ДСТУ EN ISO 12006-2:2020 Возведение построек. Организация информации о зданиях и сооружениях. Часть 2. Структура классификации (EN ISO 12006-2:2020, IDT; ISO 12006-2:2015, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20433 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN ISO 12006-2:2020 Возведение построек. Организация информации о зданиях и сооружениях. Часть 2. Структура классификации (EN ISO 12006-2:2020, IDT; ISO 12006-2:2015, IDT)
Дата начала действия01.10.2022
Дата принятия26.01.2022
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 26.01.2022 № 23 О принятии национальных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12006-2:2020
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Металлостроительство» (ТК 301)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Актуальные строительные нормы и нормативные документы национального уровня в области строительства для восстановления Украины по состоянию на 01.05.2022 года

Актуальные строительные нормы и нормативные документы национального уровня в области строительства для восстановления Украины по состоянию на 01.06.2023 года

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2022 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2023 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2022 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.08.2023 года)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ
Частина 2. Структура класифікації

ДСТУ EN ISO 12006-2:2020
(EN ISO 12006-2:2020, IDT; ISO 12006-2:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301), Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського», за сприяння компанії Corporate Solutions Consulting Limited (Великобританія)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 січня 2022 р. № 23 з 2022-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 12006-2:2020 Building construction — Organization of information about construction works — Part 2: Framework for classification (ISO 12006-2:2015) (Зведення будівель. Організація інформації про будівлі та споруди. Частина 2. Структура класифікації) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 12006-2:2015

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні терміни

3.2 Будівельні ресурси

3.3 Процес будівництва

3.4 Результат будівництва

3.5 Будівельна властивість

4 Основні принципи

4.1 Модель об’єкта і процесу

4.2 Класифікація і композиційний склад

4.3 Класифікація (за типами)

4.4 Системи та композиційне структурування (за складовими частинами)

4.5 Інші класифікаційні таблиці

4.6 Властивості

5 Довідкові класифікаційні таблиці

Додаток А (довідковий) Назви класифікаційних таблиць та приклади

Додаток В (довідковий) Поняття класифікації Бібліографія.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 12006-2:2020 (EN ISO 12006-2:2020, IDT; ISO 12006-2:2015, IDT) «Зведення будівель. Організація інформації про будівлі та споруди. Частина 2. Структура класифікації», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 12006-2:2020 (версія en) «Building construction — Organization of information about construction works — Part 2: Framework for classification» (ISO 12006-2:2015).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 301 «Метало- будівництво».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина стандарту» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, розділи «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN ISO 12006-2:2020 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— рисунки наведено прямо після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на наступній сторінці;

— виправлено друкарські помилки в Передмові до ISO 12006-2:2015 та підрозділі А.12.

ПЕРЕДМОВА до ISO 12006-2:2015

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітнім об’єднанням національних органів стандартизації (органів-членів ISO). Роботу з підготування міжнародних стандартів зазвичай виконують, залучаючи технічні комітети ISO. Кожен орган-член ISO, зацікавлений у темі, за якою створено технічний комітет, має право бути представлений у цьому комітеті. У роботі беруть участь також урядові та неурядові міжнародні організації, які взаємодіють з ISO. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) з усіх питань електротехнічної стандартизації.

Процедури, використовувані для розроблення цього стандарту та призначені для його подальшого підтримання в актуальному стані, викладено в Директивах ISO/IEC, частина 1. Зокрема, треба зазначити різні критерії схвалення, застосовні до різних типів документів ISO. Цей документ було розроблено відповідно до редакційних правил, викладених у директивах ISO/IEC, частина 2 (див.www.iso.org/directives).

Потрібно звернути увагу на те, що деякі елементи цього стандарту можуть бути предметом патентних прав. ISO не несе відповідальності за виявлення будь-якого чи всіх таких патентних прав. Подробиці щодо будь-яких патентних прав, виявлених під час розроблення стандарту, наведено у вступі та/або в списку отриманих патентних декларацій ISO (див. www.iso.org/patents).

Будь-яка торговельна назва, використана в цьому стандарті, є інформацією, наданою користувачам для зручності, і не означає схвалення.

Роз’яснення щодо добровільного застосування стандартів, значень специфічних термінів та формулювань ISO, пов’язаних з оцінюванням відповідності, а також інформація про приєднання ISO до принципів Світової організації торгівлі (СОТ) щодо технічних бар’єрів у торгівлі (ЇБЇ) доступні за адресою: https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html.

Комітет, відповідальний за цей документ, — ISO/TC 59, «Будівлі та інженерні споруди», ПК 13 «Організація інформації щодо будівель та споруд».

Другим виданням цього стандарту скасовано та замінено перше видання (ISO 12006-2:2001), яке було переглянуто із внесенням технічних поправок.

Стандарт ISO 12006 під загальною назвою «Зведення будівель. Організація інформації про будівлі та споруди» містить:

— частина 2 «Структура класифікації»;

— частина 3 «Структура об’єктно-орієнтованої інформації».

Додатки А та В до цього стандарту є довідковими.

ВСТУП

0.1 Передісторія

Цю частину ISO 12006 було вперше розроблено у той час, коли в сфері міжнародної стандартизації бракувало класифікаційних систем для будівництва. Сьогодні створено вже кілька національних систем класифікації, наприклад, у Північній Америці, Скандинавії та Великій Британії, де впроваджено цей стандарт у редакції 2001 року. Саме практичний досвід, отриманий у результаті такого впровадження, було застосовано у другій редакції цього стандарту.

Цей стандарт було переглянуто також із урахуванням новітніх досягнень у сфері інформаційних технологій (зокрема, будівельного інформаційного моделювання) та методів реалізації проектів у будівництві (наприклад, стратегічних схем «проєктування-будівництво» та «проєктування-будівництво-експлуатація»). Стандарт було розширено й уточнено визначення понять, щоб досягти кращої відповідності до потреб усіх сфер будівництва, включно зі зведенням будівель і споруд та навіть технологічним проєктуванням. Проте, стандарт залишається відповідним також до потреб традиційних інформаційних технологій та методів закупівель.

Проведене в процесі роботи над цим виданням дослідження показало, що найширшого використання набули системи класифікації результатів робіт (здебільшого, для складання специфікацій) та елементів (здебільшого, для аналізування витрат). їх представлено також найрізноманітнішими класифікаційними таблицями не тільки за деталюванням та структурою, але й за ранжуванням цілей, для досягнення яких вони призначені. Є й інші, потенційно настільки ж важливі системи класифікації, застосовні меншою мірою, наприклад, для будівельних виробів та їхніх характеристик.

0.2 Потреба в стандартизації

Будівельне інформаційне моделювання та сучасні методи закупівель потребують, нарівні з іншими, й застосування всіх зазначених класів будівельних об’єктів. У будівельному інформаційному моделюванні, зокрема, застосовують обмін інформацією всіх типів між учасниками та програмними засобами протягом усього періоду виконання робіт за проєктом. Це стосується також колективних форм реалізації будівельного проєкту. Щоб цей обмін був успішним, потрібен комплексний і послідовний підхід до класифікації будівельних об’єктів як у межах одного проєкту, так і за умов обміну даними між різними проєктами. Саме у сприянні такому обміну полягає призначеність цього стандарту.

За типами інформації розрізняють геометричні, функціональні та технічні дані, а також дані щодо витрат та технічного обслуговування. Терміни проєкту будівництва простягаються від початку зведення й до можливого знесення. До числа учасників входять замовники, проєктувальники, органи влади, будівельники, кінцеві користувачі та експлуатаційні організації. До програмних засобів належать засоби моделювання, складання специфікацій, зберігання інформації про створені вироби та витрати. Навіть зараз щодо кожного з них виконавці вимушені підтримувати або навіть розробляти власні системи класифікації. Це не є прийнятним.

Хоча розроблені згідно з цим стандартом системи класифікації різних країн, імовірно, й донині різняться між собою у деталях (наприклад, через відмінності законодавства та культурних традицій у будівництві), перетворення даних із однієї системи в іншу має бути досить простим. Цього досягають завдяки використанню для об’єктів будівництва однакової загальної класифікаційної структури та принципів визначення класів. Це, в свою чергу, сприяє виконанню робіт за міжнародними проєктами будівництва (за участі представників багатьох країн) та розробленню програмних засобів, призначених для використання на міжнародному рівні.

0.3 Зміст цього стандарту

У цьому стандарті визначено основні принципи створення систем класифікації в сфері будівництва та встановлено різновиди рекомендованих класифікаційних таблиць та їхніх назв для різних класів, застосовних до будівельних об’єктів відповідно до конкретного призначення, із відповідними визначеннями.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ
Частина 2. Структура класифікації

BUILDING CONSTRUCTION
ORGANIZATION OF INFORMATION ABOUT CONSTRUCTION WORKS
Part 2. Framework for classification

Чинний від 2022-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено структуру розроблення систем класифікації, застосовних у сфері будівництва. У ньому наведено групу рекомендованих назв класифікаційних таблиць для ранжування інформаційних об’єктів за класами відповідно до конкретних аспектів, наприклад, за формою чи функцією, з відповідними визначеннями. У стандарті показано взаємозв’язки між класами об’єктів у класифікаційних таблицях, між серіями у системах та підсистемах, наприклад, в інформаційній моделі будівлі.

У цьому стандарті не надано повнофункціональної робочої системи класифікації, а також не охоплено усього змісту таблиць, проте в ньому наведено приклади. Стандарт призначений для використання організаціями, які розробляють та публікують класифікаційні системи та таблиці, що відповідно до місцевих особливостей можуть різнитися в деталях. Однак, якщо під час розроблення національних систем та таблиць класифікації буде застосовано цей стандарт, то це сприятиме їхній гармонізації.

Цей стандарт може бути застосовано до усього життєвого циклу будівельних об’єктів, включно зі складанням завдання на проєктування/опису проєктних рішень, процесами проєктування, документування, зведення, експлуатації та технічного обслуговування, а також знесення. Стандарт застосовний до будь-яких будівельних об’єктів — для будівель, лінійних об’єктів та інших споруд інфраструктури, а також для виконання робіт із благоустрою прилеглих територій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 22274 Systems to manage terminology, knowledge and content — Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 22274 Системи управління термінологією, базами знань і контентом. Концептуальні аспекти розроблення та інтернаціоналізації систем класифікації.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ