Решение от 09.02.2001 № 7 "Про Временные методические рекомендации относительно определения стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузовых лифтов, которые используются в домах жилого и гражданского назначения (укр)"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19436 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 09.02.2001 № 7 "Про Временные методические рекомендации относительно определения стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузовых лифтов, которые используются в домах жилого и гражданского назначения (укр)"
Дата принятия09.02.2001
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа7
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
           НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА
             Р І Ш Е Н Н Я

 N 7 від 09.02.2001

    Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення
     вартості ремонту і модернізації пасажирських та
    вантажних ліфтів, які використовуються в будинках
        житлового та цивільного призначення

   Науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
   1. Схвалити і рекомендувати до застосування представлені
Управлінням реформування ціноутворення, методології експертизи та
контролю вартості будівництва Тимчасові методичні рекомендації
щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та
вантажних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та
цивільного призначення.
   2. Управлінню  реформування  ціноутворення,  методології
експертизи та контролю вартості  будівництва  Губень  П.І.)
забезпечити  доведення  зазначених  Тимчасових  методичних
рекомендацій до заінтересованих організацій.

 Голова НТР                      В.М.Гусаков
                    СХВАЛЕНО
           рішенням НТР Державного комітету будівництва,
           архітектури та житлової політики України
           від 9 лютого 2001 р. N 7
  Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості
   ремонту і модернізації пасажирських та вантажних ліфтів,
   які використовуються в будинках житлового та цивільного
              призначення*

   * В подальшому - ремонту і модернізації пасажирських та
вантажних ліфтів.
            I. Загальна частина
   1.1. Тимчасові методичні рекомендації розроблено у зв'язку з
різним рівнем технічної готовності  учасників  інвестиційного
процесу до визначення вартості ремонту ліфтів за однорівневою
системою ціноутворення.
   1.2. Положення методичних рекомендацій дозволяють визначати
(до моменту готовності ресурсних елементних кошторисних норм на
ремонт ліфтів) вартість ремонту і модернізації пасажирських та
вантажних ліфтів на всіх стадіях його здійснення відповідно до
Правил  визначення  вартості  будівництва  (ДБН Д.1.1-1-2000)
 з використанням показників трудовитрат, наведених
у  "Каталоге  унифицированных  единичных  расценок на ремонт
пассажирских и грузовых лифтов и подъемников", затвердженому
наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27 листопада 1984 року N
329 (в подальшому - КУЕР).
   1.3. Кошторисна  документація,  розроблена  відповідно до
положень  цих  методичних  рекомендацій,  в   подальшому
використовується як інвесторська кошторисна документація, а також
для розрахунків за обсяги виконаних робіт.
   1.4. Інвесторська  кошторисна  документація,  розроблена
відповідно до положень цих методичних рекомендацій, обов'язковому
перегляду не підлягає.
      II. Визначення прямих витрат в інвесторській
           кошторисній документації
   2.1. Прямі витрати визначаються з використанням нормативної
бази КУЕР з урахуванням рекомендацій, наведених далі.
   Норми на окремі види робіт, не охоплені КУЕР, розробляються
додатково.
   2.1.1. Заробітна плата (основна та додаткова) робітників,
зайнятих на ремонті та модернізації ліфтів, визначається на
підставі трудовитрат, зазначених в КУЕР, збільшених в 1,4 раза, та
вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному
розряду робіт 3,8. Час  використання робітниками-ремонтниками
механізованого знаряддя виробництва, що застосовується під час
виконання робіт (лебідки, домкрати, талі тощо), включено до норм
трудовитрат робітників-ремонтників.
   Вартість людино-години згаданих робітників  на  об'єктах,
ремонт яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів
підприємств,  установ  та  організацій  державної  власності,
приймається за погодженням із замовником в межах, рекомендованих
Держбудом України, а на об'єктах, ремонт яких здійснюється за
рахунок інших джерел фінансування, - за погодженням із замовником.
   2.1.2. Для врахування ускладнених умов виконання робіт до
витрат труда робітників, визначених відповідно до п.2.1.1 цих
Методичних рекомендацій, застосовуються такі коефіцієнти:
   - в будівлях, що експлуатуються, в діючих цехах - 1,1;
   - при особливо незручних умовах праці - 1,5;
   - при температурі повітря на робочому місці вище 40 градусів
- в приміщеннях, а також при виконанні робіт в діючих цехах
підприємств зі шкідливими умовами праці, де робітникам підприємств
скорочено робочий день, а робітники, зайняті на ремонті, мають
робочий день звичайного продовження, - 1,25.
   Примітки:
   1. Застосування  зазначених  коефіцієнтів  при  складанні
кошторисної  документації  має  обгрунтовуватись  дефектними
відомостями, а при розрахунках за виконані роботи - актами, що
фіксують дійсні умови виконання робіт.
   2. При виконанні робіт в умовах, перелічених у п.2.12, може
застосовуватись тільки один з коефіцієнтів.
   2.1.3. Кошторисна вартість матеріалів, виробів та запасних
частин визначається на підставі потреби в них, розрахованої
виходячи з обсягів робіт за дефектними актами, та обгрунтованих
поточних цін на матеріали, які враховують відпускну ціну, вартість
тари, упаковки, реквізиту, транспортування і вантажних робіт,
заготівельно-складські витрати.
   Вартість матеріалів може уточнюватись в залежності від виду
договірної ціни - твердої чи динамічної, - з урахуванням положень
ДБН Д.1.1-1-2000.
   2.1.4. При відсутності в одиничних розцінках КУЕР норм витрат
труда  з  демонтажу  (розбирання) окремих вузлів та деталей
трудовитрати на демонтаж (розбирання) приймаються за відповідними
нормами  витрат  труда  робітників,  зайнятих на ремонті та
модернізації ліфтів,  визначених  з  урахуванням  п.2.1.1  і
застосуванням таких коефіцієнтів:
   а) устаткування (крім кабелів), що може використовуватись у
подальшому,  з  укладанням  деталей  обладнання в ящики, зі
змащуванням антикорозійним шаром  та  складанням  пакувальних
специфікацій - 0,5;
   б) устаткування, що може використовуватись у подальшому, без
консервації і пакування - 0,4;
   в) обладнання, що використовується як брухт, - 0,3;
   г) кабелі, що можуть використовуватись повторно, - 1,0.
   2.1.5. При визначенні вартості ремонту ліфтів, характеристики
яких мають відхилення від передбачених нормами КУЕР, до витрат
труда робітників, визначених відповідно до п.2.1.1 цих Методичних
рекомендацій, застосовуються такі коефіцієнти:
   - 1,13 - при ремонті ліфтів з груповим (парним) керуванням на
кожен ліфт у групі;
   - 1,13 - при ремонті пасажирських ліфтів вантажопідйомністю
630  (500)  кг, зі швидкістю руху 1,0 м/сек., із системою
об'єднаного керування для адміністративних будинків.
         III. Визначення накладних витрат
   3.1. Накладні витрати розраховуються на підставі положень
розділу 4 ДБН Д.1.1-1-2000  з  урахуванням
наступного:
   - усереднений коефіцієнт переходу від трудомісткості робіт,
що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників,
заробітна плата яких передбачається  в  накладних  витратах,
приймається в розмірі, рекомендованому Держбудом, - 0,100 (додаток
3 до ДБН Д.1.1-1-2000;
   - усереднений показник для визначення коштів на покриття
решти  статей  накладних  витрат,  приймається  в  розмірі,
рекомендованому Держбудом, - 0,46 грн./люд.-год. (додаток 3 до ДБН
Д.1.1-1-2000.
  IV. Визначення коштів на зведення та розбирання титульних
         тимчасових будівель та споруд
   Кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель
та споруд, необхідних для забезпечення виробничих потреб ремонту,
а  також  для  розміщення  й  обслуговування працівників, в
інвесторській  кошторисній  документації  і  при  розрахунках
визначаються   відповідно   до   положень  ДБН Д.1.1-1-2000
.
     V. Визначення додаткових витрат при виконанні
         ремонтних робіт у зимовий період
   Додаткові витрати при виконанні ремонтних робіт у зимовий
період в інвесторській кошторисній документації і при розрахунках
визначаються   відповідно   до  положень  ДБН Д.1.1-1-2000
.
        VI. Визначення кошторисного прибутку
   Кошторисний прибуток на об'єктах, ремонт яких здійснюється із
залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і
організацій  державної  власності,  приймається  в  межах,
рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки, - у
розмірі 6 відсотків від суми прямих витрат, накладних витрат,
коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і
споруд та додаткових витрат при виконанні ремонтних робіт у
зимовий період. На об'єктах, ремонт яких здійснюється за рахунок
інших джерел фінансування, - за погодженням із замовником.
   До кошторисного  розрахунку  вартості  робіт  включаються
встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові
платежі, не враховані складовими вартості робіт. Розмір цих витрат
визначається виходячи з норм і бази  для  їх  нарахування,
встановлених відповідними постановами Уряду.

 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
 України. Збірник офіційних документів та роз'яснень
 "Ціноутворення у будівництві", N 2, лютий, 2001 р.
 К.: "ІНПРОЕКТ".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com