Приказ от 09.10.2001 № 231 "О порядке регистрации и учета внешнеэкономических договоров о выполнении работ, предоставление услуг и поставке оборудования для строительства инвестиционных объектов в Туркменистане"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19921 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 09.10.2001 № 231 "О порядке регистрации и учета внешнеэкономических договоров о выполнении работ, предоставление услуг и поставке оборудования для строительства инвестиционных объектов в Туркменистане"
Дата принятия09.10.2001
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа231
РазработчикМинистерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА 3 ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 231 від 09.10.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 жовтня 2001 р.
                   за N 901/6092

   Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних
  договорів про виконання робіт, надання послуг та поставки
    обладнання для будівництва інвестиційних об'єктів
             у Туркменістані

   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9
серпня 2001 р. N 967 "Про затвердження переліку
вітчизняних  суб'єктів  господарювання,  що  беруть участь у
будівництві інвестиційних об'єктів в Туркменістані" та відповідно
до  Спільного  розпорядження  Президента України Л.Д.Кучми і
Президента Туркменістану С.А.Ніязова від 4 жовтня 2000 року
 "Про будівництво і фінансування інвестиційних об'єктів
загальнодержавного значення в Туркменістані" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   Порядок здійснення обліку реєстрації) зовнішньоекономічних
договорів про виконання робіт, надання послуг  та  поставок
обладнання вітчизняними суб'єктами господарювання для будівництва
інвестиційних об'єктів у Туркменістані, визначених у постанові
Кабінету  Міністрів  України  від 9 серпня  2001 р. N 967
, що додається;
   Інструкцію про порядок  заповнення  інформаційної  картки
зовнішньоекономічних договорів про виконання робіт, надання послуг
та поставок обладнання вітчизняними суб'єктами господарювання для
будівництва інвестиційних об'єктів у Туркменістані, що додається
;
   Інструкцію про порядок заповнення картки реєстрації-обліку
зовнішньоекономічних договорів про виконання робіт, надання послуг
та поставок обладнання вітчизняними суб'єктами господарювання для
будівництва інвестиційних об'єктів у Туркменістані, що додається
;
   2. Покласти  функції щодо здійснення обліку (реєстрації)
зовнішньоекономічних договорів про виконання робіт, надання послуг
та поставок обладнання вітчизняними суб'єктами господарювання для
будівництва інвестиційних об'єктів у Туркменістані на управління
нетарифного  регулювання  та контрактного обліку департаменту
торговельних обмежень  та  контролю  за  зовнішньоекономічною
діяльністю  Міністерства  економіки та з питань європейської
інтеграції України.
   3. Вітчизняним  суб'єктам  господарювання,  визначених  у
постанові Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. N 967,
 щокварталу до 10-го числа першого місяця, що настає
за звітним кварталом, надавати Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції України інформацію щодо обсягів виконаних
робіт, надання послуг та поставок обладнання для будівництва
інвестиційних об'єктів у Туркменістані.
   4. Управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку
департаменту  торговельних обмежень та контролю за зовнішньо
економічною діяльністю разом з управлінням правового забезпечення
зовнішньоекономічної   діяльності   юридичного  департаменту
забезпечити реєстрацію цього наказу в Мін'юсті в установлений
законодавством термін.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Гончарука А.І.

 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України             О.Шлапак

 Погоджено:
 Голова Державного комітету з питань регуляторної
 політики та підприємництва                О.Кужель
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   09.10.01 N 231 ( z0901-01 )
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 жовтня 2001 р.
                   за N 902/6093
               Порядок
    здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних
  договорів про виконання робіт, надання послуг та поставок
   обладнання вітчизняними суб'єктами господарювання для
    будівництва інвестиційних об'єктів у Туркменістані
   Цей Порядок визначає єдиний механізм оформлення та видачі
карток реєстрації-обліку  зовнішньоекономічних  договорів  про
виконання  робіт,  надання  послуг  та  поставок  обладнання
вітчизняними  суб'єктами  господарювання  для  будівництва
інвестиційних об'єктів у Туркменістані.
   1. Для обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів про
виконання  робіт,  надання  послуг  та  поставок  обладнання
вітчизняними  суб'єктами  господарювання  для  будівництва
інвестиційних об'єктів у Туркменістані подаються такі документи:
   заява в  довільній  формі на офіційному бланку суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності - заявника за підписом керівника
або виконуючого його обов'язки;
   інформаційна картка   зовнішньоекономічного    договору
установленої форми (додаток 1) до цього Порядку;
   оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) з усіма
чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими
угодами та іншими документами,які є частинами договору, та його
копія,  завірена  керівником  суб'єкта  зовнішньоекономічної
діяльності  (якщо  зовнішньоекономічний  договір  (контракт)
підписаний фізичною особою та його копія засвідчується цією
фізичною особою);
   копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена керівником
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;
   2. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в
документах,  поданих  для реєстрації, несе керівник суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності України або фізична особа, яка є
таким суб'єктом.
   3. Документи  на  реєстрацію  договорів  подаються  до
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
в  установлений час за графіком і приймаються у спеціально
визначеному  приміщенні  Міністерства  фахівцями  управління
нетарифного регулювання та контрактного обліку.
   4. Датою  подання  документів  на  реєстрацію  договорів
уважається день реєстрації заяви в Міністерстві економіки та з
питань  європейської  інтеграції  України, що підтверджується
відповідним записом у журналі реєстрації.
   5. Підтвердженням реєстрації є  картка  реєстрації-обліку
договору, установленої форми (додаток 2).
   6. Розгляд контрактів, їх облік (реєстрація), оформлення та
видача  карток  реєстрації-обліку  контрактів  здійснюються
управлінням  нетарифного  регулювання та контрактного обліку,
управлінням  контролю  за  зовнішньоекономічною  діяльністю,
управлінням правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
у строк, не більший десяти робочих днів з дати подання документів.
   7. Перераховані в пункті 6 підрозділи згідно з цим Порядком
та в межах своєї компетенції здійснюють розгляд договорів з таких
питань:
   управління нетарифного регулювання та контрактного обліку
розглядає подані документи на предмет відповідності даних договору
даним  інформаційної картки зовнішньоекономічного договору та
додержання установлених вимог до порядку заповнення інформаційної
картки зовнішньоекономічного договору (контракту) та на предмет
відповідності зовнішньоекономічного контракту вимогам  чинного
законодавства України;
   управління контролю  за  зовнішньоекономічною  діяльністю
розглядає подані документи на предмет застосування спеціальних
санкцій,  передбачених  статтею  37  Закону  України  "Про
зовнішньоекономічну діяльність" , до сторін договору,
поданого для реєстрації;
   управління правового   забезпечення  зовнішньоекономічної
діяльності розглядає документи на предмет відповідності умов
договору чинному законодавству України та міжнародним нормам ;
   8. Відмова  в  реєстрації  зовнішньоекономічного договору
(контракту) допускається, якщо:
   подано не  всі документи, передбачені в пункті 1 цього
Порядку;
   умови зовнішньоекономічного  договору  не  відповідають
законодавству України;
   до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який
звернувся  за  реєстрацією  зовнішньоекономічного  договору,
застосовано санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність";
   порушено суб'єктом підприємницької діяльності України або
його іноземним контрагентом законодавство  України  у  сфері
зовнішньоекономічної діяльності;
   дані договору не відповідають даним інформаційної картки
зовнішньоекономічного договору;
   вітчизняним суб'єктом  господарювання  не  надано  до
Міністерства  в  установлений пунктом 3 цього наказу термін
інформацію щодо обсягів виконаних робіт, надання послуг  та
поставок обладнання для будівництва інвестиційних об'єктів у
Туркменістані.
   9. У разі виявлення при розгляді договору підстав для відмови
в реєстрації заявнику направляється лист з обгрунтуванням мотивів
відмови в реєстрації контракту.
   10. Заявник має право доопрацювати документи  згідно  з
вимогами цього наказу. У цьому разі термін розгляду документів
переривається на строк до усунення заявником зауважень.
   11. Оригінал зовнішньоекономічного  договору  повертається
після розгляду матеріалів суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності
України.
   12. Картки реєстрації-обліку або  листи  з  відмовою  в
реєстрації мають право підписувати перший заступник Державного
секретаря,  якому  безпосередньо  підпорядковано  департамент
торговельних  обмежень  та  контролю  за зовнішньоекономічною
діяльністю, керівник департаменту  торговельних  обмежень  та
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, начальник управління
нетарифного регулювання та контрактного обліку.
   Підписи зазначених   посадових   осіб   на   картках
реєстрації-обліку засвідчуються відповідною печаткою.
   13. Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору
(контракту)  та  оригінал  договору видаються заявникові при
пред'явленні ним документа, що засвідчує особу, та доручення на їх
отримання.
   14. Заявник має право оскаржити відмову в реєстрації договору
в порядку, установленому законодавством України.
   15. Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору
та  копії документів, поданих для реєстрації зберігаються в
управлінні нетарифного регулювання та контрактного обліку.

 Заступник керівника департаменту-начальник
 управління нетарифного регулювання та
 контрактного обліку                 В.С.Богданов
                Додаток 1
                до Порядку здійснення обліку
                (реєстрації) зовнішньоекономічних
                договорів про виконання робіт,
                надання послуг та поставок
                обладнання вітчизняними
                суб'єктами господарювання для
                будівництва інвестиційних об'єктів
                у Туркменістані
            Інформаційна картка
   реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту)
    Договір (контракт) N           Від
1. Організація-експортер, місцезнаходження Телефон Р/р В/р код за ЄДРПОУ Факс
2. Організація-імпортер, місцезнаходження Телефон П/р Факс
3. Код експортного товару згідно з УКТЗЕД 4. Одиниця виміру 5. Кількість 6. Вартість у валюті контракту 7. Вартість у доларах США
 
8. Країна призначення   9. Країна імпортера  
10. Країна виробника   11. Валюта контракту 12. Валюта розрахунку  
         
13. Базис поставки 14. Характер угоди
15. П.І.Б. керівника організації-експортера
Посада
Паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
М.П. Підпис
  Дата
16. Податкова інспекція
17. Особливі умови
            Інформаційна картка
   реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту)
                 Заповнюється при бартерній угоді
   Договір (контракт) N           від
1. Організація-експортер, місцезнаходження Телефон Р/р В/р код за ЄДРПОУ Факс
2. Організація-імпортер, місцезнаходження Телефон П/р Факс
18. Код імпортного товару згідно з УКТЗЕД 19. Одиниця виміру 20. Кількість 21. Вартість у валюті контракту 22. Вартість у доларах США
 
23. Країна призначення 24. Країна імпортера
25. Країна виробника 26. Валюта контракту
27. Базис поставки 14. Характер угоди
15. П.І.Б. Керівника організації-експортера
Посада
Паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
М.П. Підпис Дата
16. Податкова інспекція
17. Особливі умови
                 Додаток 2
                 до Порядку здійснення обліку
                 (реєстрації) зовнішньоекономічних
                 договорів про виконання робіт,
                 надання послуг та поставок
                 обладнання вітчизняними
                 суб'єктами господарювання для
                 будівництва інвестиційних
                 об'єктів у Туркменістані
               Картка
 реєстрації-обліку N зовнішньоекономічного договору (контракту)
    Договір (контракт) N          від
1. Організація-експортер, місцезнаходження Телефон Р/р В/р код за ЄДРПОУ Факс
2. Організація-імпортер, місцезнаходження Телефон П/р Факс
3. Код експортного товару згідно з УКТЗЕД 4. Одиниця виміру 5. Кількість 6. Вартість у валюті контракту 7. Вартість у доларах США
Разом:
8. Країна призначення   9. Країна імпортера
10. Країна виробника   11. Валюта контракту 12. Валюта розрахунку
13. Базис поставки 14. Характер угоди
15. П.І.Б. керівника організації-експортера 16. Міністерство (інший центральний орган), що видало картку
Посада  
  П.І.Б.
М.П. Підпис Посада М.П. Підпис
Дата
Дата
17. Особливі умови
               Картка
 реєстрації-обліку N зовнішньоекономічного договору (контракту)
                 Заповнюється при бартерній угоді

  Договір (контракт) N            від
1. Організація-експортер, місцезнаходження Телефон Р/р В/р код за ЄДРПОУ Факс
2. Організація-імпортер, місцезнаходження Телефон П/р Факс
18. Код імпортного товару згідно з УКТЗЕД 19. Одиниця виміру 20. Кількість 21. Вартість у валюті контракту 22. Вартість у доларах США
Разом:
23. Країна призначення   24. Країна імпортера
25. Країна виробника   26. Валюта контракту
27. Базис поставки 14. Характер угоди
15. П.І.Б. керівника організації-експортера 16. Міністерство (інший центральний орган), що видало картку
Посада
П.І.Б.
М.П. Підпис Посада М.П. Підпис
  Дата   Дата
17. Особливі умови

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ