Приказ от 17.04.2001 № 61/68 Об утверждении Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20440 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 17.04.2001 № 61/68 Об утверждении Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры
Дата принятия17.04.2001
Дата отмены действия 16.09.2013
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа61/68
РазработчикГоском Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций377/5568
Дата регистрации в Министерстве Юстиций28.04.2001
Дополнительные данные Отменен согласно приказу от 16.09.2013 № 1093/390


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
          ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
              Н А К А З
 
 N 61/68 від 17.04.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 квітня 2001 р.
                   за N 377/5568
 
     Про затвердження Ліцензійних умов провадження
       господарської діяльності з проектування,
      будівництва нових і реконструкції існуючих
       меліоративних систем та окремих об'єктів
          інженерної інфраструктури
 
   Відповідно до статтей 8, 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" і на виконання
постанови Кабінету  Міністрів  України від 14.11.2000 N 1698
 "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити  Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції
існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури далі - Ліцензійні умови), що додаються.
   2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та
ліцензування  Держпідприємництва  України  (Іванченко  О.Б.),
Управлінню науки, нормативно-технічного забезпечення та проектних
робіт Держводгоспу України (Варницький О.С.) у встановленому
порядку  забезпечити  подання  Ліцензійних  умов на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   3. Управлінню науки, нормативно-технічного забезпечення та
проектних робіт Держводгоспу України  забезпечити  публікацію
Ліцензійних умов у засобах масової інформації.
   4. Визнати таким, що втратив чинність,  спільний  наказ
Ліцензійної палати України та Держводгоспу України від 01.02.99
N 14/3 "Про затвердження Інструкції про умови і
правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови)
з ремонту та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту
меліоративних  систем  та  контроль  за  їх  дотриманням",
зареєстрований  Міністерством  юстиції  України  18.02.99  за
N 106/3399. 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та на першого
заступника Голови Держводгоспу України Лелявського В.В.
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               О.В.Кужель
 
 Голова Державного комітету
 України по водному господарству             В.М.Хорєв
                      Затверджено
                 Наказ Держпідприємництва України,
                 Держводгоспу України
                 17.04.2001 N 61/68
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 квітня 2001 р.
                   за N 377/5568
             Ліцензійні умови
    провадження господарської діяльності з проектування,
      будівництва нових і реконструкції існуючих
    меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної
             інфраструктури
           1. Загальні положення
   1.1. Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України
"Про ліцензування  певних видів господарської діяльності" від
01.06.2000 N 1775-III  та на виконання постанови
Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів
ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.
   1.2. Ліцензійні   умови   встановлюють  кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші  вимоги  до  провадження
діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції
існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури.
   1.3. Меліоративні системи (зрошувальні системи, осушувальні
системи, у тому числі польдерні системи, осушувально-зволожувальні
системи) мають технологічно цілісну інженерну інфраструктуру, що
включає в себе такі окремі об'єкти:
   меліоративну мережу каналів, трубопроводів  (зрошувальних,
осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з
гідротехнічними спорудами і насосними станціями;
   захисні дамби;
   спостережну мережу;
   дороги і споруди на них;
   водозабірні споруди;
   лінії електропередач та зв'язку.
   1.4. Ліцензійні умови є обов'язковими для всіх суб'єктів
господарювання  на  території  України  незалежно  від  їх
організаційно-правової форми та форм власності.
   1.5. Органом  ліцензування  господарської  діяльності  з
проектування,  будівництва  нових  і  реконструкції  існуючих
меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури
є Держводгосп України.
   1.6. До господарської діяльності з проектування, будівництва
нових та реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих
об'єктів інженерної інфраструктури належать такі види робіт:
   проектування нових, реконструкція  існуючих  меліоративних
систем та окремих об'єктів їх інженерної інфраструктури (далі -
проектування меліоративних систем);
   будівництво нових меліоративних систем та окремих об'єктів
інженерної інфраструктури (далі - будівництво нових меліоративних
систем);
   реконструкція існуючих меліоративних  систем  та  окремих
об'єктів  інженерної  інфраструктури  (далі  -  реконструкція
меліоративних систем).
   У разі, якщо суб'єкт господарювання проводить господарську
діяльність не в повному обсязі, а частково або з окремих робіт, то
ліцензійні умови поширюються на нього в частині, що встановлює
вимоги до провадження господарської діяльності зазначеної  в
ліцензії.
 
 2. Вимоги, необхідні для здійснення господарської діяльності з
   проектування, будівництва нових, реконструкцій існуючих
       меліоративних систем та окремих об'єктів
          інженерної інфраструктури
   2.1. Суб'єкти господарювання, які отримали  ліцензію  на
проектування,  будівництво  нових  і  реконструкцію  існуючих
меліоративних  систем  та  окремих  об'єктів  інженерної
інфраструктури,  повинні  дотримуватись  чинного законодавства
України,  державних  стандартів,  норм  і  правил,  вимог
нормативно-технічних документів у водогосподарсько-меліоративному
комплексі, затверджених проектних рішень та нормативно-правових
актів, зазначених у додатку.
   Для здійснення виробничої діяльності суб'єкти господарювання
повинні мати:
   організаційно-функціональну структуру   підприємства   з
розподілом  обов'язків,  повноважень  та  відповідальності
підрозділів, посадових осіб відповідно до проектно-технологічної
документації з організації та технології виконання робіт (ДСТУ
1.4-93 "Стандарт підприємства");
   фонд діючих державних стандартів інших нормативних документів
та нормативно-правових актів, відповідно до вимог яких виконуються
зазначені  види  робіт згідно з Переліком чинних в Україні
нормативних документів у галузі будівництва, затвердженим наказом
Держбуду України від 21 грудня 1998 року N 295.
   2.2. При здійсненні  певних  видів  робіт  господарської
діяльності  суб'єкт  господарювання  повинен  дотримуватись
кваліфікаційних, організаційних та технологічних вимог.
   2.2.1. Кваліфікаційні вимоги, необхідні для здійснення певних
видів робіт господарської діяльності
   Підприємство комплектується інженерно-технічними працівниками
відповідної кваліфікації і робітниками необхідних професій та
кваліфікацій для виконання проектування, будівництва нових та
реконструкції  існуючих меліоративних систем, що занесені до
Класифікатора професій ДК 003-95 ( v0257217-95, va257217-95,
vb257217-95 )
   2.2.2. Організаційні вимоги, необхідні для здійснення певних
видів робіт господарської діяльності
   Для здійснення господарської діяльності організації повинні
проводити організаційні заходи, які забезпечать:
   комплектність нормативно-технічної  документації згідно із
системою проектної документації для будівництва відповідно до
Переліку  чинних  в Україні нормативних документів у галузі
будівництва, затвердженого наказом Держбуду України від 21 грудня
1998 р. N 295;
   унесення змін у проектну і технічну документацію відповідно
до змін нормативних документів у галузі будівництва;
   облік та збереження технічної документації відповідно до ГОСТ
2.501-88 ЄСКД "Правила учета и хранения", ГОСТ 21.203-78 СПДС
"Правила учета и хранения подлинников проектной документации";
   відповідність проектно-кошторисної  документації  вимогам
нормативної документації;
   виконання робіт   згідно  з  проектно-кошторисною  та
технологічною документацією, затвердженою відповідно до  Порядку
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та
проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України від 17.09.98 N 1308
, із змінами і доповненнями;
   якісне тиражування проектної і технічної документації;
   умови безпеки праці та відповідність їх вимогам санітарних
норм.
   2.2.3. Технологічні вимоги, необхідні для здійснення певних
видів робіт господарської діяльності.
   Для дотримання технологічних вимог суб'єкт господарювання
повинен:
   забезпечити виконання робіт і систему контролю  засобами
вимірювань, методиками, інструкціями, які необхідні для перевірки
встановлених параметрів продукції і  технологічних  операцій,
створити належні умови використання засобів вимірювань, виконувати
метрологічні  вимоги,  які  визначені  відповідною  технічною
документацією;
   створити документовану систему контролю якості  виконання
робіт  (вихідний  контроль  проектно-кошторисної документації,
вихідний контроль матеріалів і виробів, виробничий контроль -
операційний, геодезичний, лабораторний, приймальний) відповідно до
державних будівельних норм (далі - ДБН)  ДБН  А.  3.1-5-96
"Управління, організація і технологія. Організація будівельного
виробництва. НДІБВ";
   забезпечити своєчасність ведення виробничої та виконавчої
документації, яка передбачена ДБН, ДСТУ, СНиП на конкретні види
робіт;
   при проектуванні, будівництві об'єктів меліорації суб'єкт
господарювання повинен керуватись ДБН В. 2.4-1-99 "Меліоративні
системи та споруди", ДБН А.2.2-1-95 "Склад і зміст матеріалів
оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і
будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення
проектування" та іншими чинними нормативними документами, що
регламентують види господарської діяльності;
   розробити та  впровадити документи з організації системи
якості продукції суб'єкта господарювання на всіх етапах  її
виробництва згідно з ДСТУ ISO серії 9000.
 
 Заступник начальника Головного
 управління, начальник управління
 ліцензування Держпідприємництва
 України                       О.Б.Іванченко
 
 Начальник Управління науки,
 нормативно-технічного забезпечення
 та проектних робіт Держводгоспу України      О.С.Варницький
                     Додаток
              до п. 2.1 Ліцензійних умов провадження
              господарської діяльності з
              проектування, будівництва нових і
              реконструкції існуючих меліоративних
              систем та окремих об'єктів інженерної
              інфраструктури
        Нормативно-правові акти, обов'язкові
       для провадження господарської діяльності
   При здійсненні господарської діяльності необхідно керуватись:
   Водним кодексом  України , із змінами і
доповненнями, унесеними Законом України від 21.09.2000 N 1990-III
;
   Законом України  "Про  меліорацію земель" від 14.01.2000
N 1389-IV;
   Законом України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" від 01.06.2000 N 1775-III
 
та дотримуватись  технологічних  карт і кошторисів витрат на
будівельні роботи при спорудженні зрошувальних, осушувальних,
осушувально-зволожувальних систем.
 
 Заступник начальника Головного
 управління, начальник управління
 ліцензування Держпідприємництва
 України                       О.Б.Іванченко
 
 Начальник Управління науки,
 нормативно-технічного забезпечення
 та проектних робіт Держводгоспу України      О.С.Варницький

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ