Приказ от 26.04.2001 № 108 Об утверждении Типового положения о региональной комиссии в делах увековечения памяти жертв войны и политических репрессий

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19917 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 26.04.2001 № 108 Об утверждении Типового положения о региональной комиссии в делах увековечения памяти жертв войны и политических репрессий
Дата начала действия19.05.2001
Дата принятия26.04.2001
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа108
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций408/5599
Дата регистрации в Министерстве Юстиций08.05.2001


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 108 від 26.04.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 травня 2001 р.
                   за N 408/5599
 
    Про затвердження Типового положення про регіональну
    комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та
            політичних репресій
 
   На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 2
березня 2001 року до N 2819/2, з метою виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 N 1867
"Про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування
поховань жертв війни та політичних репресій" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Типове положення про регіональну комісію у
справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, що
додається.
   2. Начальнику  відділу  кадрів, спецроботи та юридичного
забезпечення Купчуку В.Є. подати цей наказ на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
                       Затверджено
                    Наказ Державного комітету
                    будівництва, архітектури та
                    житлової політики України
                    26.04.01 N 108
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 травня 2001 р.
                   за N 408/5599
             Типове положення
      про регіональну комісію у справах увічнення
      пам'яті жертв війни та політичних репресій
   1. Регіональна комісія у справах увічнення пам'яті жертв
війни та політичних репресій далі - Комісія) утворюється Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською  міськими  державними  адміністраціями  для
координації роботи місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого  самоврядування  на  відповідній території України,
спрямованої на увічнення пам'яті  полеглих  унаслідок  воєн,
депортацій та політичних репресій.
   Усі члени Комісії працюють на громадських засадах.
   2. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів, а також
рішеннями Державної міжвідомчої комісії у справах  увічнення
пам'яті жертв війни та політичних репресій (далі - Державна
комісія), спрямованими на вирішення питань увічнення пам'яті
полеглих  унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій,
Комплексною програмою пошуку і впорядкування поховань жертв війни
та політичних репресій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 20 грудня 2000 р. N 1867  (далі -
Комплексна програма), а також цим Положенням. З урахуванням
регіональної специфіки, Положенням про Комісію  можуть  бути
встановлені додаткові особливості її діяльності.
   3. Комісія:
   3.1. Здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших
нормативно-правових актів і міжнародних договорів України з боку
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян
під час виконання заходів, спрямованих на увічнення  пам'яті
полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, у тому
числі заходів Комплексної програми.
   3.2. Розглядає, узагальнює та передає до Ради міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласної,  Київської   чи
Севастопольської міської державної адміністрації звернення та
пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян
України щодо увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій
та політичних репресій.
   3.3. Організовує на території  області  (міста)  роботу,
пов'язану з виконанням рішень Державної комісії, спрямованих на
виконання Комплексної програми  та міжнародних
договорів України з питань увічнення пам'яті полеглих унаслідок
воєн, депортацій та політичних репресій.
   3.4. Подає до Державної комісії узагальнені пропозиції щодо
напрямів та обсягів використання цільових видатків Державного
бюджету України в регіоні в порядку, установленому Комплексною
програмою.
   3.5. Інформує населення через засоби масової інформації про
здійснення у відповідному регіоні заходів з увічнення пам'яті
полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.
   4. Комісія має право:
   4.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників
місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування, громадських організацій та підприємств про стан
роботи на відповідній території щодо увічнення пам'яті полеглих
унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, у тому числі
виконання заходів Комплексної програми.
   4.2. Отримувати від місцевих органів  виконавчої  влади,
органів  місцевого  самоврядування,  громадських  організацій,
підприємств та громадян України документи та інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на Комісію завдань.
   4.3. Залучати в установленому порядку спеціалістів місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на
відповідній території до участі у вирішенні питань увічнення
пам'яті  полеглих  унаслідок  воєн, депортацій та політичних
репресій, у тому числі до участі в заходах Комплексної програми
.
   5. Комісію очолює голова - заступник голови Ради міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласної,  Київської  чи
Севастопольської міської державної адміністрації за  посадою.
Заступниками  голови Комісії можуть бути керівники управлінь
обласної (міської) державної адміністрації з питань оборонної та
мобілізаційної роботи, архітектури та містобудування, а також
комунального господарства. Голова комісії та його  заступник
затверджуються головою відповідної адміністрації.
   До складу Комісії можуть входити керівники (їх заступники)
місцевих управлінь МВС, СБУ, економіки, фінансів та культури;
військового комісаріату; організації Національного  товариства
Червоного Хреста; редколегій Книги Пам'яті України та серії книг
"Реабілітовані історією", а також інші  посадови  особи  за
ініціативою голови Комісії.
   Персональний склад Комісії  затверджується  Головою  Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи
Севастопольської міської державної адміністрації.
   6. Комісія приймає рішення  на  своїх  засіданнях,  які
скликаються головою Комісії не рідше ніж один раз на півріччя.
   Засідання Комісії вважається правочинним, якщо в ньому бере
участь не менше ніж половина її складу.
   Рішення Комісії  вважаються  прийнятими,  якщо  за  них
проголосувала більшість членів Комісії, присутніх на засіданні.
   Протокол засідання Комісії підписується головою Комісії або
його заступником, який веде засідання, та секретарем Комісії.
   7. У разі відсутності голови Комісії його функції здійснює
заступник голови Комісії або секретар Комісії.
   8. Секретар Комісії затверджується на цю посаду Головою Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи
Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з
головою Державної комісії.
   9. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є
підставою для прийняття відповідних рішень  Радою  міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласною,  Київською  чи
Севастопольською міською державною адміністрацією.
 
 Начальник відділу кадрів, спецроботи
 та юридичного забезпечення               В.Є.Купчук

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ