НПАОП 16.0-1.16-97. Правила безопасности для табачного и табачно-ферментационного производства

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18461 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаНПАОП 16.0-1.16-97. Правила безопасности для табачного и табачно-ферментационного производства
Дата начала действия01.10.1997
Дата принятия22.04.1997
СтатусДействующий
На заменуПравила техники безопасности и производственной санитарии в табачной промышленности от 10.02.1975; ОСТ 18-424-84; ОСТ 18-423-84
Утверждающий документПриказ от 22.04.1997 № 102
Вид документаНПАОП, ДНАОП (Государственные Нормативные Акты по Охране Труда)
Шифр документа16.0-1.16-97
РазработчикГоснадзорохранытруда (Государственный комитет Украины по надзору за охраной труда)
Принявший органГоснадзорохранытруда (Государственный комитет Украины по надзору за охраной труда)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Державний нормативний акт про охорону працi

Затверджено наказом Державного комiтету Украiни по нагляду за охороною праці від 22.04.97 № 102

ДНАОП 1.8.10-1.16-97 НПАОП 16.0-1.16-97)

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ТЮТЮНОВОГО ТА ТЮТЮНОВО-ФЕРМЕНТАЦіЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

ПЕРЕДМОВА

Правила безпеки для тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництва, 1997

Розроблені Українським науково-дослідним інститу­том пивобезалкогольної, кондитерської та харчокон-центратної промисловості (УкрНДІхарчопром), ТОВ «НТЦхарчопром»

Внесені на розгляд і затвердження Державним ко­мітетом України по харчовій промисловості

Редакційна комісія: А.П. Сазонов (голова комісії), В.І. Левченко, Г.А. Прочаковський, М.А. Саган, А.О. Ку-чашвілі, Л.О. Вінниченко

З введенням в дію цих Правил вважати таки­ми, що не застосовуються на території України:

- Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у тютюновій промисловості, затверджені Мінхарчопро-мом СРСР від 10.02.75 р.;

- ОСТ 18-424-84 Процеси підготовки тютюну на тютюнових фабриках. Вимоги безпеки, затверджений Мінхарчопромом СРСР 05.03.84.;

- ОСТ 18-423-84 Устаткування для тютюнової про­мисловості. Вимоги безпеки, затверджений Мінхарчо­промом 05.03.84.

Дата введення 01.10.97

ЧАСТИНА 1

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які викону­ють роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагоджування, ремонту, технічного діагностуван­ня та експлуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виробничих об'єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних кон­структорських бюро та лабораторій тютюнового та тютюно­во-ферментаційного виробництв, незалежно від форм влас­ності і видів господарської діяльності (надалі підприємств).

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використані такі законодавчі та нормативні акти:

2.1. Закон України Про охорону праці, введений в дію постановою Верховної Ради України 14.10.92 №2695-ХІІ.

2.2. Закон України Про пожежну безпеку, введений в дію постановою Верховної Ради України 17.12.93 №3747-ХІІ.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com