Приказ от 25.04.2001 № 113/198 Об утверждении Положения о предоставлении долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам для приобретения в сельской местности завершенных или незавершенных строительством индивидуальных жилых домов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 25.04.2001 № 113/198 Об утверждении Положения о предоставлении долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам для приобретения в сельской местности завершенных или незавершенных строительством индивидуальных жилых домов
Дата принятия25.04.2001
Дата отмены действия 05.10.2012
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа113/198
РазработчикМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций420/5611
Дата регистрации в Министерстве Юстиций16.05.2001
Дополнительные данные Приказ утратил силу согласно приказу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства финансов Украины от 30.08.2012 № 529/954


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 113/198 від 25.04.2001       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 травня 2001 р.
                   N 420/5611
 
       Про затвердження Положення про надання
    довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам
    для придбання у сільській місцевості завершених або
       незавершених будівництвом індивідуальних
            житлових будинків
 
   З метою поліпшення використання житлового фонду на селі,
прискорення забезпечення громадян житлом та на виконання постанови
Кабінету  Міністрів України від 5 жовтня 1998 року N 1597
 "Про затвердження Правил надання довгострокових
кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі" із змінами,
внесеними   згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2001 року N 145 Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Положення про надання довгострокових кредитів
індивідуальним забудовникам для придбання у сільській місцевості
завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових
будинків (далі - Положення), що додається.
   2. Департаменту розвитку соціальної інфраструктури сільської
місцевості (Гайдар М.В.) Міністерства аграрної політики України та
Департаменту фінансів виробничої сфери (Баулін С.О.) Міністерства
фінансів України:
   2.1. Забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   2.2. Довести це Положення до відома Державного казначейства
України, регіональних фондів підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі, Міністерства агропромислового  комплексу
Автономної  Республіки  Крим,  головних  управлінь сільського
господарства і продовольства обласних та управління сільського
господарства і продовольства Севастопольської міської державних
адміністрацій, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим,
головних фінансових управлінь обласних та фінансового управління
Севастопольської міської державних адміністрацій.
   3. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних та управлінню сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державних адміністрацій
забезпечити складання та подання Міністерству аграрної політики
України фінансової звітності про використання коштів державного
бюджету,  що виділяються для надання кредитів індивідуальним
сільським забудовникам.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Яковенка В.П. та заступника
Міністра фінансів України Регурецького В.В.
 
 Міністр аграрної політики України           І.Кириленко
 
 Міністр фінансів України                І.Мітюков
                    Затверджено
                    Наказ Міністерства аграрної
                    політики   України   та
                    Міністерства    фінансів
                    України 25.04.2001
                    N 113/198
              Положення
    про надання довгострокових кредитів індивідуальним
    забудовникам для придбання у сільській місцевості
   завершених або незавершених будівництвом індивідуальних
            житлових будинків
           I. Загальні положення
   1. Положення  про  надання  довгострокових   кредитів
індивідуальним забудовникам для придбання у сільській місцевості
завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових
будинків (далі - Положення) розроблено на виконання постанови
Кабінету Міністрів  України від 5 жовтня 1998 року N 1597
 "Про затвердження Правил надання довгострокових
кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі" (із змінами,
внесеними   згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2001 року N 145.
   2. Положення  визначає умови та порядок надання фондами
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі -
фонди)  пільгових  довгострокових  кредитів  індивідуальним
забудовникам для придбання у сільській місцевості завершених або
незавершених  будівництвом індивідуальних житлових будинків з
надвірними підсобними приміщеннями та проведенням їх добудови або
реконструкції і є основою для розроблення відповідних регіональних
положень з урахуванням місцевих умов.
   3. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення:
   незавершені будівництвом  індивідуальні житлові будинки -
розпочаті будівництвом і не прийняті в експлуатацію індивідуальні
житлові будинки з надвірними підсобними приміщеннями, будівництво
яких здійснюється в межах сільських населених пунктів на підставі
оформлених відповідно до чинного законодавства документів;
   добудова незавершеного будівництвом житлового  будинку  з
використанням довгострокових кредитів - завершення будівництва
індивідуального житлового  будинку  з  надвірними  підсобними
приміщеннями  у  відповідності  до  будівельного  паспорта;
   реконструкція індивідуальних житлових будинків,  придбаних
індивідуальними  забудовниками  з використанням довгострокових
кредитів - комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних
заходів, внаслідок яких змінюється архітектурно-планувальні та
технічні показники завершених або  незавершених  будівництвом
індивідуальних  житлових  будинків  з  надвірними  підсобними
приміщеннями;
   продавець - особа, яка продає за договором купівлі-продажу
завершений або незавершений будівництвом індивідуальний житловий
будинок з надвірними підсобними приміщеннями, що належить їй на
праві приватної власності;
   покупець - позичальник кредиту - фізична особа, визначена в
пункті 4 розділу 1 Правил надання  довгострокових  кредитів
індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою
Кабінету Міністрів  України  від 5 жовтня 1998 року N 1597
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
Міністрів  України від 14 лютого 2001 року N 145
яка придбаває в сільській місцевості за договором купівлі-продажу
з  використанням  довгострокового  кредиту  завершений  або
незавершений  будівництвом  індивідуальний житловий будинок з
надвірними підсобними приміщеннями.
   4. Надання фондами кредитів покупцям - позичальникам кредиту
на  придбання  завершених  або  незавершених  будівництвом
індивідуальних  житлових  будинків  з  надвірними  підсобними
приміщеннями є  прямим,  адресним  (цільовим),  зворотним  і
здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів фондів.
   5. Право одержання кредиту відповідно до цього Положення
надається покупцю - позичальнику кредиту тільки один раз.
   6. Земельні відносини між продавцем житла та покупцем -
позичальником кредиту вирішуються у відповідності до Земельного
кодексу України та інших нормативно-правових актів з цих питань.
    II. Умови надання покупцям - позичальникам кредиту
   на придбання завершених або незавершених будівництвом
         індивідуальних житлових будинків
   7. Надання фондами кредитів на придбання завершених або
незавершених  будівництвом  житлових  будинків  з  надвірними
підсобними приміщеннями (далі - житло) здійснюється з дотриманням
умов, визначених у розділі II Правил надання довгострокових
кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1597
 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 14 лютого 2001 р. N 145  (далі -
Правила).
   8. Сума кредиту на придбання житла визначається фондом з
урахуванням платоспроможності покупця - позичальника кредиту та
погодженої продавцем і покупцем - позичальником кредиту ціни,
зазначеної в договорі купівлі-продажу.
   9. Сума кредиту позичальнику може змінюватися відповідно до
змін вартості робіт у період їх проведення. У зв'язку з цим
виконуються додаткові розрахунки та в установленому  порядку
вносяться зміни до кредитної угоди. При цьому сума кредиту не може
перевищувати встановленого пунктом 9 Правил розміру кредиту.
   10. Визначені в цьому Положенні умови надання кредиту не
поширюються на громадян України, які отримали на будівництво
індивідуального житла позики, в тому числі банківські кредити, з
пільгами за рахунок коштів  бюджетів  відповідно  до  інших
нормативно-правових актів.
   III. Порядок оформлення і видачі кредиту та розрахунку
              з продавцем
   11. Порядок оформлення і видачі кредиту здійснюється фондами
з    дотриманням  вимог,  визначених у розділі III Правил
.
   12. До визначених Правилами документів, що подаються фондам
для підтвердження права на отримання кредиту, додатково подається
заява продавця до фонду про згоду продати житло, що належить йому
на праві приватної власності, з зазначенням погоджених з покупцем
- позичальником кредиту ціни та інших істотних умов проекту
договору купівлі-продажу.
   13. Фонд одночасно з укладенням кредитної угоди з покупцем -
позичальником кредиту оформляє та направляє гарантійний лист на
ім'я продавця про перерахування на його особистий  рахунок,
відкритий  фондом  у  банку,  суми,  отримуваної покупцем -
позичальником кредиту до оформлення у встановленому  порядку
договору купівлі-продажу житла.
   14. Продавець письмово повідомляє фонд про прийняття останнім
гарантійного листа.
   15. Розрахунки з продавцем за придбане покупцем-позичальником
кредиту житло здійснюються фондом шляхом перерахування коштів на
особистий рахунок продавця, відкритий фондом  у  банку,  що
обслуговує кредитно-фінансові операції фонду.
   16. Видача банком коштів продавцю з його особистого рахунку
проводиться  банком  за письмовим розпорядженням фонду після
оформлення договору купівлі-продажу житла  і  подання  фонду
нотаріально  посвідченої  копії  цього  договору.  Письмове
розпорядження направляється до банку у день отримання копії
договору купівлі-продажу житла. За бажанням продавця він може
отримати від фонду письмове повідомлення про надання  банку
розпорядження щодо оплати коштів продавцю.
   17. Погашення кредиту і  внесення  інших  платежів,  що
передбачаються  кредитною  угодою,  та  контроль за цільовим
використанням коштів кредиту на придбання житла здійснюються з
дотриманням   умов, визначених   розділами  IV та V Правил
.
 
 Начальник Департаменту розвитку
 соціальної інфраструктури
 сільської місцевості
 Міністерства аграрної
 політики України                    М.В.Гайдар
 
 Заступник начальника Департаменту
 фінансів виробничої
 сфери Міністерства фінансів України          В.О.Ліпашов

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ