Приказ от 07.05.2001 № 46 Об утверждении Межотраслевых норм затрат топлива для отопительных котлов, которые эксплуатируются в Украине

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20447 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 07.05.2001 № 46 Об утверждении Межотраслевых норм затрат топлива для отопительных котлов, которые эксплуатируются в Украине
Дата начала действия21.08.2001
Дата принятия07.05.2001
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа46
РазработчикГосударственный комитет Украины по энергосбережению
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций688/5879
Дата регистрации в Министерстве Юстиций10.08.2001


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
              Н А К А З
 
 N 46 від 07.05.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 серпня 2001 р.
                   за N 688/5879
 
    Про затвердження Міжгалузевих норм витрат палива для
    опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи
щодо стабілізації становища в паливно - енергетичному комплексі"
від 22 березня 2000 р. N 538 Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Міжгалузеві  норми  витрат  палива  для
опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні, що додаються.
   2. Управлінню  правового  та  нормативного  забезпечення
енергозбереження Суходоля О.М.) в десятиденний термін після
реєстрації наказу в Міністерстві юстиції довести до  відома
Державної інспекції з енергозбереження, міністерств, відомств,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій про введення в
дію Міжгалузевих норм витрат палива для опалювальних котлів, які
експлуатуються в Україні.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держкоменергозбереження Жовтянського В.А.
 
 
 Голова Комітету                 В.Т. Меркушов
 
 Погоджено:
 
 Заступник Міністра економіки          О.В. Шлапак
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкоменергозбереження
                   07.05.2001 р. N 46
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 серпня 2001 р.
                   за N 688/5879
         МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМИ ВИТРАТ ПАЛИВА
   для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні
           1. Загальні положення
   1.1. Міжгалузеві норми витрат палива для опалювальних котлів,
які  експлуатуються  в  Україні  (далі  -  Норми),  це
граничнодопустимі показники, які використовуються для контролю за
ефективним використанням палива на виробництво теплової енергії.
При порушенні цих норм виробниками можуть бути  застосовані
відповідні санкції.
   Норми також застосовують для аналізу величини питомих витрат
палива з метою визначення найбільш економічних методів їх зниження
і для оцінки планової потреби палива на виробництво теплоти
котлами.
   1.2. Якщо фактичні питомі витрати палива на виробництво
теплової енергії, розраховані за результатами випробувань котла (з
урахуванням  зовнішніх  факторів),  перевищують  показники,
установлені цими Нормами, то підприємством повинні бути зроблені
висновки  про  доцільність  проведення організаційно-технічних
заходів щодо зниження питомих витрат палива та встановлені терміни
їх виконання.
   1.3. Норми  обов'язкові  для  підприємств,  установ  та
організацій всіх форм власності; вони поширюються на всі котли, що
експлуатуються в Україні, крім імпортних (за винятком тих, що
придбані в республіках колишнього СРСР) та побутових котлів.
   1.4. Норми розроблені відповідно до  постанови  Кабінету
Міністрів України "Про заходи щодо стабілізації становища в
паливно-енергетичному комплексі" від 22 березня 2000 р. N 538
 (п.49) згідно з:
   - Законом України "Про енергозбереження";
   - Указом Президента України "Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 14 лютого 2000 р. "Про невідкладні
заходи  щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному
комплексі України" від 10 березня 2000 р. N 457;
   - постановою  Кабінету  Міністрів  України  "Про порядок
нормування питомих  витрат  паливно-енергетичних  ресурсів  у
суспільному виробництві" від 15 липня 1997 р. N 786 з
урахуванням змін, унесених постановою Кабінету Міністрів України
"Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної державної
програми енергозбереження України" від 27 червня 2000 р. N 1040
.
   1.5. Терміни та визначення
   Індивідуальна норма витрат палива - це об'єктивно необхідна
величина споживання натурального палива, в умовному обчисленні, на
одиницю теплової енергії окремим котлоагрегатом з котлом даного
типу при оптимальних експлуатаційних умовах виробництва.
   Ця норма служить як для контролю, так і для планування витрат
палива.  Визначається  з урахуванням нормативної (паспортної)
питомої витрати палива для  даного  котла  та  нормативного
коефіцієнта K.
   Нормативний коефіцієнт  K  - це коефіцієнт, що враховує
допустиме відхилення  індивідуальної  норми  від  нормативної
(паспортної)  питомої  витрати  палива для даного котла при
номінальному навантаженні.
   Фактична питома витрата палива -  технічно  обгрунтована
витрата  умовного  палива на одиницю виробленої теплоти при
фактичних режимах роботи котла.
   У норми витрат палива не входять витрати палива, пов'язані з
порушенням технології, режимів роботи, ремонтом, монтажем, пуском
і налагодженням котла, науково-дослідними та експериментальними
роботами.
   Паровий котел - пристрій, що має топку  і  огрівається
продуктами спаленого в ній палива та призначений для отримання
пари з тиском вище атмосферного, що використовується поза самим
пристроєм.
   Водогрійний котел - пристрій, що має топку і обігрівається
продуктами спаленого в ній палива та призначений для нагрівання
води,  яка  перебуває  під  тиском  вище  атмосферного  і
використовується як теплоносій поза самим пристроєм.
   Утилізатор теплоти - допоміжне обладнання, що входить до
котельної установки і служить для підвищення ефективності роботи
котла в частині витрат палива на виробництво теплової енергії.
   Фізичне старіння  опалювального  котла  -  технологічно
невідновлюване ремонтами природне фізичне спрацювання обладнання
котла при довгостроковій його експлуатації, що призводить до
погіршення  його  технічного  стану,  зниження надійності та
економічності роботи.
           

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ