ДСТУ 2860-94 Надежность техники. Термины и определения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18332 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 2860-94 Надежность техники. Термины и определения
Дата начала действия01.01.1996
Дата принятия28.12.1994
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 28.12.1994 № 333
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа2860-94
РазработчикИнститут проблем надежности машин и зданий!
Принявший органИнститут проблем надежности машин и зданий!


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДБН В.1.2-ХХ:201Х Эксплуатационная пригодность зданий и сооружений. Основные положения. Проект (окончательная редакция)

ДБН В.2.6-33:2018 Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию

ДСТУ 4223-2003 Котлы, сосуды под давлением и трубопроводы. Техническое диагностирование. Общие требования. С поправкой

ДСТУ 4859:2007 Ветроэнергетика. Установки электрические ветряные малой мощности. Общие технические требования

ДСТУ 7272:2012 Лазеры газовые. Общие технические условия

ДСТУ 7310:2013 Установки лифтовые. Лифты классов I, II, III, IV, V и VI. Правила организации, выполнения и приемки монтажных работ

ДСТУ 7588:2014 Сельскохозяйственная техника. Установки биогазовые. Методы испытаний

ДСТУ 7955:2015 Геотермальная энергетика. Станции тепловые геотермальные. Общие технические требования

ДСТУ 8733:2017 Атомная энергетика. Термины и определения понятий

ДСТУ EN 12583:2017 Газовая инфраструктура. Компрессорные станции. Функциональные требования (EN 12583:2014, IDT)

Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности

ОМД 00120253.001-2005 Методика проведения экспертного обследования (технического диагностирования) кранов мостового типа

ОМД 13801244.001-2005 Методика проведения экспертного обследования (технического диагностирования) башенных кранов

ОМД 33497324.002-2005 Методика проведения экспертного обследования аттракционной техники

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ

Терміни та визначення

 ДСТУ 2860-94

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИКИ

Термины и определения

 

DEPENDABILITY OF TECHNICS

Terms and definitions

Чинний від 1996-01-01

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі надійності.

Стандарт поширюється на технічні об'єкти, до яких відносяться технічні системи, програмні засоби, людино-машинні системи, споруди, машини, апаратура, функційні одиниці, пристрої та елементи, надійність яких розглядається у кожному конкретному випадку на етапах розробки вимог, проектування, виробництва, використання і ремонту.

1.2 Терміни, встановлені цим стандартом, є обов'язковими для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах.

1.3 Вимоги стандарту є чинними для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють в Україні, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

1.4 Терміни та визначення, встановлені в стандарті, відповідають міжнародному стандарту ІЕС 50 (191) та стандарту ГОСТ 27.002.

 

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для більшості понять встановлено один стандартизований термін. Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, синоніми - курсивом. Позначку, що вказує на галузь застосування багатозначного терміна, подано в круглих дужках світлим шрифтом після терміна. Позначка не є частиною терміна. Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т.д.) терміни, які мають спільні терміноелементн.

2.2 Наведені визначення можна, за потреби, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазнаючи об'єкти, що входять до обсягу і змісту понять, визначених у цьому стандарті.

2.3 У стандарті, як довідкові, подано англійські (en), російські (ru) та для деяких термінів німецькі (de) та французькі (fr) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

2.4 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

2.5 В обов'язковому додатку А наведено перелік рекомендованих символів і скорочень.

2.6 У довідковому додатку Б наведено терміни та визначення, які відносяться до інших галузей, але досить часто використовуються у галузі надійності чи є новими для вітчизняної практики, а також терміни, які не мають загальноприйнятих визначень.

2.7 В інформаційному додатку В містяться пояснення до деяких термінів, наведених у цьому стандарті.

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com