ДСТУ Б А.1.1-43-94 Ресурсосбережение. Термины и определения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19006 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б А.1.1-43-94 Ресурсосбережение. Термины и определения
Дата начала действия01.01.1995
Дата принятия27.09.1994
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 27.09.1994 № 42
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаА.1.1-43-94
РазработчикГП "Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий" (НИИСМИ)
Принявший органГП "Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий" (НИИСМИ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

ДСТУ Б А. 1.1-43-94

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ) (к.т.н. Ю.М.Червяков, В.Г.Коморна, Р.М.Хайрулліна, О.М.Шляковська)

2 ВНЕСЕНИЙ

Відділом державних нормативів і стандартів Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27.09.1994 р. № 42

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

Ресурсозбереження

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Ресурсосбережение

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Resources savings

Terms and definitions

Чинний від 1995-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять у галузі ресур­созбереження.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для викорис­тання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівництва, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стан­дартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, відомств.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такі документи:

ДСТУ 1.0-93

Державна система стандартизації України. Основні положення

ДСТУ 1.2-93

Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів

ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення т а зміст у стандартів

КНД 50-011-93

Керівний нормативний документ з стандартизації. Основні положення т а порядок розробки стандартів на терміни та визначення

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом вве­дення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів,що використо­вуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com