Приказ от 19.09.2006 № 308 Об утверждении формы отчетности № 1-ТБО и Инструкции относительно заполнения формы отчетности № 1-ТБО "Отчет об обращении с твердыми бытовыми отходами

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 19.09.2006 № 308 Об утверждении формы отчетности № 1-ТБО и Инструкции относительно заполнения формы отчетности № 1-ТБО "Отчет об обращении с твердыми бытовыми отходами
Дата принятия19.09.2006
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа308
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            19.09.2006 N 308


         Про затвердження форми звітності
      N 1-ТПВ та Iнструкції щодо заповнення форми
       звітності N 1-ТПВ "Звіт про поводження
         з твердими побутовими відходами"


   На виконання Програми поводження з  твердими  побутовими
відходами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
4 березня 2004 року N 265 , для забезпечення
моніторингу стану поводження з твердими побутовими відходами та
впровадження звітності з метою формування і реалізації державної
політики у цій сфері Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2007 року:

   1.1. Форму звітності N 1-ТПВ "Звіт про поводження з твердими
побутовими відходами", що додається.

   1.2. Iнструкцію  щодо  заповнення  форми  звітності,  що
додається.

   2. Управлінню  благоустрою та комунального обслуговування
Я.А. Стеценко) довести затверджені пунктом 1 цього наказу форму
звітності N 1-ТПВ "Звіт про поводження з твердими побутовими
відходами" та Iнструкцію щодо її заповнення до  структурних
підрозділів  з  питань житлово-комунального господарства Ради
міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій та забезпечити щорічне узагальнення даних
цієї звітності.

   3. Установити, що форма звітності N  1-ТПВ  "Звіт  про
поводження  з  твердими побутовими відходами" та Iнструкція,
затверджені пунктом 1 цього наказу, поширюються на юридичних осіб
усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання,
їхні відокремлені підрозділи, фізичних осіб - підприємців, які
здійснюють діяльність у сфері поводження з твердими побутовими
відходами.

   4. Структурним підрозділам з питань  житлово-комунального
господарства Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних  адміністрацій  забезпечити
збирання, розроблення та подання інформації за формою звітності
N 1-ТПВ "Звіт про поводження з твердими побутовими відходами",
затвердженою пунктом 1 цього наказу, до Управління благоустрою та
комунального обслуговування Мінбуду.

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М. Семчука.

 Віце-прем'єр-міністр України,
 Міністр будівництва, архітектури
 та житлово-комунального
 господарства України                  В.В.Рибак

 ПОГОДЖЕНО:

 Голова Державного комітету
 статистики України                 О.Г.Осауленко


              ЗВIТНIСТЬ
    Звіт про поводження з твердими побутовими відходами
              за 200_ рік


Подають: Терміни подання
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи - підприємці, що працюють у сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), незалежно від форм власності та організаційно- правових форм господарювання: 1) які збирають та перевозять ТПВ; 2) які приймають ТПВ для перероблення та/або утилізації; 3) які здійснюють захоронення ТПВ - структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування 20 січня
Структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування - структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 1 лютого
Структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України 10 лютого

Найменування організації - складача інформації
Поштова адреса
Коди організації - складача
за ЄДРПОУ території (КОАТУУ) виду економіч- ної діяль- ності (КВЕД) форми власності (КФВ) організа- ційно- правової форми господарю- вання (КОПФГ) міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)*
1 2 3 4 5 6 7
* Тільки для підприємств державного сектору
   Розділ 1. Збирання та перевезення твердих побутових відходів
(ТПВ)

Тверді побутові відходи та їх компоненти, які збираються роздільно Номер рядка Обсяги збирання Обсяги переве- зення - всього у тому числі на:
заготі- вельні пункти вторинної сировини сміттєпе- реробні підприєм- ства ділянки компосту- вання сміттє- спалю- вальні заводи полігони (звалища)
куб.м т куб.м т куб.м т куб.м т куб.м т куб.м т куб.м т
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Змішані ТПВ 01
Великогабаритні ТПВ 02
Макулатура (картон, папір) 03
Полімери (плівка, пакети, ПЕТ пляшки і коробки, пластмаса тощо) 04
Упаковка Тетра Пак та інша (комбінована, багатошарова) 05
Метали (чорні, кольорові) 06
Скло (склотара, склобій) 07
Текстиль (синтетичний, натуральний, змішаний) 08
Органічні компоненти, які здатні до біологічного розкладання (харчові відходи, відходи рослинного походження тощо) 09
Електричне та електронне обладнання 10
Небезпечні компоненти 11
Iнші 12
Всього 13

   Розділ 2. Перероблення та/або утилізація твердих побутових
відходів (ТПВ)

Тверді побутові відходи та їх компоненти, які перероблюються та/або утилізуються на об'єктах поводження з ТПВ Номер рядка Обсяги надход- ження на перероб- лення та/або утиліза- цію Обсяги відходів після сорту- вання та відібра- них сировин- но цінних компо- нентів Вироблено енергії Обсяги неперероб- люваного, залишку - всього у тому числі, який перевезено на:
елект- рич- ної, кВт теп- ло- вої, ккал сміттє- спалюваль- ний завод (установку) полігон (звалище) для захоро- нення
куб.м т куб.м т куб.м т куб.м т куб.м т
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Змішані ТПВ 01
Великогабаритні ТПВ 02
Макулатура (картон, папір) 03
Полімери (плівка, пакети, ПЕТ пляшки і коробки, пластмаса тощо) 04
Упаковка Тетра Пак та інша (комбінована, багатошарова) 05
Метали (чорні, кольорові) 06
Скло (склотара, склобій) 07
Текстиль (синтетичний, натуральний, змішаний) 08
Органічні компоненти, які здатні до біологічного розкладання (харчові відходи, відходи рослинного походження тощо) 09
Електричне та електронне обладнання 10
Небезпечні компоненти 11
Відходи зеленого господарства 12
Iнші 13
Всього 14

   Розділ 3. Захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) на
полігонах (звалищах)

Тверді побутові відходи та їх компоненти, які захоронюються на об'єктах поводження з ТПВ Номер рядка Обсяги захоронення на полігоні (звалищі) - всього у тому числі:
від початку експлуатації полігону (звалища) за звітний період
куб.м т куб.м т куб.м т
А Б 1 2 3 4 5 6
Змішані ТПВ 01
Великогабаритні ТПВ 02
Неперероблюваний залишок (несортований, некомпостований, піролізний, золошлаковий тощо) 03
Відходи зеленого господарства 04
Вуличний змет 05
Будівельні відходи 06
Промислові відходи 3 класу небезпеки 07
Промислові відходи 4 класу небезпеки 08
Iнші 09
Всього 10

   Розділ 4. Моніторинг поводження з ТПВ

Найменування показників Номер рядка Одиниця виміру Кількість
А Б В 1
Загальна кількість полігонів та звалищ, всього, у тому числі: - перевантажених - які не відповідають нормам екобезпеки 01 одиниць
Закриті полігони та звалища, які не діють - кількість - площа 02 одиниць
га
Загальна площа полігонів та звалищ, всього, у тому числі: - перевантажених - які не відповідають нормам екобезпеки 03 га
Потреба у нових полігонах - кількість - площа 04 одиниць
га
Кількість твердих побутових відходів, зібраних та перевезених підприємствами, всього, з них: - комунальними - з часткою комунальної власності - приватними; 05 млн.куб.м
Процент охоплення населення послугами зі збирання ТПВ 06 %
Кількість твердих побутових відходів, захоронених на полігонах та звалищах, всього, з них: - комунальних - з часткою приватної власності - приватних 07 млн.куб.м
Кількість підприємств та чисельність працюючих у сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), всього, з них: - комунальні - з часткою комунальної власності - приватні 08 од./чол.
Кількість сміттєвозів на підприємствах, всього, з них: - комунальних - з часткою комунальної власності - приватних 09 одиниць
Зношеність спецавтотранспорту 10 %
Паспортизація полігонів і звалищ: - потреба - фактично паспортизовано у звітному періоді 11 одиниць
Загальна кількість полігонів і сміттєзвалищ, які підлягають рекультивації: - потреба - фактично рекультивовано у звітному періоді 12 одиниць
Загальна кількість полігонів і сміттєзвалищ, які підлягають санації: - потреба - фактично сановано у звітному періоді 13 одиниць
Несанкціоновані сміттєзвалища - кількість - площа - орієнтовні обсяги ТПВ з них ліквідовані у звітному періоді: - кількість - площа - орієнтовні обсяги ТПВ 14 одиниць
га
млн.куб.м
одиниць
га
млн.куб.м
Кошти спрямовані на розвиток сфери поводження з ТПВ: - будівництво нових полігонів - реконструкцію полігонів - оновлення парку спецавтотранспорту - оновлення контейнерного парку - інші витрати 15 тис.грн.
Джерела фінансування, спрямовані на розвиток сфери поводження з ТПВ: - державний бюджет - місцевий бюджет - кредити - інші джерела фінансування 16 тис.грн.
Дотація з бюджету: - за розрахунками підприємства - у межах ліміту, затвердженого бюджетом - фактично одержана 17 тис.грн.
Сума пільг населенню: - за розрахунками підприємств - з неї фактично відшкодовано - % відшкодування 18 тис.грн.
%
Кредиторська заборгованість, всього, у тому числі: - з оплати праці 19 тис.грн.
Дебіторська заборгованість, всього у тому числі: - населення - бюджетних організацій, з них: - державного бюджету - місцевих бюджетів 20 тис.грн.
Обсяг реалізації послуг, всього без ПДВ, у тому числі: - населенню - сума нарахованих субсидій - бюджетних організацій, з них: - державного бюджету - місцевих бюджетів 21 тис.грн.
Обсяг сплачених послуг, всього без ПДВ, у тому числі: - населенням - фактично одержаними субсидіями - бюджетних організацій, з них: - державного бюджету - місцевих бюджетів 22 тис.грн.
Середній затверджений тариф на поводження з ТПВ (включає всі витрати на збирання, перевезення, перероблення, утилізацію, захоронення): - для населення - для бюджетних організацій - для інших споживачів послуг 23 грн./куб.м всього захоро- нення

 "___" ____________ 200_ р.

 Керівник ________________________________________________________
            підпис (П.I.Б.) виконавця

     ________________________________________________________
                N телефону


              IНСТРУКЦIЯ
         щодо заповнення форми звітності
          N 1-ТПВ "Звіт про поводження
         з твердими побутовими відходами"


   Звіт складають юридичні  особи,  відокремлені  підрозділи
юридичних  осіб та фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування, які
збирають  та  перевозять  тверді  побутові  відходи  (ТПВ),
переробляють, утилізують, захороняють на полігонах чи звалищах.
   До звіту включають дані про обсяги зібраних, перевезених,
перероблених, утилізованих, захоронених на полігонах чи звалищах
ТПВ.
   Періодичність - річна.
   Звіт за розділами 1, 2, 3, 4 складають юридичні особи різних
форм власності (установи, організації, підприємства), відокремлені
підрозділи  юридичних  осіб  та  фізичні  особи  - суб'єкти
підприємницької діяльності, які збирають та перевозять  ТПВ,
переробляють, утилізують, захороняють на полігонах чи звалищах.
Вони подають звіт шляхом надсилання поштою на паперових носіях
(або електронною поштою - за домовленістю) до 20 січня наступного
після звітного періоду року відповідним структурним підрозділам з
питань  житлово-комунального  господарства  органів  місцевого
самоврядування.
   Зведені дані за розділами 1, 2, 3, 4 складають і подають до
1 лютого наступного після звітного періоду  року  структурні
підрозділи житлово-комунального господарства органів місцевого
самоврядування   структурним   підрозділам   з   питань
житлово-комунального господарства місцевих державних адміністрацій
шляхом надсилання поштою на паперових носіях (або електронною
поштою - за домовленістю).
   Зведені дані за розділами 1, 2, 3, 4 складають і подають до
10 лютого  наступного після звітного періоду року структурні
підрозділи з питань житлово-комунального господарства місцевих
державних адміністрацій центральному органу виконавчої влади з
питань житлово-комунального господарства України шляхом надсилання
поштою  на  паперових  носіях (або електронною поштою - за
домовленістю).
   Обсяги ТПВ та їх компонентів вказуються в метрах кубічних і,
крім того (якщо ведеться облік за масою) - в тоннах.

   Розділ 1. "Збирання та перевезення твердих побутових відходів
(ТПВ)" заповнюють  установи,  організації,  підприємства,  їх
відокремлені підрозділи, фізичні особи - підприємці, які збирають
та перевозять ТПВ.
   У графі А вказані тверді побутові відходи та їх компоненти,
які збираються роздільно; у графі Б - номери рядків.
   До граф 1, 2 "Обсяги збирання" записують обсяги зібраних ТПВ
та їх компонентів.
   До граф 3, 4 "Обсяги перевезення - всього" записують обсяги
ТПВ та їх компонентів, які було перевезено, у тому числі до
заготівельних пунктів вторинної сировини,  на  сміттєпереробні
підприємства, ділянки  компостування, сміттєспалювальні заводи,
полігони (звалища) (графи 5-14).
   Дані графи 3 дорівнюють сумі даних граф 5, 7, 9, 11, 13, а
дані графи 4 дорівнюють сумі даних граф 6, 8, 10, 12, 14.

   Розділ 2. "Перероблення та/або утилізація твердих побутових
відходів (ТПВ)"   заповнюють  підприємства  сміттєпереробні:
сортувальні, піролізні, біотермічні, біодинамічні, промислового чи
польового  компостування  тощо;  сміттєспалювальні  заводи чи
підприємства, що експлуатують установки для спалювання відходів.
   У графі А вказані тверді побутові відходи та їх компоненти,
які перероблюються та/або утилізуються на об'єктах поводження з
ТПВ; у графі Б - номери рядків.
   До граф 1, 2 "Обсяги надходження на перероблення та/або
утилізацію"  записують  кількість  відходів,  що надійшли на
підприємство.
   У графи 3, 4 "Обсяги відходів після сортування та відібраних
сировинно цінних компонентів" вносять дані про  відходи,  що
утворилися після сортування ТПВ, та про кількість сировинно цінних
компонентів, які відібрані після сортування ТПВ.
   Після сортування ТПВ та їх компонентів може утворюватися
несортований залишок, який вивозять для подальшого перероблення на
сміттєспалювальний завод (установку), піролізний завод, установку
газифікації тощо, або на полігон (звалище) для захоронення.
   До граф 5, 6 "Вироблено енергії" вносять дані про кількість
енергії (електричної, теплової), виробленої у процесі спалювання,
піролізу, газифікації ТПВ тощо.
   У графи 7, 8 "Обсяги неперероблюваного, залишку - всього"
записують  кількість неперероблюваного залишку (несортованого,
некомпостованого, негорючого, золошлакового після  спалювання,
твердої фракції від процесу піролізу, газифікації тощо) та місце
(об'єкт) його перевезення (полігон, звалище чи сміттєспалювальний
завод або установку) (графи 9-12).
   Дані графи 7 дорівнюють сумі граф 9, 11, а дані графи 8
дорівнюють сумі граф 10, 12.

   Розділ 3. "Захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) на
полігонах (звалищах)" заповнюють підприємства, організації, які
експлуатують полігони (звалища), наприклад на правах оренди, або
являються власниками цих об'єктів поводження з ТПВ.
   У графі А вказані тверді побутові відходи та їх компоненти,
які захоронюються на об'єктах поводження з ТПВ; у графі Б - номери
рядків.
   До графи 1, 2 "Обсяги захоронення на полігоні (звалищі) -
всього" вносять дані про кількість захоронених (розміщених) ТПВ
від початку експлуатації полігону (звалища) (графи 3, 4) та за
звітний період (графи 5, 6).
   Дані графи 1 дорівнюють сумі граф 3, 5, а дані графи 2
дорівнюють сумі граф 4, 6.

   Розділ 4.  "Моніторинг  поводження  з  ТПВ"  заповнюють
підприємства, установи, організації, їх відокремлені підрозділи,
фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, інші суб'єкти
господарської діяльності різних форм власності, які працюють у
сфері поводження  з ТПВ. Вони заповнюють тільки ті рядки у
розділі 4, за якими мають дані.
   У графах А, Б, В вказані відповідно найменування показників,
номери рядків та одиниці виміру.
   При заповненні рядків 15 і 16 має бути дотриманий баланс
загальних сум коштів, спрямованих на розвиток сфери санітарної
очистки, та виділених за джерелами їх фінансування. При заповненні
рядка 23 форми, вказується окремо загальний тариф на поводження з
ТПВ  (який  включає  всі  витрати на збирання, перевезення,
перероблення, утилізацію, захоронення) і - тариф на захоронення
ТПВ на полігоні, звалищі.

          Пояснення вжитих термінів

   Тверді побутові відходи (ТПВ). Відходи, які утворюються в
процесі життя і діяльності людини і накопичуються у житлових
будинках,  закладах  соцкультпобуту,  громадських, навчальних,
лікувальних, торговельних та інших закладах (це харчові відходи,
предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя, відходи від
прибирання і поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал,
полімерні матеріали тощо) і не мають подальшого використання за
місцем їх утворення. (Правила надання послуг із збирання та
вивезення твердих побутових відходів затверджено наказом Держбуду
України від 21.03.2000 N 54

   Змішані ТПВ. Тверді побутові відходи змішані.

   Великогабаритні ТПВ. Тверді побутові відходи, розміри яких
перевищують 50 х 50 х 50 см (старі меблі, зношені холодильники,
пральні машини та інші побутові прилади, сантехнічні вироби,
стовбури дерев та інше).

   Електричне та електронне обладнання. Відпрацьовані електричні
батарейки, акумулятори, радіоприймачі, телевізори, комп'ютери,
кондиціонери, холодильники, пральні машини тощо.

   Небезпечні компоненти. Люмінесцентні ртутні лампи, ртутні
термометри, хімічні джерела струму (ХДС) (кислотні та лужні
акумулятори, батарейки, конденсатори тощо), залишки побутових
приладів, оргтехніки тощо, які містять важкі метали та інші
токсичні чи отруйні речовини.

   Відходи зеленого господарства. Рослинні рештки, трава, листя,
гілки дерев, які утворюються при догляді за зеленими насадженнями
прибудинкових  територій  та  зелених  насаджень  загального
користування.

   Неперероблюваний залишок  (несортований,  некомпостований,
піролізний, золошлаковий тощо). Залишки від процесу сортування,
компостування, піролізу або спалювання ТПВ.

   Вуличний змет. Змет з вулично-дорожньої дорожньої мережі
міста.

   Будівельні відходи.  Тверді  відходи, що утворюються при
будівництві, реконструкції, ремонті приміщень та споруд; відходи
будівельних матеріалів і конструкцій, ґрунт, пісок, асфальт тощо.

   Промислові відходи 3 класу небезпеки. Промислові відходи
(відповідно додатку Є ДБН В.2.4-2-2005), які з дозволу місцевих
органів  санітарно-епідеміологічної  та  екологічної служби і
пожежної інспекції приймаються для складування на полігоні ТПВ.

   Промислові відходи 4 класу небезпеки. Промислові відходи
(відповідно додатку Є ДБН В.2.4-2-2005), які з дозволу місцевих
органів санітарно-епідеміологічної та  екологічної  служби  і
пожежної інспекції приймаються для складування на полігоні ТПВ.

   Iнші. Відходи або компоненти ТПВ, які не позначені іншим
способом і з якими здійснюються операції в сфері поводження з ТПВ.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ