ДСТУ ISO 10110-7:2004 Оптика и оптические приборы. Подготовка чертежей оптических элементов и систем. Часть 7. Допуски на дефекты поверхности (ISO 10110-7:1996, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18711 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 10110-7:2004 Оптика и оптические приборы. Подготовка чертежей оптических элементов и систем. Часть 7. Допуски на дефекты поверхности (ISO 10110-7:1996, IDТ)
Дата начала действия01.10.2005
Дата принятия05.07.2004
Дата отмены действия 01.06.2019
СтатусНедействующий
Новый документДСТУ ISO 10110-7:2018
Утверждающий документПриказ от 05.07.2004 № 132
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10110-7:2004
РазработчикНТК «Институт монокристаллов» НАН Украины
Принявший органНТК «Институт монокристаллов» НАН Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Оптика та оптичні прилади

ГОТУВАННЯ КРЕСЛЕНИКІВ ОПТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА СИСТЕМ

Частина 7. Допуски на дефекти поверхні
(ISO 10110-7:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 10110-7:2004

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: «Амкрис-ейч, ЛТД» НТК «Інститут монокристалів» НАН України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Будніков, канд. фіз.-мат. наук; Ю. Даниленко; Н. Молчанова (науковий керівник), канд. техн. наук; О. Сисоєва

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р. № 132 3 2005-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 10110-7:1996 Optics and optical instruments — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 7: Surface imperfection torelances (Оптика та оптичні прилади. Готування креслеників оптичних елементів та систем. Частина 7. Допуски на дефекти поверхні)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Індикація на кресленниках

4.1 Метод І — метод спостеріганої чи задіяної області

4.2 Метод II — візуальний метод

Додаток А Розміри, яким надають перевагу, і коефіцієнти множення за методом І

Додаток В Опис контрольної установки для методу II

Додаток С Познаки класу видимості для методу II

Додаток D Стандартний дефект для калібрування контрольної установки за методом II

Додаток Е Рекомендовані розміри штучних дефектів зразкової пластини для методу І

Додаток F Приклади індикацій для допустимих поверхневих дефектів

Додаток G Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 10110-7:1996 Optics and optical instruments — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 7: Surface imperfection torelances (Оптика та оптичні прилади. Готування креслеників оптичних елементів та систем. Частина 7. Допуски на дефекти поверхні).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт — ТК 99 «Матеріали та прилади для сцинтиляційної техніки та техніки, пов’язаної з вимірюванням іонізуючих випромінювань».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 та додатку G долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у розділі 4 подано «Національну примітку» щодо посилання на додаток F;

— текст доповнено «Змістом» і «Бібліографічними даними»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України.

Міжнародні стандарти, на які є посилання у цьому стандарті, в Україні не чинні.

Принцип зворотності дотримано.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОПТИКА ТА ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ
ГОТУВАННЯ КРЕСЛЕНИКІВ ОПТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА СИСТЕМ
Частина 7. Допуски на дефекти поверхні

ОПТИКА И ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
ПОДГОТОВКА ЧЕРТЕЖЕЙ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И СИСТЕМ
Часть 7. Допуски на дефекты поверхности

OPTICS AND OPTICAL INSTRUMENTS
PREPARATION OF DRAWINGS FOR OPTICAL ELEMENTS AND SYSTEMS
Part 7. Surface imperfection tolerances

Чинний від 2005-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Комплекс стандартів ISO 10110 визначає проектування та функційні вимоги щодо оптичних елементів та систем у технічних креслениках, використовуваних для виробництва та контролювання.

Цей стандарт визначає допустимий рівень дефектів поверхні (подряпин, відколів, плям тощо) окремих оптичних елементів. Також наведено метод визначання розміру допустимих крайових відколів.

Варто звернути увагу на те, що допустимий рівень дефектів поверхні визначено, враховуючи вплив оброблення (з доданням форми чи зміцненням оптичного елемента), а також косметичного (естетичного) оброблення.

Стандарт можна застосовувати як до прозорих, так і до відбиваних поверхонь готових оптичних елементів (а також покрив), але не для складанних одиниць. Допустимі поверхневі дефекти можна визначити відповідно до методу 1 (поверхнева область може мати чи не мати явні дефекти) або методом 2 (наявність дефектів). Для обох випадків наведено правила для визначання допустимих поверхневих дефектів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижченаведені стандарти містять положення, які через посилання на них в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені видання були чинні. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, які брали участь в узгодженні цього стандарту, пропонують використовувати останні видання стандартів, зазначених нижче. Члени IEC та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 10110-1:1996 Optics and optical instruments — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 1: General

ISO 10110-8:1997 Optics and optical instruments — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 8: Surface texture.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 10110-1:1996 Оптика та оптичні прилади. Готування креслеників оптичних елементів та систем. Частина 1. Загальні положення

ISO 10110-8:1997 Оптика та оптичні прилади. Готування креслеників оптичних елементів та систем. Частина 8. Структура поверхні.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com