Постановление от 16.05.2001 № 517 Об утверждении Комплексной программы сохранения и воспроизведение историко-архитектурной среды г. Жовквы

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20470 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 16.05.2001 № 517 Об утверждении Комплексной программы сохранения и воспроизведение историко-архитектурной среды г. Жовквы
Дата принятия16.05.2001
Дата отмены действия 07.07.2011
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа517
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 704 от 22.06.2011


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 16 травня 2001 р. N 517
                Київ
     Про затвердження Комплексної програми збереження
       та відтворення історико-архітектурного
            середовища м. Жовкви

   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Комплексну програму збереження та відтворення
історико-архітектурного середовища м. Жовкви далі - Програма), що
додається.
   2. Міністерству економіки та Міністерству фінансів починаючи
з  2002  року  передбачати  під  час  розподілу  державних
централізованих капітальних вкладень виділення Львівській обласній
державній адміністрації коштів для реалізації заходів Програми.
   3. Рекомендувати Львівській обласній та Жовківській районній
державним адміністраціям передбачати починаючи з 2002 року під час
розроблення проектів відповідних місцевих бюджетів видатки на
реалізацію заходів Програми, а також залучати для цієї мети кошти
з інших джерел.
   4. Рекомендувати Львівській обласній державній адміністрації
визначити єдиного замовника з реалізації заходів Програми.

   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
   Інд. 28

                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 16 травня 2001 р. N 517
            КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
    збереження та відтворення історико-архітектурного
            середовища м. Жовкви

            1. Загальна частина
   Місто Жовква Львівської області  є  одним  із  найбільш
унікальних і самобутніх міст України. Місто, яке в 2003 році
відзначатиме 400-річчя надання йому Магдебурзького права, має дуже
багату  історію,  пов'язану  з життям і діяльністю видатних
історичних осіб, у  тому  числі  гетьмана  України  Богдана
Хмельницького, польського короля Яна III Собєського, російського
царя Петра I. У період свого найбільшого розквіту (друга половина
XVII - початок XVIII ст.) місто перебувало в центрі європейських
подій, вважалося одним із найкрасивіших приватних міст-резиденцій
Європи,  було  королівською  резиденцією, осередком мистецтв,
книгодрукування та релігійного життя.
   Місто побудовано в кінці XVI - на початку XVII століття.
Ренесансний містобудівний комплекс м. Жовкви є унікальним як єдине
добре збережене "ідеальне" місто-резиденція кінця XVI століття в
Україні, а також як надзвичайно рідкісний тип планування серед
близько 200 збережених "ідеальних" міст Європи. До його складу
входять дві пам'ятки містобудування ("місто в мурах" та Львівське
передмістя), на яких компактно розташовано 55 пам'яток архітектури
світового, державного та регіонального значення. Важливою рисою м.
Жовкви є те, що  історичний  центр  міста  зберіг  функції
загальноміського центру.
   Враховуючи наукову, мистецьку та історичну цінність міста, з
метою  збереження  та відновлення унікального комплексу його
пам'яток, в м. Жовкві створено Державний історико-архітектурний
заповідник. У 1998 році Національний комітет ICOMOS визначив
м. Жовкву одним із претендентів від України на включення до Списку
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В 1999 році жовківську синагогу
включено до переліку 100 світових пам'яток, які перебувають у
загрозливому стані.
   Унікальна архітектурна  спадщина м. Жовкви перебуває під
загрозою зруйнування. Протягом двох останніх століть місто зазнало
значних втрат. Залишається невідбудованою близько 70 відсотків
житлової забудови історичного центру міста, зруйнованої в часи
воєн.  Відсутність  капіталовкладень  у  розвиток  інженерної
інфраструктури, а також  коштів  для  підтримання  належного
технічного стану міського господарства призводить до подальшої
деградації унікального міського  середовища,  нищення  цінної
забудови і пам'яток. Окремі пам'ятки підтоплені та перезволожені,
стан деяких будівель аварійний. За оцінками  вітчизняних  і
зарубіжних експертів,  унікальний комплекс пам'яток м. Жовкви
потребує здійснення невідкладних заходів, спрямованих на його
збереження.
   Місто має вигідне географічне розташування на перспективних
міжнародних шляхах з Польщі та Прибалтики поблизу кордону і
великого економічного та культурного центру - м. Львова. Місто
Жовква не маючи навіть мінімальної туристичної інфраструктури,
вважається одним із головних туристичних центрів області, приймає
значні потоки туристів і гостей.
          2. Мета та завдання Програми
   Метою Програми є  забезпечення  державної  підтримки  та
координації  комплексних  робіт  із  збереження  пам'яток та
відновлення цілісності унікального історичного  містобудівного
комплексу  м.  Жовкви,  розвиток  соціальної  і  туристичної
інфраструктури, підвищення рівня життя населення, забезпечення
економічного та культурного розвитку міста, залучення значних
інвестицій.
   Основними завданнями Програми є:
   недопущення подальшого  руйнування  історичної  забудови,
створення безпечних умов для проживання населення;
   усунення аварійного стану інженерних мереж, їх реконструкція;
   збереження, реставрація, раціональне пристосування та належне
утримання пам'яток архітектури;
   відновлення первинної планувальної  структури  історичного
центру міста (історичні площі, вулиці, квартали і ділянки),
проведення  комплексного  впорядкування   землекористування,
відновлення історичної забудови ділянок новим будівництвом з
дотриманням принципів реставрації містобудівних комплексів;
   реконструкція ринкової та інших історичних площ і вулиць
центральної частини міста з пониженням їх рівня до історичних
відміток, влаштуванням відповідного покриття, впорядкуванням та
обладнанням  громадських  територій  з  дотриманням принципів
відтворення історико-архітектурного середовища;
   відтворення важливих архітектурних домінант  і  оборонних
споруд міста;
   відтворення історичних  садово-паркових  і  ландшафтних
комплексів;
   удосконалення транспортної інфраструктури міста;
   залучення громадськості до розв'язання проблем збереження
культурної спадщини та соціально-економічного розвитку міста;
   заохочення власників історичних будівель до їх реставрації,
стимулювання інвестицій у відбудову та реставрацію історичних
об'єктів, а також підприємницької діяльності.
  3. Етапи реалізації Програми та її фінансове забезпечення
   Програму передбачено реалізувати протягом 2001 - 2020 років у
два етапи.
   На першому етапі (2001 - 2005 роки) передбачається:
   виконати науково-дослідні роботи та підготувати містобудівну
і проектно-кошторисну документацію;
   провести невідкладні ремонтно-будівні роботи на інженерних
об'єктах (водопостачання, каналізація), реконструювати АТС  і
телефонні мережі;
   виконати роботи з реконструкції ринкової площі, відновлення
площ Львівського та  Глинського  передмість,  вулиць,  інших
громадських територій;
   провести захисні, протиаварійні та реставраційні роботи на
пам'ятках архітектури;
   завершити будівництво школи на  1290  учнівських  місць,
відселити дві школи з приміщень у пам'ятках архітектури;
   розпочати відтворення історичної забудови житлових кварталів,
відбудувавши житлові будинки загальною площею 3 тис. кв. метрів;
   відтворити ринковий  квартал  житлової  забудови  площею
7 тис. кв. метрів;
   розпочати реконструкцію і модернізацію існуючої історичної
забудови, реалізувати пілотний проект комплексної реставрації та
модернізації невеликого житлового кварталу;
   розпочати реконструкцію замкового парку та палацово-паркового
комплексу Винниківського двору;
   розпочати роботи, пов'язані з  усуненням  дисгармонії  у
забудові  території  пам'яток  архітектури і садово-паркового
мистецтва, виносом виробництв за межі цієї території.
   На другому етапі (2006 - 2020 роки) передбачається завершення
робіт з реставрації пам'яток архітектури, модернізації інженерної
і транспортної інфраструктури міста, впорядкування громадських
територій,  продовження  модернізації та регенерації житлової
забудови, усунення дисгармонії у забудові і винос виробництв,
відтворення історичних паркових ансамблів, ландшафтних комплексів,
архітектурних домінант і оборонних споруд міста.
   Для фінансування Програми будуть залучені кошти з державного
та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, зокрема:
   кошти громадян, підприємств, установ, організацій, у тому
числі власників історичних будівель;
   інвестиції та  капіталовкладення  обласних  і  районних
підприємств енергозабезпечення, водопостачання та каналізації,
зв'язку, транспорту і шляхів;
   безповоротна матеріальна і  фінансова  допомога  (гранти)
вітчизняних і міжнародних фондів та програм;
   кредити, залучені  органами  місцевого  самоврядування та
власниками житлових приміщень на реконструкцію та модернізацію
житлових будівель і кварталів.
   Прогнозні джерела  фінансування  першого  етапу  Програми
додаються.
     4. Організація управління реалізацією Програми
   З метою забезпечення реалізації  Програми  передбачається
утворення       Львівською       облдержадміністрацією
координаційно-наглядової ради,  до  складу  якої  входитимуть
працівники   Львівської   обласної,  Жовківської  районної
держадміністрацій, виконавчого органу  Жовківської  міськради,
державного заповідника у м. Жовкві, Жовківського центру міського
розвитку, провідні науковці та реставратори.

                      Додаток
               до Комплексної програми збереження та
               відтворення історико-архітектурного
                   середовища м. Жовкви
         ПРОГНОЗНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
           першого етапу Програми

Вид роботи Розрахункова вартість за роками, тис. гривень Джерело фінансування
2001 2002 2003 2004 2005 Разом
Науково-дослідні роботи (архітектурні, археологічні, історичні, мистецькі дослідження та експертиза історичних об'єктів), публікації матеріалів досліджень, наукові видання 50 50 50 30 20 200 державний бюджет
160 160 20 10 10 360 місцеві бюджети
30 30 50 20 10 140 інші джерела
Підготовка містобудівної документації, робочої документації з усунення аварійного стану та реставрації пам'яток архітектури і садово-паркового мистецтва, реконструкції інженерних мереж 200 200 150 100 50 700 державний бюджет
400 300 100     800 місцеві бюджети
140 90 60 60 50 400 інші джерела
Ліквідація аварійного стану, реставрація пам'яток архітектури, які перебувають у державній власності (замок, дві дерев'яні церкви, Домініканський монастир, синагога, міські оборонні споруди) 250 1 000 1 000 900 850 4 000 державний бюджет
300 500 500 500 700 2 500 місцеві бюджети
1 000 2 000 2 000 2 000 1 000 8 000 інші джерела
Ліквідація аварійного стану та реставрація пам'яток архітектури (дерев'яна церква, комплекси Василіанського монастиря, друкарні Василіан, парафіяльного костьолу, монастиря Домініканок, костьолу Святого Лазаря, кінного манежу) 200 200 200 200 200 1 000 інші джерела
Ліквідація аварійного стану та реставрація пам'яток архітектури, які перебувають у комунальній власності міста і району (ратуша, адміністративні та житлові будинки) 40 50 70 50 100 310 місцеві бюджети
10 30 50 50 50 190 інші джерела
Завершення будівництва середньої школи на 1290 учнівських місць   1 000 1 000 1 000   3 000 державний бюджет
1 400 1 700 2 300 2 600   8 000 місцеві бюджети
Невідкладні протиаварійні роботи, реконструкція інженерної інфраструктури центральної частини міста (мережі водопроводу, каналізації, електропостачання, зв'язку) 500 300       800 державний бюджет
210 160 30 30 30 460 місцеві бюджети
40 100 200 800 800 1 940 інші джерела
Модернізація та реконструкція існуючої історичної забудови (житлові і торговельні приміщення на 140 історичних ділянках загальною площею 40 тис.кв.метрів, районний адміністративний центр)     50 60 150 260 місцеві бюджети
40 100 200 400 500 1240 інші джерела
Відтворення історичної забудови 200 8 300 10 500 3 000 1 000 23 000 інші джерела
Реконструкція ринкової площі, вулиць, влаштування транспортної інфраструктури, благоустрій територій 200 180 180 150 230 940 місцеві бюджети
60 100 100 100 100 460 інші джерела
Винос виробництв за межі території пам'яток архітектури       200 400 600 інші джерела
Відтворення історичних паркових ансамблів і ландшафтних комплексів (замковий парк із ставом, палацово- паркові комплекси Винниківського двору і Гараю, історичний спортивний комплекс "Сокіл")       270 300 570 місцеві бюджети
      30 100 130 інші джерела
Усього 5430 16 550 18 810 12 560 6 650 60 000  

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com