Постановление от 28.09.2001 № 1282 Об утверждении Порядка отчисления в специальные фонды местных бюджетов 10 процентов стоимости питьевой воды, которая подается через системы централизованного снабжения с отклонением от требований стандартов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 28.09.2001 № 1282 Об утверждении Порядка отчисления в специальные фонды местных бюджетов 10 процентов стоимости питьевой воды, которая подается через системы централизованного снабжения с отклонением от требований стандартов
Дата принятия28.09.2001
Дата отмены действия 30.09.2016
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1282
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 637 от 14.09.2016


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 28 вересня 2001 р. N 1282
                Київ
    Про затвердження Порядку відрахування до спеціальних
     фондів місцевих бюджетів 10 відсотків вартості
       питної води, яка подається через системи
      централізованого постачання з відхиленням
            від вимог стандартів

   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок відрахування до спеціальних фондів
місцевих бюджетів 10 відсотків вартості питної води, яка подається
через системи централізованого постачання з відхиленням від вимог
стандартів додається).
   2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2002 року.

   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 21
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 28 вересня 2001 р. N 1282
               ПОРЯДОК
    відрахування до спеціального фонду місцевих бюджетів
     10 відсотків вартості питної води, яка подається
   через системи централізованого постачання з відхиленням
            від вимог стандартів

   1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 7 статті 8
Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р.  N 30-93
 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і
правил та відповідальність за їх порушення", із зміною, внесеною
Законом України від 24 травня 2001 р. N 2439-III ,
установлює механізм проведення відрахувань до спеціального фонду
місцевих  бюджетів  коштів  у  разі  подачі  через  системи
централізованого постачання питної води з відхиленням від вимог
стандартів.
   2. Дія  цього  Порядку  поширюється  на  всі  суб'єкти
підприємницької діяльності незалежно від організаційно-правової
форми і форми власності, які провадять свою діяльність у сфері
централізованої подачі питної води.
   3. Суб'єкти  підприємницької  діяльності, які одержали у
Держстандарті в установленому порядку тимчасовий  дозвіл  на
централізовану  подачу  питної води з відхиленням від вимог
стандартів щодо її якості, відраховують 10 відсотків вартості
реалізованої  питної води (без урахування податку на додану
вартість) до спеціальних фондів місцевих бюджетів протягом усього
періоду її відпуску.
   4. Перерахування коштів до спеціального фонду відповідних
місцевих бюджетів здійснюється щокварталу не пізніше 15 числа
місяця, що настає за звітним.
   5. Відповідальність за правильність обчислення, повноту і
своєчасність  внесення  коштів  покладається  на  суб'єкта
підприємницької діяльності, що реалізує питну воду.
   6. Розрахунок сум належних до сплати коштів здійснюється
суб'єктом підприємницької діяльності за формою згідно з додатком.
   7. Контроль за повнотою і  своєчасністю  сплати  коштів
здійснюється органами державної податкової служби.
   8. Використання коштів проводиться за рішенням відповідних
місцевих рад виключно на фінансування заходів, пов'язаних з
поліпшенням якості питної води.
   9. Фінансова звітність про використання бюджетних коштів на
заходи, пов'язані з поліпшенням якості питної води, подається
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2000 р. N 419.

                    Додаток
          до Порядку відрахування до спеціальних  фондів
          місцевих бюджетів 10 відсотків вартості питної
          води,  яка   подається   через  системи
          централізованого  постачання з відхиленням від
                  вимог стандартів


Державній податковій службі

по
__________________________________
(найменування міста, району)

__________________________________
(повне найменування підприємства)

__________________________________
(місцезнаходження, телефон, факс)

__________________________________
(індентифікаційний номер)

__________________________________
(прізвище відповідальної особи)


       Одержано органом державної податкової
         служби " "      200_ р.
              РОЗРАХУНОК
   відрахувань до спеціального фонду місцевих бюджетів 10
    відсотків вартості питної води, яка подається через
    системи централізованого постачання з відхиленням
            від вимог стандартів

   За _____________________________________________ 200_ р.
        (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
                             (гривень)
Показник Код рядка За даними платника За даними органу державної податкової служби
1. Вартість реалізованої питної води (без податку на додану вартість) 010    
2. Сума, що підлягає перерахуванню 020    
3. Фактично перерахована сума 030    
4. Сума, що підлягає сплаті (рядок 020 - рядок 030)      

_________________________      ______________________________
(керівник підприємства)         (начальник державної
                     податкової інспекції)

_________________________      ______________________________
(головний бухгалтер)          (державний податковий
                        інспектор)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ