ДСТУ Б В.2.8-15:2009 Валики малярные. Технические условия

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19053 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б В.2.8-15:2009 Валики малярные. Технические условия
Дата начала действия01.07.2010
Дата принятия19.11.2009
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 10831-87
Утверждающий документПриказ от 19.11.2009 № 517
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.8-15:2009
РазработчикНаучно-технический комитет «БУДСТАНДАРТ»
Принявший органНаучно-технический комитет «БУДСТАНДАРТ»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

ВАЛИКИ МАЛЯРНІ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-15:2009

Київ

Мінрегіонбуд України

2010
ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-технічний комітет "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков (науковий керівник); В. Захарчук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.11.2009 р. № 517

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10831-87)ВСТУП

У стандарті використані основні положення ГОСТ 10831-87.

Стандарт доповнено розділами "Сфера застосування", "Нормативні посилання" та "Вимоги безпеки та охорони довкілля".


Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

ВАЛИКИ МАЛЯРНІ

Технічні умови

Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент

ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ

Технические условия

Building technics, equipment, inventory and instrument

PAINT ROLLS

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Даний стандарт поширюється на малярні валики (далі - валики), що застосовуються при виконанні малярних робіт у будівництві.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних уста­новок

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань при­родних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань при­родних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будів­ництва

ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com