Постановление от 20.10.2000 № 1569 О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Украины от 27.04.1998 № 568

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20047 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 20.10.2000 № 1569 О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Украины от 27.04.1998 № 568
Дата принятия20.10.2000
Дата отмены действия 20.08.2005
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1569
РазработчикКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 788 от 20.08.2005


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 жовтня 2000 р. № 1569

Київ

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 568

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 серпня 2005 року № 788)

Відповідно до статті 22.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 568 "Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок бюджетного контролю за використанням коштів, спрямованих на будівництво такого житла" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 17, ст. 628; № 43, ст. 1591; 1999 р., № 42, ст. 2089) зміни і доповнення, що додаються.

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України

 
Ю. ЄХАНУРОВ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2000 р. № 1569


ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 568

1. У постанові:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

"Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок використання коштів, що спрямовуються на будівництво такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням";

2) у пункті 1 слова "бюджетного контролю за використанням коштів, спрямованих на будівництво такого житла" замінити словами "використання коштів, що спрямовуються на будівництво такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням";

3) пункт 3 після слів "Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики" доповнити словами "Державній податковій адміністрації".

2. У методології, затвердженій зазначеною постановою:

1) назву методології викласти в такій редакції:

"Методологія визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок використання коштів, що спрямовуються на будівництво такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням";

2) у пункті 2:

абзац другий доповнити словами "та ті платники податку на прибуток підприємств, яким передано право на виконання зазначених угод (договорів)";

в абзаці третьому:

слова "Національна гвардія" виключити;

слова "Головне управління урядового зв'язку Служби безпеки" замінити словами "Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ";

доповнити абзац після слова "МВС" словами "Головне управління внутрішніх військ МВС";

3) у назві розділу другого слова "і зменшення податкового зобов'язання інвесторів" виключити;

4) пункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Вартість векселів, що використовуються для здійснення інвестицій, дорівнює (відповідає) чистій реалізаційній вартості дебіторської заборгованості за цим векселем, яка визначається відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку";

5) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Собівартість виробництва і будівельно-монтажних робіт, методи формування цін на активи, які інвестуються, визначаються згідно з актами законодавства та відповідними галузевими нормативними актами";

6) абзац другий пункту 9 доповнити словами "що встановлюється Держбудом щокварталу";

7) назву розділу третього викласти в такій редакції:

"Процедура зменшення податкового зобов'язання інвесторів і порядок використання коштів, векселів та матеріальних активів, що спрямовуються на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням";

8) пункт 10 доповнити новими абзацами другим, третім, четвертим і п'ятим такого змісту:

"Замовникам та інвесторам проводити аналіз укладених до 1 липня 1997 р. інвестиційних угод (договорів) з урахуванням додаткових угод (договорів), укладених до 1 січня 2000 р., які відповідають вимогам пункту 22.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - додаткові угоди (договори)".

Якщо інвестор не виконує зобов'язань за інвестиційними угодами, укладеними до 1 липня 1997 р., та додатковими угодами (договорами), замовник може залучити нових інвесторів.

У разі продовження виконання цих угод (договорів) новим інвестором замовник вносить необхідні корективи до відповідних реєстрів з повідомленням про це органу Державної податкової адміністрації за місцем реєстрації підприємства. При цьому обсяг інвестицій, визначений у реєстрах, корегуванню не підлягає.

Зобов'язання нового інвестора щодо сплати податку на прибуток (далі - податкові зобов'язання) зменшуються згідно з пунктом 22.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

9) пункт 12 доповнити новими абзацами третім, четвертим і п'ятим такого змісту:

"Зараховуються починаючи з 1 листопада 1999 р. у зменшення податкових зобов'язань інвесторів обсяги коштів та матеріальних активів, спрямованих платниками податків на прибуток підприємств для завершення розпочатого до 1 липня 1997 р. будівництва житла, за додатковими угодами (договорами).

Інвестиції, внесені платниками податків, що зазначені в абзацах першому і третьому цього пункту, враховуються у зменшення податкових зобов'язань таких платників податків у сумі, що не перевищує розміру податкових зобов'язань, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування.

У разі коли податкове зобов'язання у відповідному звітному періоді менше від суми використаних інвестицій, ця різниця враховується під час визначення податкового зобов'язання у наступному звітному періоді протягом терміну завершення будівництва об'єктів житла, розпочатого до 1 липня 1997 р., але не пізніше ніж 1 січня 2002 року".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

10) пункт 13:

доповнити новими абзацами четвертим і п'ятим такого змісту:

"додаткова угода (договір);

договір на завершення виконання інвестиційної угоди та додаткової угоди (договору) новим інвестором".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;

абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

"Копія платіжного доручення про перерахування коштів у погашення векселя чи для розрахунку за реалізований вексель або документальне підтвердження фактично виконаних робіт, передачу матеріальних активів за цим векселем чи для розрахунку за реалізований вексель";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Копія платіжного доручення на перерахування коштів або копія акта передачі матеріальних активів замовником будівельній організації на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей (підряднику за договором підряду або пайової участі).

Замовники ведуть облік довідок про надання інвестицій на будівництво зазначеного житла згідно з додатком 1 та про цільове використання цих інвестицій згідно з додатком 2".

У зв'язку з цим додатки 1 і 2, на які є посилання у пунктах 13 і 17 методології, оформляються за зразком нової редакції;

11) абзац перший пункту 15 доповнити словами "та додаткових угод (договорів)";

12) абзац перший пункту 18 після слів "можуть спрямовуватися" доповнити словами "замовником (або уповноваженою організацією), а після слів і цифр "до 1 липня 1997 року" - словами "та на реконструкцію гуртожитків і казарм під житло";

13) доповнити методологію пунктами 21, 22 і 23 такого змісту:

"21. Замовники будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей і уповноважені організації подають Мінфіну до 1 березня року, що настає за звітним, довідки про обсяги здійснення інвестицій згідно з додатками 9 і 10.

22. Державна податкова адміністрація подає Мінфіну до 1 березня року, що настає за звітним, довідку про обсяг коштів, зарахованих інвесторам зазначеного будівництва у зменшення їх податкових зобов'язань, згідно з додатком 11.

23. Відповідальність за недостовірність даних про надання та цільове використання інвестицій на будівництво житла, на підставі яких зменшуються податкові зобов'язання інвестора, несуть замовники та інвестори відповідно до законодавства".

 

Зразок
 

 

Додаток 1

Замовник __________________
                (повна назва, адреса)

___________________________

 

Підприємство-інвестор _______

___________________________
       (повна назва, адреса,

___________________________
       ідентифікаційний код)

Податкова адміністрація

___________________________
          (повна назва)

___________________________


ДОВІДКА № _____
про надання інвестицій на будівництво житла військовослужбовцям та членам їх сімей

_________________________________________________________________
    (повна адреса об'єкта будівництва)

на підставі угоди від "___" _______________ 199 __ р. № _______

внесено всього інвестицій ___________ (______________________________
                                                  (цифрами і словами за наростаючим підсумком)

_________________________________________________________) гривень,

у тому числі за місяцями:

_________________

_______________

гривень

_________________

_______________

гривень

_________________

_______________

гривень


Будівництво житлового(их) будинку(ів) на _________ квартир

Довідково:

дата початку будівництва об'єкта

_____________ 199_ р.,

 

дата завершення будівництва об'єкта

_____________ 200_ р.,

 

дата придбання житла

_____________ 200_ р.


Замовник _________________________________________________________
                (посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписує цю довідку)

                __________________________________________________________

Примітка. Довідка видається замовникам будівництва зазначеного житла для визначення суми зменшення податкового зобов'язання інвестору у кожному випадку отримання інвестицій у двох примірниках, один з яких передається інвестором державній податковій адміністрації за місцем його реєстрації.

 

Зразок
 

 

Додаток 2

Замовник __________________
                 (повна назва, адреса)

___________________________

 

Підприємство-інвестор _______

___________________________
      (повна назва, адреса,

___________________________
         ідентифікаційний код)

Податкова адміністрація

___________________________
            (повна назва)

___________________________


ДОВІДКА № ______
за _________________ 200_ р.
(місяць)
про цільове використання інвестицій на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей

Фактично здійснено інвестицій з ___________ 199_ р. по __________ 200_ р.

в розмірі ____________________ (____________________________________
                                                     (цифрами і словами за наростаючим підсумком)                          

__________________________________________________________) гривень

Фактично використано інвестицій на будівництво житла (житлового будинку)

на ___________ квартир у ___________________________________________
                                              (повна назва та адреса об'єкта будівництва)

                                                                                                                               з ______________ 199_ р. по _____________ 200_ р.

в розмірі ______________________ (__________________________________
                                     (цифрами і словами за наростаючим підсумком)

__________________________________________________________) гривень

у тому числі за місяцями:

_____________

_____________

гривень

 

_____________

_____________

гривень

 

_____________

_____________

гривень


Замовник _________________________________________________________
                 (посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписує цю довідку)

____________
Примітка. Довідка видається замовником інвестору після фактичної передачі інвестицій таким суб'єктам: підрядній організації, яка виконує будівельні роботи, іншому замовнику в порядку пайової участі, замовнику у вигляді готової будівельної продукції.

 

Зразок

Додаток 9


ДОВІДКА
про обсяги здійснення інвестицій на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей

за _____________ рік

__________________________________________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)

№ п/п

Інвестор (юридична адреса, ідентифікаційний код)

Повна адреса об'єкта будівництва

Фактично здійснено інвестицій за звітний період, тис. гривень

Отримано житла для військовослужбовців та членів їх сімей

усього

у тому числі

коштами

матеріалами

векселями

квартирами

тис. кв. метрів

кількість квартир


 

_________________________________
(посада особи організації-замовника)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

Зразок

Додаток 10


ДОВІДКА
про обсяги здійснення інвестицій на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей

за період з 1 липня 1997 р. по 31 грудня
_____________
(звітний рік)

__________________________________________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)

№ п/п

Інвестор, (юридична адреса, ідентифікаційний код)

Повна адреса об'єкта будівництва

Обсяг інвестицій за угодами (договорами), тис. гривень

Фактично здійснено інвестицій за період з 1 липня 1997 р. по 31 грудня звітного року, тис. гривень

Отримано житла для військовослужбовців та членів їх сімей

усього

за додатковими угодами (договорами)

усього

у тому числі

коштами

матері-
алами

векселями

квартирами

тис. кв. метрів

кількість квартир


 

_________________________________
(посада особи організації-замовника)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)


 

Додаток 11


ДОВІДКА
про обсяг коштів, зарахованих інвесторам будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей у зменшення їх податкового зобов'язання за період з 1 липня 1997 р. по 31 грудня _________ рік

(тис. гривень)

Назва організації-замовника, яка уклала інвестиційну угоду

Сума коштів, зарахованих інвесторам у зменшення їх податкового зобов'язання

У тому числі у звітному році


 

_________________________________
(посада особи організації-замовника)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ