Решение от 28.11.2000 № 17-95/11 "О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 "Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности"Сумской областной государственной администрацией"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19914 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 28.11.2000 № 17-95/11 "О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 "Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности"Сумской областной государственной администрацией"
Дата принятия28.11.2000
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа17-95/11
РазработчикГосударственный комитет Украины по вопросам регулярной политики и предпринимательства


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
            ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 17-95/11 від 28.11.2000
 
       Про необхідність усунення порушень вимог
     Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98
     "Про усунення обмежень, що стримують розвиток
        підприємницької діяльності" Сумською
        обласною державною адміністрацією
 
   На виконання Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98
 "Про усунення  обмежень,  що  стримують  розвиток
підприємницької діяльності", здійснюючи аналіз нормативно-правових
актів місцевих органів виконавчої влади, з  метою  усунення
надмірного  та  необгрунтованого  державного  втручання  у
підприємницьку діяльність Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В С Т А Н О В И В:
   Головою Сумської обласної державної адміністрації затверджено
розпорядження від 10.09.99 N 417 "Про незадовільний стан пожежної
безпеки в області і заходи щодо її стабілізації"  далі  -
Розпорядження).
   Аналіз Розпорядження вказує на те, що воно містить положення,
яке не узгоджується з чинним законодавством України та може
призвести до створення перешкод для розвитку підприємництва.
   1. В пункті 8.2 Розпорядження дається вказівка на підставі
статей 1 та 27 Закону України "Про пожежну безпеку",
п. 42 Положення про Державну пожежну охорону 
проектним організаціям, замовникам і забудовникам незалежно від
відомчої підпорядкованості і форм власності в проектно-кошторисній
документації  на  нове  будівництво,  реконструкцію, технічне
переоснащення, капітальний ремонт об'єктів будь-якого призначення
передбачати виділення коштів у розмірі 3 відсотків від загальної
вартості будівництва (реконструкції) для пайової участі в розвитку
державної пожежної охорони.
   Відповідно до частини 1 статті 24 Закону України від 17.12.93
N 3745-XII  "Про пожежну безпеку" фінансове та
матеріально-технічне забезпечення державної пожежної  охорони,
будівництво  її  об'єктів  і споруд здійснюється за рахунок
державного бюджету і  бюджетів  місцевого  та  регіонального
самоврядування, коштів, що надходять на підставі договорів від
промислових та інших об'єктів, відрахувань від платежів з майнових
видів страхування на фінансування запобіжних заходів, а також за
рахунок пожертвувань юридичних осіб та громадян.
   Абзацом 1 пункту 38 Положення про Державну пожежну охорону,
затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94
N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про
пожежну безпеку"  передбачено, що (фінансове  та
матеріально-технічне  забезпечення Державної пожежної охорони,
будівництво її об'єктів і споруд  здійснюються  за  рахунок
державного бюджету, а також місцевих бюджетів, коштів, одержаних
за договорами від підприємств, установ  і  організацій,  що
охороняються,  відрахувань від страхових платежів, визначених
чинним законодавством, а також за рахунок добровільних внесків
юридичних осіб і громадян.
   Отже, відповідно до частини 1 статті 24 Закону України "Про
пожежну безпеку" та абзацу 1 пункту 38 Положення про
Державну пожежну охорону підприємства, установи та
організації  (крім  страхових)  можуть  спрямовувати  на
матеріально-технічне забезпечення Державної пожежної охорони а
також будівництво її об'єктів і споруд лише кошти за договорами
про охорону цих підприємств, установ та організацій підрозділами
Державної пожежної охорони, а також пожертвування (добровільні
внески).
   Разом з тим кошти, визначені в пункті 8.2 Розпорядження,
повинні виділятися не відповідно до договорів підприємствами,
установами та  організаціями,  що  охороняються  підрозділами
Державної  пожежної  охорони;  ці  кошти не мають характеру
пожертвувань (добровільних внесків). Таким чином, пункт  8.2
Розпорядження не узгоджується з частиною 1 статті 24 Закону
України "Про пожежну безпеку".
   Необхідно також  зазначити,  що відповідно до пункту 42
Положення про Державну пожежну охорону  одним із
джерел  фінансування  будівництва  пожежних  депо, складів і
гаражів-стоянок для спецформувань Державної пожежної охорони в
населених пунктах є кошти пайової участі підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності в розвитку Державної
пожежної охорони.
   Однак цим пунктом встановлена лише обов'язковість спрямування
коштів пайової участі підприємств, установ та організацій в
розвитку Державної пожежної охорони (поряд з іншими джерелами
фінансування, визначеними в пункті 42 Положення про Державну
пожежну охорону на фінансування будівництва пожежних
депо,  складів і гаражів-стоянок для спецформувань Державної
пожежної охорони, а не обов'язковість такої пайової участі для
підприємств, установ та організацій.
   Відповідно, пункт 42 Положення про Державну пожежну охорону
 не встановлює розмір коштів (норматив відрахувань)
пайової участі підприємств, установ та організацій в розвитку
Державної пожежної охорони, оскільки така пайова участь може мати
лише добровільний характер, що узгоджується з частиною 1 статті 24
Закону України "Про пожежну безпеку".
   Таким чином, кошти, які передбачається виділяти відповідно до
пункту 8.2 Розпорядження, не можуть спрямовуватись на фінансове та
матеріально-технічне забезпечення діяльності підрозділів Державної
пожежної охорони та органів державного пожежного нагляду.
   2. Згідно з частиною 2 статті 27 Закону "Про пожежну безпеку"
 фінансування та матеріально-технічне забезпечення
сільських пожежних команд здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, коштів, які відраховуються підприємствами, установами та
організаціями, розташованими на території району, в розмірі 0,1
відсотка від основних та оборотних коштів і трьох відсотків
коштів, що виділяються на нове будівництво, відрахувань від
платежів з майнових видів страхування на фінансування запобіжних
заходів, а також за рахунок пожертвувань юридичних і фізичних
осіб.
   Проте в пункті 8.2 Розпорядження не вказується, що за рахунок
отриманих коштів передбачається  утримання  тільки  сільських
пожежних  команд,  які  створюються  місцевими  державними
адміністраціями у  сільських  населених  пунктах,  де  немає
підрозділів державної пожежної охорони. До того ж, в пункті 8.2
Розпорядження відсутні вказівки на те, що зазначені кошти на
утримання сільських пожежних команд повинні сплачувати лише ті
підприємства, установи та організації, що розташовані в районах,
де існують такі сільські пожежні команди.
   Крім того, згідно з частиною 2 статті 27 Закону України "Про
пожежну безпеку" фінансування та матеріально-технічне
забезпечення сільських пожежних команд здійснюється за рахунок
коштів,  які  відраховуються  підприємствами,  установами  та
організаціями, розташованими на території району, в розмірі 3
відсотків коштів, що виділяються лише на нове будівництво, а не на
реконструкцію, розширення, капітальний ремонт та переоснащення.
   Отже, сфера застосування пункту 8.2 Розпорядження є ширшою,
ніж сфера застосування частини 2 статті 27 Закону України "Про
пожежну безпеку". Відповідно, пункт 8.2 Розпорядження
не узгоджується з частиною 2 статті 27 Закону України "Про пожежну
безпеку".
   3. Реалізація пункту 8.2 Розпорядження може призвести до
незаконного  збільшення  кількості  підприємств,  установ  та
організацій, які повинні робити  відрахування  на  утримання
сільських пожежних команд, за рахунок підприємств, установ та
організацій, розташованих в районах Сумської області, де відсутні
сільські пожежні команди, та в містах обласного підпорядкування.
   Виконання вимоги пункту  8.2  Розпорядження  також  може
призвести  до  виникнення необгрунтованих витрат підприємств,
установ та організацій, які повинні відраховувати на утримання
сільських пожежних команд кошти у розмірі 3 відсотків не лише від
коштів, що виділяються на нове будівництво, але й від коштів, що
виділяються на реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний
ремонт, та відповідно призведе до зменшення їх оподатковуваного
прибутку.
   Неузгодженість пункту 8.2 Розпорядження з положеннями Закону
України "Про пожежну безпеку" також може призвести до
нецільового  використання  коштів,  які  повинні  виділятися
підприємствами, установами та організаціями, тобто до спрямування
цих коштів на інші цілі, ніж фінансування та матеріально-технічне
забезпечення сільських пожежних команд.
   У зв'язку з виявленням норми, яка  не  узгоджується  з
положеннями законодавства України та може створити перешкоди для
розвитку підприємництва, Державний комітет України з  питань
регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
   Запропонувати Голові   Сумської   обласної   державної
адміністрації в місячний термін привести у відповідність із
Законом України "Про пожежну безпеку"  пункт 8.2
розпорядження від 10.09.99 N 417 "Про незадовільний стан пожежної
безпеки в області і заходи щодо її стабілізації".
   Рішення Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва щодо усунення обмежень, які стримують
розвиток підприємницької діяльності, є обов'язковим для виконання.
 
 Голова                          О.Кужель

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ