Решение от 18.12.2000 № 60 "Про Временные методические рекомендации относительно особенностей определения стоимости строительства в I полугодии 2001 года"

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20102 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 18.12.2000 № 60 "Про Временные методические рекомендации относительно особенностей определения стоимости строительства в I полугодии 2001 года"
Дата принятия18.12.2000
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа60
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
           НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА
             Р І Ш Е Н Н Я

 N 60 від 18.12.2000
   м.Київ

        

      Про Тимчасові методичні рекомендації щодо
      особливостей визначення вартості будівництва
           в I півріччі 2001 року

   Науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
   1. Схвалити і рекомендувати до застосування представлені
Управлінням реформування ціноутворення, методології експертизи та
контролю вартості будівництва Тимчасові методичні рекомендації
щодо особливостей визначення вартості будівництва в I півріччі
2001 року.
   2. Управлінню  реформування  ціноутворення,  методології
експертизи  та  контролю  вартості будівництва Губень П.І.)
забезпечити  доведення  зазначених  Тимчасових  методичних
рекомендацій до заінтересованих організацій.
   3. Розповсюдження Тимчасових методичних рекомендацій щодо
особливостей визначення вартості будівництва в I півріччі 2001
року покласти на НВФ "Інпроект" (Вовкодав І.С.).

 Голова НТР                      В.М.Гусаков
         Тимчасові методичні рекомендації
    щодо особливостей визначення вартості будівництва в
            I півріччі 2001 року
           1. Загальні положення
   1.1 Ці методичні рекомендації розроблені в зв'язку з різним
рівнем технічної готовності учасників інвестиційного процесу до
визначення  вартості  будівництва  за  однорівневою  системою
ціноутворення.
   1.2 Положення методичних рекомендацій дозволяють визначати в
I півріччі 2001 року (до моменту готовності відповідних програмних
комплексів) вартість будівництва на всіх стадіях його здійснення
із застосуванням програмних комплексів, адаптованих до дворівневої
системи ціноутворення.
   1.3 Кошторисна  документація,  розроблена  з  урахуванням
положень  цих  методичних  рекомендацій,  в   подальшому
використовується як інвесторська і не може використовуватися для
формування твердої договірної ціни.  За  рішенням  замовника
кошторисна документація, розроблена за положеннями цих методичних
рекомендацій, може перераховуватися прямим рахунком на підставі
ресурсних  елементних  кошторисних норм за окремі кошти, що
зазначається в контракті з проектною організацією.
   2. Складання інвесторської кошторисної документації за
   однорівневою системою ціноутворення за відсутності в I
   півріччі 2001 року в проектній організації відповідного
           програмного забезпечення
   2.1 Інвесторська  кошторисна  документація  складається
відповідно до Правил визначення  вартості  будівництва  (ДБН
Д.1.1-1-2000)   за  формами, наведеними в
обов'язкових додатках, з урахуванням рекомендацій, наведених далі.
   2.2 Прямі витрати
   2.2.1 Прямі витрати визначаються з використанням нормативної
бази програмних комплексів, адаптованих до дворівневої системи
ціноутворення (далі - база) з такими уточненнями.
   2.2.2 Заробітна плата робітників-будівельників та монтажників
обчислюється  із  застосуванням коефіцієнта 1,86 до основної
заробітної плати, передбаченої базою.
   2.2.3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів
(далі - машин) обчислюється з використанням бази програмних
комплексів, адаптованих до дворівневої системи ціноутворення, у
такий спосіб:
   2.2.3.1 До нормативного часу роботи машин, передбаченого
базою, застосовується коефіцієнт 1,3.
   2.2.3.2 До вартості експлуатації машин, передбаченої базою,
крім заробітної плати робітників, зайнятих на їх керуванні та
обслуговуванні,  застосовується коефіцієнт 4,88 з урахуванням
збільшення норм часу роботи в 1,3 раза.
   2.2.3.3 До заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні
та обслуговуванні машин, передбаченої  базою,  застосовується
коефіцієнт  1,43  з  урахуванням  збільшення трудовитрат цих
робітників в 1,3 раза.
   2.2.4 Вартість  матеріалів,  виробів  та  конструкцій
обчислюється з застосуванням до їх вартості, передбаченої в базі,
коефіцієнту 5.
   2.2.5 Трудомісткість робіт, що передбачаються  в  прямих
витратах,  яка враховує трудовитрати робітників-будівельників,
монтажників та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні
машин,  обчислюється  шляхом  застосування  до  трудовитрат,
передбачених базою, коефіцієнту 1,3.
   2.3 Накладні витрати
   2.3.1 Накладні витрати визначаються на підставі положень
розділу 4 ДБН Д.1.1-1-2000 окремим розрахунком у
локальних кошторисах у такий спосіб.
   2.3.2 Кошторисна маса накладних витрат розраховується за
двома блоками:
   - перший  блок  враховує  кошторисну  заробітну  плату
працівників,  заробітна  плата яких враховується в накладних
витратах, відрахування за встановленими законодавством нормами на
соціальні заходи від заробітної плати зазначених працівників та
кошти на покриття решти статей накладних витрат;
   - другий  блок  враховує  відрахування  за встановленими
законодавством нормами на соціальні заходи від заробітної плати
робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на
керуванні та обслуговуванні будівельних машин і  механізмів,
обчисленої за положеннями пунктів 2.2.2 та 2.2.3.3 цих методичних
рекомендацій.
   2.3.3 Частина накладних витрат, що належать до першого блоку,
розраховується в такий спосіб:
   - до  трудовитрат робітників-будівельників, монтажників і
робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних
машин  і механізмів, що передбачаються у прямих витратах і
обчислені за положеннями пункту 2.2.5 цих методичних рекомендацій,
застосовуються усереднені показники, визначені у грошовому виразі:
   - для всіх робіт, окрім гірничопрохідницьких та всіх робіт,
що виконуються при спорудженні тунелів і метрополітенів закритим
способом, а також відкритим способом після улаштування перекриття
тунелю, включаючи загальнобудівельні роботи, які нормуються по
інших збірниках (крім окремих станцій і вестибюлів метрополітенів
і підземних споруд спецпризначення), цей показник дорівнює 0,89
грн./люд.-год.;
   - для  гірничопрохідницьких  робіт  та  всіх  робіт, що
виконуються при спорудженні тунелів і метрополітенів закритим
способом, а також відкритим способом після улаштування перекриття
тунелю, включаючи загальнобудівельні роботи, які нормуються по
інших збірниках (крім окремих станцій і вестибюлів метрополітенів
і підземних споруд спецпризначення), цей показник дорівнює 1,256
грн./люд.-год.
   2.3.4 Частина накладних витрат, що належать до другого блоку,
визначається виходячи з  норм  зборів,  установлених  чинним
законодавством,   і   кошторисної   заробітної   плати
робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на
керуванні  та обслуговуванні будівельних машин і механізмів,
обчисленої в прямих витратах за положеннями пунктів 2.2.2 та
2.2.3.3 цих методичних рекомендацій.
   2.3.5 Загальна кошторисна маса накладних витрат визначається
як сума витрат, обчислених за двома блоками.
   Для врахування в локальних кошторисах визначена таким чином
маса накладних витрат співвідноситься з відповідними прямими
витратами,  обчисленими  за  положеннями  підрозділу 2.2 цих
методичних рекомендацій, і обчислюється відсотковий показник за
формулою:
               Мнв
            Вп = ------- x 100,
               ПВ
   де:
   Вп - відсотковий показник;
   Мнв - маса накладних витрат;
   ПВ - прямі витрати.
   Зазначені відсоткові   показники  використовуються  для
розрахунку накладних витрат за програмними комплексами.
   2.4 Кошторисна вартість устаткування обчислюється за поточним
рівнем цін згідно з положеннями ДБН Д.1.1-1-2000
або з використанням бази з коефіцієнтами приведення відпускних цін
до середнього поточного рівня, що склався станом на 1 січня 2001
року (таблиця 1).
   До вартості устаткування, визначеної з використанням бази,
додаються: вартість запасних частин; вартість тари, упаковки і
реквізиту;  транспортні  витрати;  витрати  на  комплектацію;
заготівельно-складські витрати в усереднених розмірах, наведених в
додатку 5 до ДБН Д.1.1-1-2000.
   Таблиця 1 -
   Коефіцієнти приведення  відпускних  цін  устаткування  до
   середнього поточного рівня станом на 1 січня 2001 року
  Устаткування Коефіцієнти
1. Машинобудування 6,805
2. Енергетичне 6,958
3. Електротехнічна промисловість 9,392
4. Приладобудування 6,805
5. Хімічне і нафтове 12,620
6. Верстатобудування і інструментальна промисловість 3,217
7. Будівельно-шляхове і комунальне машинобудування 5,581
8. Машинобудування для легкої та харчової промисловості 6,700
9. Гірничошахтне і гірничорудне машинобудування 9,7
10. Підйомно-транспортне машинобудування 10,391
11. Електродвигуни змінного струму 7,13
12. Апаратура високовольтна електрична 10,689
13. Апаратура низьковольтна електрична 6,920
14. Верстати деревообробні 4,513
15. Прилади контролю і регулювання технологічних процесів 6,632
16. Обладнання технологічне для підприємств торгівлі і громадського харчування 7,805
17. Меблі 7,166
18. Інше устаткування 7,280
   2.5 Витрати на зведення та розбирання титульних тимчасових
будівель і споруд визначаються від підсумку глав 1 - 7 ЗКР за
усередненими показниками, наведеними в додатках 6 і 7 до ДБН
Д.1.1-1-2000.
   2.6 Додаткові витрати на виконання будівельно-монтажних та
ремонтно-будівельних робіт у зимовий період визначаються від
підсумку глав 1 - 8 ЗКР за усередненими показниками, наведеними в
додатках 8 і 9 до ДБН Д.1.1-1-2000.
   2.7 Кошти на покриття витрат з утримання служби замовника
враховуються в розмірі 2,5 відсотків від підсумку графи 8 глав 1 -
9 зведеного кошторисного розрахунку (лист Держбуду від 04.10.2000
N 7/7-1010).
   2.8 Вартість проектних робіт визначається на підставі ДБН
Д.1.1-7-2000 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних
робіт для будівництва, що здійснюється на території України".
   2.9 До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва
після підсумку глав 1 - 12 включаються:
   - кошторисний прибуток;
   - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;
   - кошти  на  покриття  додаткових  витрат,  зв'язаних з
інфляційними процесами;
   - кошти на страхування ризику.
   Зазначені кошти обчислюються згідно з  ДБН  Д.1.1-1-2000
.
   2.10 До  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
будівництва включаються встановлені чинним законодавством податки,
збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості
будівництва. Розмір цих витрат визначається виходячи з норм і бази
для їх нарахування, встановлених відповідними постановами Уряду.
     3. Визначення вартості обсягів виконаних робіт
           у I півріччі 2001 року
   3.1 Визначення вартості обсягів виконаних робіт впродовж
першого півріччя  провадиться  згідно  з  ДБН  Д.1.1-1-2000
 "Правила визначення вартості будівництва" з
обчисленням прямих витрат у два способи.
   Перший спосіб - на підставі діючих ресурсних елементних
кошторисних норм, затверджених у 1999 - 2000 роках.
   Другий спосіб - з використанням нормативної бази програмних
комплексів, адаптованих до дворівневої  системи  ціноутворення
(далі - база), та коефіцієнтів, які приводять нормативні ресурсні
показники до рівня, передбаченого в діючих нормах.
   3.2 Прямі витрати
   3.2.1 Прямі витрати за першим способом визначаються згідно з
ДБН Д.1.1-1-2000  шляхом складання калькуляцій
одиничної вартості різновидів робіт або визначення  вартості
трудових та матеріально-технічних ресурсів на обсяг виконаних
робіт в розрізі їх переліку та обсягу в натуральних одиницях
виміру.
   При цьому заробітна  плата  обчислюється  з  урахуванням
нормативних розрядів робіт.
   3.2.2 Визначення прямих витрат другим способом здійснюється з
урахуванням таких особливостей:
   3.2.2.1 Нормативний час роботи машин та трудомісткість робіт,
що   передбачається   в  прямих  витратах  (трудовитрати
робітників-будівельників, монтажників та робітників, зайнятих на
керуванні  та  обслуговуванні  машин),  обчислюється  шляхом
застосування до відповідних показників,  передбачених  базою,
коефіцієнту 1,3.
   3.2.2.2 Заробітна плата робітників-будівельників, монтажників
та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин,
обчислюється на підставі трудовитрат, розрахованих за положенням
пункту  3.2.2.1,  і  вартості  людино-години, яка відповідає
середньому нормативному розряду робіт для  ланки  зазначених
робітників. Середній нормативний розряд робіт приймається за
діючими ресурсними елементними кошторисними нормами.
   3.2.2.3 Вартість матеріально-технічних ресурсів визначається
з застосуванням обгрунтованих поточних цін.
   3.2.2.4 Вартість  "інших  матеріалів"  та  "інших машин"
визначається виходячи з їх переліку, наведеного в ресурсних
елементних кошторисних нормах, обгрунтованих цін та підтверджених
витрат.
   3.3 Накладні витрати розраховуються згідно з ДБН Д.1.1-1-2000
, розділ 4.
   3.4 Витрати на зведення та розбирання титульних тимчасових
будівель і споруд визначаються за усередненими  показниками,
наведеними в додатках 6 і 7 до ДБН Д.1.1-1-2000.
   3.4.1 По будовах, розпочатих будівництвом до 1 січня 2001
року, для яких кошти зі спорудження та розбирання титульних
тимчасових будівель і споруд визначені за відсотковою нормою, в
актах приймання виконаних підрядних робіт кошти на зазначені цілі
визначаються пропорційно обсягам виконаних будівельно-монтажних
робіт виходячи із залишку передбачених на це коштів.
   3.5 Додаткові витрати на виконання будівельно-монтажних та
ремонтно-будівельних робіт у зимовий період визначаються окремим
розрахунком тільки на обсяг робіт, виконаних у цей період.
Розрахунок здійснюється на підставі положень ДБН Д.1.1-1-2000
, пункти 3.2.10.1  -  3.2.10.10;  3.3.9.4  з
використанням додатків 10, 11, 12.
   3.6 Вартість інших робіт та кошти на покриття інших витрат
визначаються окремим розрахунком на підставі положень чинного
законодавства,  вихідних  даних  проекту,  умов  виконання
будівельно-монтажних робіт, розташування будівельної організації
стосовно майданчика будівництва тощо.
   3.7 До вартості виконаних робіт  включається  економічно
обгрунтований прибуток, розрахований згідно з положеннями ДБН
Д.1.1-1-2000  та листа Держбуду України від
19.12.2000  N  7/7-1254  "Щодо особливостей
визначення маси прибутку при розрахунку вартості будівництва за
однорівневою системою ціноутворення".
   3.8 До вартості виконаних робіт включаються  встановлені
чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не
враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат
визначається  виходячи  з  норм і бази для їх нарахування,
встановлених відповідними постановами Уряду.
   3.9 По будовах, роботи на яких в I півріччі не завершуються,
вартість обсягів виконаних робіт, обчислених із застосуванням бази
програмних  комплексів,  адаптованих  до  дворівневої системи
ціноутворення, може уточнюватися після отримання  відповідних
програмних  комплексів  в наступному за звітним періоді, що
передбачається в контракті.

 Надруковано: Державний комітет  будівництва,  архітектури  та
житлової  політики  України. Збірник офіційних документів та
роз'яснень "Ціноутворення у будівництві", N 12, грудень, 2000 р.
К.: "ІНПРОЕКТ".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ