 22.02.2005 № 48
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа0005:2005
РазработчикГосударственное предприятие «Центр стандартизации ракетно-космической техники» (ЦС РКТ)
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций804/200877
Дата регистрации в Министерстве Юстиций08.04.2005
Принявший органГосударственное предприятие «Центр стандартизации ракетно-космической техники» (ЦС РКТ)


ДСТУ 1.11:2004 Национальная стандартизация. Правила проведения экспертизы проектов национальных нормативных документов

ДСТУ 1.1:2001 Национальная стандартизация. Стандартизация и сопредельные виды деятельности. Сроки и определения основных понятий

ДСТУ 1.2:2003 Национальная стандартизация. Порядок разработки национальных нормативных документов.

ДСТУ 1.5:2003 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов

ДСТУ 1.5:2003 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов. Поправка

ДСТУ 1.6:2004 Национальная стандартизация. Правила регистрации нормативных документов. С изменениями №1-5 и поправками

СОУ ДКА 0003:2003 Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ

Система стандартизації Державного космічного агентства України

ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

СОУ ДКА 0005:2005

Видання офіційне

ДКА України
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Центр стандартизації ракетнокосмічної техніки” (ЦС РКТ)

РОЗРОБНИКИ: В. Курбатов (керівник розроблення); Ю. Стрижак; Л. Юркевич

ВНЕСЕНО Управлінням космічних комплексів Національного космічного агентства України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Національного космічного агентства України від 22.02.2005 р. № 48

3 У цьому стандарті реалізовано норми Законів України “Про космічну діяльність”, “Про стандартизацію”, “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО Державним підприємством “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” 08.04.2005, реєстраційний номер 804/200877

6 ПЕРЕВИДАННЯ за Зміною 0005-1:2012 наказ ДКА України від 19.102012 №392

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та скорочення

4 Правила розроблення змін

5 Правила оформлення та викладання змін

6 Правила погодження, затвердження та реєстрування змін

7 Правила внесення змін

8 Правила зберігання та обігу змін

Додаток А Форма першої сторінки зміни до нормативного документа

Додаток Б Форма другої та подальших сторінок зміни до нормативного документа

Додаток В Форма аркуша ухвалення зміни до нормативного документа

ВСТУП

Метою розроблення комплексу нормативних документів системи стандартизації Державного космічного агентства України є встановлення правил виконання робіт із стандартизації у сфері космічної діяльності в Україні.

Основні завдання:

– реалізація вимог Законів України «Про космічну діяльність», «Про стандартизацію» і «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»;

– розроблення і впровадження організаційних основ створення єдиної системи нормативних документів галузі, визначених «Основними напрямками стандартизації космічної діяльності (Концепцією)»;

– урахування вимог міжнародно визнаних директив і кодексів щодо розроблення, затвердження й застосування стандартів, у тому числі міжнародних та європейських.

До комплексу нормативних документів системи стандартизації Державного космічного агентства України належать документи:

− СОУ ДКА 0001:2003 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Основні положення;

− СОУ ДКА 0002:2003 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Правила розроблення нормативних документів;

− СОУ ДКА 0003:2003 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів;

− СОУ-Н ДКА 0004:2005 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Правила ведення реєстру нормативних документів;

− СОУ ДКА 0005:2005 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Правила внесення змін до нормативних документів;

− Правила перевіряння нормативних документів*;

− Правила забезпечення нормативними документами*.

Під час розроблення стандарту використано «Директиви ISO/IEC. Частина 1 Процедури технічної роботи, 2004».

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ

Система стандартизації Державного космічного агентства України
ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Система стандартизации Государственного космического агентства Украины
ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Чинний від 2005-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила, як розробляти, оформлювати та вносити зміни до нормативних документів Державного космічного агентства (ДКА) України й доповнює окремі вимоги ДСТУ 1.2 і ДСТУ 1.5.

Положення цього стандарту застосовують під час проведення науково- технічної роботи щодо розроблення нормативних документів ДКА України згідно з СОУ ДКА 0002 усі суб’єкти, які здійснюють космічну діяльність в Україні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 1.6:2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів

ДСТУ 1.11:2004 Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів

СОУ ДКА 0002:2003 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Правила розроблення нормативних документів

СОУ ДКА 0003:2003 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

СОУ-Н ДКА 0004:2004 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Правила ведення реєстру нормативних документів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com