Р В.2.3-218-03450778-300-2004. Рекомендации по стабилизации переувлажненных почв известью при сооружении земляного полотна

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18472 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаР В.2.3-218-03450778-300-2004. Рекомендации по стабилизации переувлажненных почв известью при сооружении земляного полотна
Дата принятия01.01.2004
Дата отмены действия 09.12.2010
СтатусНедействующий
Новый документР В.2.3-218-03450778-300:2011
Вид документаРекомендации
Шифр документаВ.2.3-218-03450778-300-2004
РазработчикГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)
Принявший органГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.07.2018 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) и других документов в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.05.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

УКРАВТОДОР

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна

ДерждорНДІ

ПОГОДЖУЮ

 

Начальник управління

науково-технічної політики

__________Є.Д.Прусенко

__________ 2004 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДерждорНДІ

__________П.М.Коваль

__________ 2004 р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

по стабілізації перезволожених ґрунтів вапном при спорудженні земляного полотна

Р В.2.3-218-03450778-300-2004

Київ 2004 р.


ВСТУП

         Досвід дорожнього будівництва в Україні і за рубежем показує, що ефективним засобом зниження вартості і прискоренням темпів будівництва доріг є використання місцевих матеріалів, в першу чергу, укріплених ґрунтів. Технічна та економічна доцільність використання укріплених ґрунтів в дорожньому будівництві переконливо доведена багаторічним практичним досвідом. Особливо доцільно використовувати для укріплення ґрунтів вапно. Про високу ефективність застосування вапна для укріплення ґрунтів свідчать широкі масштаби використання його в дорожній галузі ряду зарубіжних країн. Так в США щорічно витрачається понад 900 тис. тон вапна для укріплення ґрунтів і у 1970 році загальна площа ґрунтів укріплених вапном перевищила 420 млн. м2, що складає приблизно 60 тис. км основ дорожніх одягів із розрахунку на ширину в 7 м.

         Використання вапна дозволяє значно розширити діапазон ґрунтів придатних для будівництва конструктивних шарів дорожніх одягів, виконувати роботи з перезволоженими ґрунтами, забезпечити зниження вартості будівництва і збільшення тривалості будівельного сезону.

         Ефективному використанню вапна сприяє характер ґрунтів більшості областей України, які  представлені важкосуглинистими та глинистими різновидами і які найбільш придатні для укріплення вапном і малопридатні для укріплення іншими в’яжучими матеріалами.

         Правила використання вапна для укріплення ґрунтів розглядаються в діючих “Указаниях по применению в дорожном и аэродромном строительстве грунтов, укрепленных вяжущими материалами СН 25-74”, а також “Временных технических указаниях по производству и применению в дорожном строительстве гидрофобной извести” ВСН-09-02-02-69 і в “Рекомендациях по применению извести для укрепления грунтов в дорожном строительстве Украины”, Киев, 1973.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com