ДСТУ ISO 9015-2:2009 Испытания сварных соединений металлических материалов разрушающие. Испытания на твердость. Часть 2. Испытания на микротвердость (ISO 9015-2:2003, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19024 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 9015-2:2009 Испытания сварных соединений металлических материалов разрушающие. Испытания на твердость. Часть 2. Испытания на микротвердость (ISO 9015-2:2003, IDT)
Дата начала действия01.01.2012
Дата принятия28.12.2009
Дата отмены действия 01.05.2020
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN ІSO 9015-2:2019 (EN ISO 9015-2:2016, IDT; ISO 9015-2:2016, IDT)
Утверждающий документПриказ от 28.12.2009 № 477 Об утверждении, отмене действия национальных стандартов Украины и внесении изменений в приказ Госпотребстандарта от 22.06.2009 № 227
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа9015-2:2009
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Сварка и родственные процессы» (ТК 44)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Сварка и родственные процессы» (ТК 44)
Дополнительные данные Действие документа отменено с 01.05.2020 согласно приказу от 04.10.2019 № 308


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИПРОБУВАННЯ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ РУЙНІВНІ
Випробування на твердість
Частина 2. Випробування на мікротвердість

(ISO 9015-2:2003, IDT)
ДСТУ ISO 9015-2:2009

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічній комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44), Інсти­тут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Дворецький, д-р техн. наук; Л. Лобанов (науковий керівник); Н. Проценко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2009 р. № 477 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 9015-2:2003 Destructive tests on welds in metallic materials — Hardness testing — Part 2: Microhardness testing of welded joints (Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість. Частина 2. Випробування зварних з’єднань на мікротвердість)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принципи випробування

4 Символи і характеристики

5 Підготовлення зразків для випробування

6 Методика випробування

6.1 Ряди відбитків (R)

6.2 Одиничні відбитки (Е)

7 Результати випробування

8 Протокол випробування

Додаток А Протокол випробування на твердість для рядів відбитків (R) на зварних з’єднаннях

Додаток В Протокол випробування на твердість для окремих відбитків (Е) на зварних з’єднаннях

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 9015-2:2003 Destructive tests on welds in metallic materials — Hardness testing — Part 2: Microhardness testing of welded joints (Випробування зварних з’єднань ме­талевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість. Частина 2. Випробування зварних з’єднань на мікротвердість).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 44 «Зварювання та споріднені процеси».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту приведено у відповідність вимогам національної стандартизації;

— вилучено «Передмову до ISO 9015-2:2003»;

— слова «ця частина ISO 9015» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стан­дартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

Стандарти ISO 9015-1:2001 та ISO 6507-1:2005 чинні в Україні як ДСТУ ISO 9015-1:2008 та ДСТУ ISO 6507-1:2007.

Міжнародний стандарт ISO 22826:2005 «Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість вузьких зварних з’єднань, виконаних лазерним і електронним променем (випробування твердості за Вікерсом і Кнупом)» в Україні не чинний.

Копії документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИПРОБУВАННЯ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ РУЙНІВНІ
Випробування на твердість
Частина 2. Випробування на мікротвердість

ИСПЫТАНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРУШАЮЩИЕ
Испытания на твердость
Часть 2. Испытания на микротвердость

DESTRUCTIVE TESTS ON WELDS IN METALLIC MATERIALS
Hardness testing
Part 2. Tests on a microhardness

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить вимоги до випробування на твердість у поперечних перерізах зварних з’єднань металевих матеріалів з високими значеннями твердості, виконаних дуговим зварюванням.

Цей стандарт охоплює випробування на твердість за Вікерсом відповідно до ISO 6507-1 з навантаженням від 0,98 Н до менше ніж 49 Н (від HV 0,1 до менше ніж HV 5).

Примітка. Випробування треба проводити для того, щоб визначити найвищий та/або найнижчий рівень твердості як основного матеріалу (у разі різних матеріалів — обох основних матеріалів), так і металу шва.

Цей стандарт не охоплює випробування на твердість швів з навантаженнями 49,03 Н і більше, які розглядають в ISO 9015-1.

Він не стосується випробувань на твердість дуже вузьких швів, наприклад таких, що зазвичай виконують лазерним або електронно-променевим зварюванням, які розглядають в ISO 22826.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 6507-1 Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6507-1 Металеві матеріали. Випробування на твердість за Вікерсом. Частина 1. Метод випробування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com