Приказ от 18.07.2001 № 146 "О приведении нормативно-правовых актов Госстроя в соответствие с Законом Украины "О стандартизации"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19225 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 18.07.2001 № 146 "О приведении нормативно-правовых актов Госстроя в соответствие с Законом Украины "О стандартизации"
Дата принятия18.07.2001
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа146
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 146 від 18.07.2001

    Про приведення нормативно-правових актів Держбуду у
    відповідність до Закону України "Про стандартизацію"

   На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 25 червня
2001 р. N 7653/3 з метою приведення нормативно-правових актів
Держбуду України у відповідність з нормами Закону України "Про
стандартизацію" >> ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити План заходів по приведенню нормативно-правових
актів Держбуду України у відповідність з Законом України "Про
стандартизацію", що додається.
   2. Управлінням і відділам Комітету:
   підготувати пропозиції щодо необхідності внесення відповідних
змін і доповнень в законодавчі та інші нормативно-правові акти,
підготовлені Держбудом України, у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про стандартизацію" і подати їх до 25 липня
ц. р. Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації;
   забезпечити неухильне виконання норм Закону України "Про
стандартизацію" при підготовці відповідних нормативно-правових
актів Комітету та при здійсненні функцій замовника державних
будівельних норм і стандартів.
   3. Відділу  інноваційної  політики,   нормування   та
стандартизації (Л.Кравченко):
   забезпечити взаємодію з Держстандартом України при підготовці
відповідно  до статті 7 Закону України "Про стандартизацію"
 подання до Кабінету Міністрів України щодо делегування
повноважень  стосовно  організації  розроблення,  схвалення,
прийняття, перегляду та зміни національних стандартів у галузі
будівництва  та промисловості будівельних матеріалів Держбуду
України;
   до 10 серпня ц. р. підготувати і внести Держстандарту України
пропозиції про делегування Держбуду України повноважень щодо
видання і розповсюдження національних  стандартів  у  галузі
будівництва і промисловості будівельних матеріалів;
   протягом тижня підготувати і подати керівництву Комітету
обгрунтування щодо збільшення чисельності підрозділу з питань
нормування та стандартизації Держбуду;
   проінформувати у березні 2002 року Держстандарт України, як
національний орган стандартизації, про проведену роботу щодо
приведення  нормативно-правових  актів  Держбуду  України  у
відповідність  з нормами Закону України "Про стандартизацію"
.
   4. Загальну координацію робіт щодо приведення новостворених
державних будівельних норм і стандартів у відповідність з нормами
Закону України "Про стандартизацію" (до введення в дію
нової "Національної системи стандартизації України" і перегляду
"Системи стандартизації та нормування в будівництві") покласти на
Відділ інноваційної політики, нормування та стандартизації.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Г.Семчука.

 Голова Комітету                      В.Череп
                    Додаток
                    до наказу Держбуду
                    від 18 липня 2001 р. N 146

     План заходів по приведенню нормативно-правових
       актів Держбуду України у відповідність з
     Законом України "Про стандартизацію"

Зміст заходу Термін виконання Відповідальний за виконання
1. Забезпечити структурні підрозділи Комітету:   Відділ інноваційної політики, нормування та стандартизації
копіями з офіційного видання Закону України "Про стандартизацію"; Липень 2001 р.
комплектом основоположних нормативних документів "Системи стандартизації та нормування в будівництві" (після їх перегляду); Протягом тижня після надання чинності цим документам
порядками видання і розповсюдження нормативних документів (після затвердження)  
2. Внести зміни і доповнення до законодавчих та інших нормативно-пра- вових актів України, підготовлених Держбудом, які випливають із Закону України "Про стандар- тизацію" III квартал 2001 р. - I квартал 2002 р. Управління і відділи Комітету, які готували ці акти
3. Здійснити перегляд основоположних ДБН А.1.1-1-93, ДБН А.1.1-2-93, ДБН А.1.1-3-93, ДБН А.1.1-4-93 з урахуванням норм Закону України "Про стандартизацію" та вимог нової редакції "Національної системи стандар- тизації України" Березень 2002 р. Відділ інноваційної політики, нормування та стандартизації, ТК "Будтехнорму- вання"
4. Розробити методичні рекомендації про порядок визначення вартості розроблення нормативних документів та змін до них (на заміну ДБН Г.1-1-93) Березень 2002 р. Відділ інноваційної політики, нормування та стандартизації, ТК "Будтехнор- мування"
5. Підготувати порядок видання і розповсюдження нормативних документів, введених в дію Держбудом України Грудень 2001 р. Відділ інноваційної політки, нормування та стандартизації
6. Провести технічне навчання зі спеціалістами підрозділів Комітету по впровадженню норм Закону "Про стандартизацію" Березень 2002 р. Відділ інноваційної політики, нормування та стандарти- зації
7. Організувати проведення респу- бліканського семінару з питань реформування нормативної бази для будівництва I квартал 2002 р. Відділ інноваційної політики, нормування та стандартизації
 Начальник відділу
 інноваційної політики,
 нормування та стандартизації             Л.Кравченко

 "Інформаційний бюлетень Держбуду",
 N 7, липень, 2001 р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com