Приказ от 25.07.2001 № 150 Об утверждении Инструкции о проведении проверок определения стоимости строительства объектов, которые сооружаются с привлечением средств Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, местных бюджетов, а также средства государственных предприятий

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 25.07.2001 № 150 Об утверждении Инструкции о проведении проверок определения стоимости строительства объектов, которые сооружаются с привлечением средств Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, местных бюджетов, а также средства государственных предприятий
Дата принятия25.07.2001
Дата отмены действия 13.02.2015
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа150
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций689/5880
Дата регистрации в Министерстве Юстиций10.08.2001
Дополнительные данные Отменен на основании Приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30.12.2014 № 381


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 150 від 25.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 серпня 2001 р.
                   за N 689/5880
 
 
 Про затвердження Інструкції про проведення перевірок визначення
 вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням
   коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної
    Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів
        державних підприємств та організацій
 
   З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 03.08.98 N 1210 >> ) "Про Порядок здійснення
контролю  за  визначенням  вартості будівництва об'єктів, що
споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України,
бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також
коштів державних підприємств,  установ  та  організацій"  та
відповідно  до  пункту  20  Положення про Державний комітет
будівництва,  архітектури  та  житлової  політики  України,
затвердженого Указом Президента України від 09.12.97 N 1342/97
 (із змінами, унесеними Указами Президента України від
15.09.98 N 1019 , 01.08.2000 N 943,
16.05.2001 N 314 Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про проведення перевірок визначення
вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням
коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки
Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств та
організацій, що додається.
   2. Управлінню  реформування  ціноутворення,  методології
експертизи та контролю вартості будівництва (Губень П.І.) подати
даний  наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
   3. Управлінню  реформування  ціноутворення,  методології
експертизи  та  контролю  вартості  будівництва  (П.І.Губень)
забезпечити доведення наказу до відома зацікавлених організацій.
   4. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  Першого
заступника Голови Комітету Беркуту А.В.
 
 Голова Держбуду України              В.І.Череп
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   будівництва, архітектури та
                   житлової політики України
                   25.07.2001 N 150
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 серпня 2001 р.
                   за N 689/5880
              ІНСТРУКЦІЯ
   про проведення перевірок визначення вартості будівництва
  об'єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного
    бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим,
      місцевих бюджетів, а також коштів державних
        підприємств, установ та організацій
           1. Загальні положення
   1.1 Ця  Інструкція,  розроблена  відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 3 серпня  1998  р.  N  1210
 "Про Порядок здійснення контролю за визначенням
вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням
коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки
Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств,
установ  та  організацій",  регламентує  проведення перевірок
визначення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із
залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної
Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних
підприємств, установ та організацій (далі - перевірки визначення
вартості будівництва об'єктів).
   1.2 Інструкція  визначає  порядок  виконання  перевірок
визначення вартості будівництва об'єктів, здійснення контролю за
визначенням  лімітів,  необхідних для фінансування робіт, що
виконуються за рахунок резервного фонду  Кабінету  Міністрів
України,  у  тому  числі пов'язаних з ліквідацією наслідків
надзвичайних ситуацій, та вибіркового контролю за використанням
коштів, що виділяються за постановами Кабінету Міністрів України,
інспекцією з контролю за  визначенням  вартості  будівництва
об'єктів, яка є структурним підрозділом Управління реформування
ціноутворення, методології експертизи  та  контролю  вартості
будівництва Держбуду України (далі - Держцінбудінспекція).
   1.3 Контролю підлягають усі учасники інвестиційного процесу
незалежно  від  форм власності: служби замовника; генеральні
підрядні та спеціалізовані підрядні (субпідрядні) організації;
підприємства - постачальники продукції та послуг для будівництва;
проектні,  пусконалагоджувальні,   ремонтні,   реставраційні
організації; інші організації - учасники інвестиційного процесу.
   1.4 Для здійснення перевірок Держцінбудінспекція:
   отримує в установленому порядку від установ і організацій,
робота яких перевіряється, дані та матеріали, які необхідні для
виконання перевірки;
   має безперешкодний доступ на об'єкти, що перевіряються;
   залучає в установленому порядку спеціалізовані підрозділи
організацій системи Держбуду України для проведення перевірок і
підготовки висновків з питань, що  входять  до  компетенції
Держцінбудінспекції.
     2. Порядок здійснення перевірок щодо визначення
         вартості будівництва об'єктів
   2.1 Для здійснення перевірок визначення вартості будівництва
об'єктів та контролю за використанням коштів, які виділяються
Кабінетом Міністрів України,  Держцінбудінспекція  на  основі
показників  затвердженої  Державної  програми  економічного і
соціального розвитку України формує річний  план  проведення
перевірок  визначення  вартості  будівництва  об'єктів,  який
затверджує Голова Держбуду України.
   2.2 У  тижневий   термін   до   початку  перевірки
Держцінбудінспекція готує відповідне повідомлення замовнику та
організаціям, що здійснюють будівництво, з переліком необхідних
для організації та здійснення перевірки матеріалів, а саме:
   довідка щодо основних даних будови (об'єкта): найменування,
місцезнаходження,  найменування замовника та підприємства, що
перевіряється, їхні контактні телефони;
   інформація про наявність проектно-кошторисної документації,
яка затверджена в установленому порядку, та позитивний комплексний
висновок експертизи; титульні дані будови (об'єкта); про загальну
кошторисну  вартість, кошторисну вартість будівельно-монтажних
робіт;  договірну  вартість  підрядних  робіт,  що визначена
контрактом; терміни початку та закінчення будівництва; реєстр
вартості виконаних робіт; стан фінансування будови (об'єкта).
   Виходячи із специфіки будови (об'єкта), наведений перелік
документів може доповнюватися.
   2.3 Послідовність перевірок:
   наявність контрактів та додаткових угод до них;
   наявність та обсяг інвесторської кошторисної документації, що
затверджена в установленому порядку;
   правильність визначення кошторисної вартості будівництва;
   наявність та аналіз розрахунків до протоколів погодження
договірних  цін,  узгоджених  замовником  та  підрядником  в
установленому порядку, правильність їх визначення, виходячи з
положень чинних правил визначення вартості будівництва та інших
нормативних документів;
   наявність  у  повному обсязі документації первинного та
бухгалтерського обліку в організаціях, що перевіряються;
   правильність визначення вартості обсягів виконаних робіт та
заповнення форм первинного обліку;
   правильність оформлення і щомісячного заповнення журналу
обліку виконаних робіт;
   підтвердження статей та розміру витрат, у розрізі яких
формуються  договірні  ціни  та  вартість  виконаних  робіт,
нормативними документами та даними бухгалтерського обліку;
   правильність визначення розміру коштів на утримання служби
замовника, виконання проектно-вишукувальних робіт, розміру витрат,
пов'язаних з комплектацією будов устаткуванням і матеріалами
поставки замовника та організацією будівництва;
   правильність нарахування обов'язкових відрахувань, зборів та
платежів за ставками та нормами згідно з чинним законодавством.
   2.4 Результати перевірки визначення вартості будівництва,
договірних цін та проведення взаєморозрахунків між замовником та
підрядниками  відображаються  в  акті  перевірки правильності
визначення  вартості  будови  (об'єкта), який складається та
підписується  у  трьох примірниках, або в листі-вимозі щодо
результатів перевірки.
   2.4.1 Вимога з переліком основних порушень, які підлягають
усуненню, направляється замовнику та в разі потреби на адресу
центральних та місцевих органів виконавчої влади поштою або
вручається уповноваженій особі в установленому порядку.
   2.4.2 На виконання вимоги підлягають коригуванню вартість
виконаних робіт, їх оплата та статистична звітність, сплачені
зайві суми повертаються на рахунок замовника, а при наявності
заборгованості замовника перед підприємством уточнюється сума
заборгованості.  Замовником  надсилається  Держбудові  України
відповідний лист або копія платіжного доручення, які підтверджують
повернення суми завищення.
    3. Порядок виконання перевірок визначення лімітів,
    необхідних для фінансування робіт, що виконуються
   за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України
   3.1 Здійснення контролю за визначенням лімітів, необхідних
для фінансування робіт, що виконуються за рахунок резервного фонду
Кабінету Міністрів України, у тому числі пов'язаних з ліквідацією
наслідків  надзвичайних  ситуацій, провадиться за дорученнями
керівництва Держбуду України відповідно до доручень Кабінету
Міністрів України на звернення міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
   3.2 Для виконання перевірки вартісних показників у межах, що
передбачаються, подаються документи, складені на підставі зведених
висновків обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, а саме:
   акти обстеження технічного стану об'єктів;
   дефектні акти з описом обсягів робіт у натуральних одиницях
виміру;
   кошторисні  розрахунки  та,  при  необхідності,  ескізи,
креслення,  рекомендації,  а також висновки науково-дослідних
інститутів і проектних організацій, що обгрунтовують доцільність
виконання зазначеного.
   3.3 За  результатами  перевірки  вартісних  показників
Держцінбудінспекцією складається експертний висновок.
           4. Облік та звітність
   4.1 Реєстрація перевірок ведеться у журналі обліку проведення
перевірок  та  їх  результатів,  який  зберігається  у
Держцінбудінспекції.
   4.2 Органами  державної влади (орган законодавчої влади,
міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади,
судові органи та органи прокуратури) у разі виділення коштів з
резервного фонду Кабінету Міністрів України  складається  та
надсилається Держбудові України зведена відомість про обсяги
виконаних робіт відповідно до Інструкції про облік і звітність
щодо використання коштів і матеріально-технічних ресурсів для
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру, затвердженої наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  Міністерства  фінансів
України, Міністерства економіки України та Державного комітету
України по матеріальних резервах  від  13  серпня  1999  р.
N 217/194/102/174 та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 7 вересня 1999 р. за N 604/3897.
   4.3 Кабінету Міністрів України щокварталу подається звіт щодо
здійснення перевірок визначення вартості будівництва об'єктів та
визначення лімітів, необхідних для  фінансування  робіт,  що
виконуються  за  рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів
України, виходячи з обліку, аналізу та узагальнення результатів.
 
 Заступник начальника Управління
 реформування ціноутворення,
 методології експертизи та контролю
 вартості будівництва - начальник
 інспекції з контролю за визначенням
 вартості будівництва                Т.М. Литвинова

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ