ДСТУ EN 13616-1:2019 Оборудование для предотвращения переполнения стационарных резервуаров для хранения жидкого топлива. Часть 1. Оборудование для предотвращения переполнения с запорным механизмом (EN 13616-1:2016, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19647 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 13616-1:2019 Оборудование для предотвращения переполнения стационарных резервуаров для хранения жидкого топлива. Часть 1. Оборудование для предотвращения переполнения с запорным механизмом (EN 13616-1:2016, IDT)
Дата начала действия01.01.2021
Дата принятия07.10.2019
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 13616-1:2017 (EN 13616-1:2016, IDT)
Утверждающий документПриказ от 07.10.2019 № 309 О принятии и отмене национальных стандартов, отмене изменений и поправок в национальные стандарты
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа13616-1:2019
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Металлостроительство» (ТК 301)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Металлостроительство» (ТК 301)


ДСТУ EN 1127-1:2018 Взрывоопасная среда. Предотвращение взрывов и защита от взрывов. Часть 1. Основные концепции и методология (EN 1127-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 13616-1:2017 Оборудование для предотвращения переполнения стационарных резервуаров для хранения жидкого топлива. Часть 1. Оборудование для предотвращения переполнения с запорным механизмом (EN 13616-1:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 Среды взрывоопасные. Часть 36. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных атмосфер. Основной метод и требования (EN ISO 80079-36:2016, IDT; ISO 80079-36:2016, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования. Поправка

Регламент (ЕС) № 1907/2006 от 18.12.2006 О регистрации, оценке, авторизации и ограничении химических веществ и препаратов (REACH), которым учреждается Европейское Агентство химических веществ и препаратов, вносятся изменения в Директиву 1999/45/ЕС и отменяются регламент Совета (ЕЭС) № 793/93 и Регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, а также Директива Совета 76/769/ЕЭС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЭС, 93/67/ЕЭС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС

Регламент (ЕС) № 305/2011 Европейского парламента и Совета от 09.03.2011 года, устанавливающий гармонизированные условия для размещения на рынке строительных изделий и отменяет Директиву Совета 89/106/ЄЕС


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕПОВНЕННЮ
СТАЦІОНАРНИХ РЕЗЕРВУАРІВ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РІДКОГО ПАЛИВА
Частина 1. Устатковання для запобігання
переповненню із запірним механізмом

ДСТУ EN 13616-1:2019
(EN 13616-1:2016, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 07 жовтня 2019 р. № 309 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13616-1:2016 Overfill prevention devices for static tanks for liquid fuels — Part 1: Overfill prevention devices with closure device (Устаггковання для запобігання переповненню стаціонарних резервуарів для зберігання рідкого палива. Частина 1. Устатковання для запобігання переповненню із запірним механізмом) і внесений з дозволу CEN, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13616-1:2017 (EN 13616-1:2016, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 13616-1:2016

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Загальні положення

4.2 Ефективність

4.3 Конструкція

4.4 Стійкість до зношеності в умовах циклів закриття

5 Методи випробувань

5.1 Загальні положення

5.2 Випробування на хімічну придатність

5.3 Випробування в температурному діапазоні

5.4 Випробування тиском складових виробів

5.5 Випробування на відповідність технічним умовам

5.6 Механічна міцність

5.7 Процедура випробування на паронепроникність/паропроникність

5.8 Випробування на довговічність

6 Оцінювання і підтвердження стабільності показників якості (AVCP)

6.1 Загальні положення

6.2 Випробування типу

6.3 Контролювання виробництва на підприємстві (FPC)

7 Класифікація

8 Маркування, етикетування та пакування

8.1 Ідентифікування

8.2 Табличка з інструкцією для користувача

8.3 Технічна документація

Додаток А (обов’язковий) Обладнання для використання в небезпечній зоні

Додаток В (обов’язковий) Макети випробувальних установок

Додаток С (обов’язковий) Додаткова інформація щодо діаметра та об’ємної витрати

Додаток D (довідковий) Контрольна таблиця параметрів навколишнього середовища

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок положень цього стандарту та Регламенту ЄС щодо будівельних виробів

Додаток ZB (довідковий) Відповідність цього стандарту основним вимогам Директиви ЄС 2014/34/EU

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13616-1:2019 (EN 13616-1:2016, IDT) «Усталювання для запобігання переповненню стаціонарних резервуарів для зберігання рідкого палива. Частина 1. Устатковання для запобігання переповненню із запірним механізмом», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13616-1:2016 (версія en) «Overfill prevention devices for static tanks for liquid fuels — Part 1: Overfill prevention devices with closure device».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 301 «Металобудівництво».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13616-1:2017 (EN 13616-1:2016, IDT).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «ця частина стандарту» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, розділи «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та у «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою; — із «Передмови до EN 13616-1:2016» вилучено те, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на черговій сторінці;

— виправлено друкарські помилки у додатку ZA: у таблиці ZA.1 та в ZA.2.2.3;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ПЕРЕДМОВА до EN 13616-1:2016

Цей стандарт EN 13616-1:2016 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 393 «Устатковання резервуарів для зберігання і автозаправних станцій», секретаріат якого діє за підтримки DIN (Deutsches Institut fur Normung — Німецький інститут зі стандартизації).

Деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. CEN не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого чи всіх таких патентних прав.

Цей стандарт разом із EN 13616-2 та EN 16657 замінює EN 13616:2004.

Цей стандарт був розроблений згідно з мандатом, наданим CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, на виконання основних вимог Директив(-и) ЄЄ.

Щодо відношення до Дирекгив(-и) ЄЄ див. довідковий додаток ZA або ZB, які є невід’ємною частиною цього стандарту.

Порівняно з EN 13616:2004 впроваджено такі фундаментальні зміни:

— EN 13616:2004 розділено; новий стандарт EN 13616 під загальною назвою «Устатковання для запобігання переповненню стаціонарних резервуарів для зберігання рідкого палива» складатиметься з таких частин:

— Частина 1. Устатковання для запобігання переповненню із запірним механізмом.

— Частина 2. Устатковання для запобігання переповненню без запірного механізму.

— Оновлено параметри, що стосуються вибухобезпеки.

— Долучено інформаційний додаток С, що стосується екологічних аспектів.

— Вимоги до устатковання для запобігання переповненню без запірного механізму наведено в EN 13616-2.

— Вимоги до устатковання для запобігання переповнення без запірного механізму, що встановлюють на транспортній цистерні, перенесено до EN 16657 Tanks for the transport of dangerous goods — Transport tank equipment for overfill prevention devices for static tanks (Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Устатковання транспортних цистерн із пристроями, які запобігають переповненню стаціонарних резервуарів).

Відповідно до внутрішніх постанов CEN-CENELEC цей стандарт мають прийняти національні органи стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Республіки Македонія, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Туреччини та Великої Британії.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПЕРЕПОВНЕННЮ СТАЦІОНАРНИХ РЕЗЕРВУАРІВ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РІДКОГО ПАЛИВА
Частина 1. Устатковання для запобігання переповненню
із запірним механізмом

OVERFILL PREVENTION DEVICES FOR STATIC TANKS
FOR LIQUID FUELS
Part 1. Overfill prevention devices
with closure device

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить вимоги, методи випробування та оцінювання відповідності, маркування, етикетування і пакування, застосовні до устатковання для запобігання переповненню із запірним механізмом. Це устатковання зазвичай використовують у поєднанні з такими елементами:

— давач,

— пристрій оцінювання роботи системи,

— запірний пристрій.

Устатковання для запобігання переповненню призначене для використання у підземних і/або надземних негерметичних стаціонарних резервуарах, призначених для рідкого палива.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на наведені нижче документи у такий спосіб, що частина або весь їхній зміст обґрунтовує викладені в ньому вимоги. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1127-1:2011 Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology

EN 14879-4:2007 Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media — Part 4: Linings on metallic components

EN 60079-14 Explosive atmospheres — Part 14: Electrical installations design, selection and erection (IEC 60079-14)

EN ISO 80079-36:2016 Explosive atmospheres — Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres — Basic method and requirements (ISO 80079-36:2016).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1127-1:2011 Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибухів і захист від них. Частина 1. Основні концепції й методологія

EN 14879-4:2007 Системи органічного покриття та футерування для захисту промислових апаратів та устатковання від корозії, викликаної агресивними середовищами. Частина 4. Футерування на металевих компонентах

EN 60079-14 Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 14. Проектування, вибір та монтування електричних установок (IEC 60079-14)

EN ISO 80079-36:2016 Вибухонебезпечні середовища. Частина 36. Неелектричне устатковання для вибухонебезпечних атмосфер. Основний метод і вимоги (ISO 80079-36:2016).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com