ДСТУ Б А.1.1-42-94 Сырье природное неглинистое для производства искусственных пористых заполнителей. Термины и определения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19128 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б А.1.1-42-94 Сырье природное неглинистое для производства искусственных пористых заполнителей. Термины и определения
Дата начала действия01.01.1995
Дата принятия27.09.1994
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 27.09.94 № 42
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаА.1.1-42-94
РазработчикГП "Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий" (НИИСМИ)
Принявший органГП "Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий" (НИИСМИ)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування у будівництві

Сировина природна неглиниста

для виробництва штучних пористих

заповнювачів

Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-42-94

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд України
1994

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів і виробів (НДІБМВ) (Ю.М.Червяков, В.Г.Коморна, Н.М.Тимофеева, О.М.Шляковська)

2 ВНЕСЕНИЙ

Відділом державних нормативів і стандартів Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27.09.94.№ 42

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування у будівництві

Сировина природна неглиниста

для виробництва штучних пористих

заповнювачів

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Сырье природное неглинистое

для производства искусственных

пористых заполнителей

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Non argillaceous raw material

for the manufacture of porous

piece-aggregates

Terms and definitions

Чинний від 1995-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1  Цей стандарт установлює терміни та визначення понять при добуванні та переробці сировини природної неглинистої, що використовується для виробництва штучних пористих заповнювачів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для викорис­тання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-мстодичній літературі, що належить до галузі будівництва, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи прог­рамні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стан­дартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (ві­домств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ Б А.1.1-5-94 Система стандартизації т а нормування у будівниціві. Загальні фізико-технічні характеристики  та експлуатаційні властивості матеріалів. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-44-94 Система стандартизації та нормування у будівництві. Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни т а визначення

ДСТУ Б А.1.1-50-94 Система стандартизації та нормування у будівництві. Активні мінеральні добавки в цементі. Терміни т а визначення

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com