Приказ от 08.10.1999 № 246 О Порядке заключения и перезаключения контрактов с руководителями предприятий, организаций и учреждений сферы управления Госстроя Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19299 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 08.10.1999 № 246 О Порядке заключения и перезаключения контрактов с руководителями предприятий, организаций и учреждений сферы управления Госстроя Украины
Дата принятия08.10.1999
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа246
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 246 від 08.10.99
 
    Про Порядок укладання та переукладання контрактів
     з керівниками підприємств, організацій і установ
        сфери управління Держбуду України
 
   З метою упорядкування системи укладання та переукладання
контрактів з керівниками підприємств, організацій і установ сфери
управління Держбуду України Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити порядок укладання та переукладання контрактів з
керівниками підприємств, організацій і установ сфери управління
Держбуду України згідно з додатком.
   2. Управлінню підвідомчих організацій Краснобрижий), відділу
кадрів (Купчук), керівникам структурних підрозділів ЦА Комітету
суворо  дотримуватися  встановленого  порядку  укладання  та
переукладання контрактів.
   3. Управлінню підвідомчих організацій  (Краснобрижий)  до
01.11.99 підготувати пропозиції щодо внесення необхідних змін до
наказу Держбуду України від 21.11.97 N  24  по  визначенню
підпорядкованості  підприємств,  організацій  і установ сфери
управління Держбуду України.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Семчука Г.М.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
                            Додаток
     Порядок укладання та переукладання контрактів з
     керівниками підприємств, організацій і установ
        сфери управління Держбуду України
 
           1. Загальні положення
   1.1. Цей порядок визначає правила призначення на посаду,
укладання та переукладання контрактів з керівниками підприємств,
організацій і установ сфери управління Держбуду України.
   1.2. Порядок розроблено у відповідності з постановами КМУ від
02.08.95 N 597  "Про Типову форму контракту з
керівником підприємства, що є у державній власності", від 14.07.99
N 1268  "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597".
   1.3. Підготовка  контрактів  здійснюється   Управлінням
підвідомчих організацій у відповідності з вимогами зазначених
постанов Уряду.
     2. Порядок укладання контрактів з керівниками,
        які вперше призначаються на посаду
   2.1. Призначення  на  посаду  та  укладання  контрактів
здійснюється за рішенням колегії Комітету.
   2.2. Підготовка рішення колегії покладається на Управління
підвідомчих організацій та відділ кадрів Комітету.
   Рішення колегії обов'язково візується заступниками Голови
Комітету, керівниками структурних підрозділів центрального апарату
Комітету, які згідно з наказом Держбуду України від 21.11.97 N 24
залучені до управління підвідомчими організаціями.
   2.3. Перед підготовкою рішення колегії кандидат на посаду
подає на ім'я Голови Комітету письмову заяву, особистий лист з
обліку кадрів, автобіографію, дві фотокартки. Зазначені документи
подаються до відділу кадрів.
   2.4. Після прийняття рішення колегії про призначення на
посаду  кандидат  надає  Комітету погодження органу місцевої
виконавчої влади згідно з вимогами постанови КМУ від 24.03.99
N 455 . При цьому Управління підвідомчих організацій
готує відповідні звернення до місцевих органів виконавчої влади.
   Погодження може надаватися як письмовою формою, так і на
останньому аркуші проекту контракту, який надається кандидатові на
посаду.
   2.5. Після отримання погодження органу місцевої виконавчої
влади проект контракту візується заступниками Голови Комітету за
належністю питань, керівниками відповідних структурних підрозділів
ЦА  Комітету,  які  залучені  до  управління  підвідомчими
організаціями, та подається на підпис Голові Комітету у двох
примірниках.
   2.6. Після підписання контракту Головою Комітету контракт
реєструється в Управлінні підвідомчих організацій та передається
до відділу  кадрів.  Перший  примірник  контракту  надається
керівникові.
   2.7. На основі укладеного контракту відділом кадрів готується
наказ про призначення кандидата на посаду з визначеної в контракті
дати.
        3. Порядок переукладання контрактів
   3.1. Переукладання  контрактів з керівниками підприємств,
організацій і установ сфери управління Держбуду України передбачає
продовження її дії на новий термін.
   3.2. Переукладання контрактів здійснюється у такому порядку:
   а) за місяць до завершення дії контракту керівник подає на
ім'я Голови Комітету письмову заяву з проханням продовжити дію
укладеного з ним контракту на новий термін;
   б) після отримання заяви та відповідної резолюції Голови
Комітету Управління підвідомчих організацій готує проект нового
контракту у двох примірниках;
   в) проект нового  контракту  надається  керівникові  для
подальшого погодження в місцевих органах виконавчої влади згідно з
вимогами,  визначеними  у постанові КМУ від 24.03.99 N 455
.
   Погодження органів  місцевої  виконавчої  влади  може
здійснюватися як на проекті контракту, так і в письмовій формі.
При цьому Управлінням підвідомчих організацій готуються відповідні
звернення до місцевих органів виконавчої влади;
   г) проект нового контракту візується заступниками Голови
Комітету  за  належністю  питань  та керівниками структурних
підрозділів ЦА Комітету, визначеними наказом Комітету від 21.11.97
N 24;
   д) після отримання погодження з органами місцевої виконавчої
влади проект контракту з необхідними візами подається на підпис
Голові Комітету;
   е) після підпису Головою Комітету контракт реєструється в
Управлінні підвідомчих організацій та передається до відділу
кадрів. Перший примірник надається керівникові.
   3.3. Контракт з керівником вважається продовженими на новий
термін з визначеної в контракті дати.
   3.4. Звільнення  керівників  з  посади  здійснюється  у
відповідності з чинним законодавством та за невиконання умов
укладеного з ним контракту.
 
 Начальник Управління
 підвідомчих організацій             Б.С.Краснобрижий
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 10, жовтень, 1999 р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com