ДСТУ EN 14078:2009 Нефтепродукты жидкие. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот в средних дистиллятах методом инфракрасной спектроскопии (EN 14078:2003, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 14078:2009 Нефтепродукты жидкие. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот в средних дистиллятах методом инфракрасной спектроскопии (EN 14078:2003, IDT)
Дата начала действия01.10.2010
Дата принятия15.12.2009
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 15.12.2009 № 452 Об утверждении национальных стандартов, отмены в Украине действия нормативных документов, внесении изменений в приказы Госпотребстандарта от 29.07.2008 № 250, от 14.08.2008 № 284, от 22.12.2008 № 491, от 26.12.2008 № 508, от 29.04.2009 № 175 и признании утратившим силу приказ Госпотребстандарта от 19.02.2008 № 62
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14078:2009
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ

Визначення вмісту метилових естерів
жирних кислот у середніх дистилятах
методом інфрачервоної спектроскопії
(EN 14078:2003, IDT)

ДСТУ EN 14078:2009

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Козак, канд. хім. наук (науковий керівник); О. Швидкий; Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Харченко; Н. Терентьева

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 грудня 2009 р. № 452 з 2010-10-01

3 Національний стандарт EN 14078:2009 ідентичний EN 14078:2003 Liquid petroleum products — Determination of fatty acid methyl esters (FAME) in middle distillates — Infrared spectroscopy method (Нафтопродукти рідкі. Визначення метилових естерів жирних кислот (МЕЖК) у середніх дистилятах. Метод інфрачервоної спектроскопії) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Реактиви і матеріали

5 Апаратура

6 Відбирання проб

7 Випробування

8 Опрацьовування результатів

9 Подання результатів

10 Точність

11 Протокол випробування

Додаток НА Перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14078:2003 Liquid petroleum products — Determination of fatty acid methyl esters (FAME) in middle distillates — Infrared spectroscopy method (Нафтопродукти рідкі. Визначення метилових естерів жирних кислот (МЕЖК) у середніх дистилятах. Метод інфрачервоної спектроскопії).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» з міжнародного стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць вимірювання відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— «Національні примітки» виділені в тексті рамкою.

До стандарту було внесено окремі зміни, які зумовлені потребами користувачів, а саме:

— стандарт доповнено переліком реактивів та нормативних документів, які використовують в Україні і на які є посилання в цьому стандарті.

На цей час чинні редакції: EN ISO 3170:2004 та EN ISO 3171:1999.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ
Визначення вмісту метилових естерів жирних кислот
у середніх дистилятах методом інфрачервоної спектроскопії

НЕФТЕПРОДУКТЫ ЖИДКИЕ
Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот
в средних дистиллятах методом инфракрасной спектроскопии

LIQUID PETROLEUM PRODUCTS
Determination of fatty acid methyl esters content in middle distillates
by infrared spectroscopy method

Чинний від 2010-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення вмісту метилових естерів жирних кислот (далі — МЕЖК) у дизельному паливі або побутовому пічному паливі методом інфрачервоної спектроскопії в області середніх довжин хвиль у межах концентрацій від 1,7 % до 22,7 % об’ємних часток. Уміст інших МЕЖК також можна визначити за цим стандартом, однак на даний момент відсутні точнісні характеристики для аналізів поза межами визначення, встановленими в цьому стандарті.

Цей метод випробування був перевірений на можливість застосування до проб, які містять МЕЖК згідно з Європейськими технічними умовами EN 14213 та EN 14214. Достовірні кількісні результати отримані тільки для проб, які не містять значних кількостей інших складових, здатних впливати на результати випробування, особливо естерів, які мають смуги поглинання у спектральній області, яку використовують для кількісного визначення МЕЖК. Якщо присутні подібні складові, що здатні впливати на результат випробування, то цей метод може давати завищені результати.

Примітка 1. Якщо присутність складових, що перешкоджають випробуванню, можлива, то в сумнівних або суперечливих випадках записують повний інфрачервоний спектр проби і порівнюють його зі спектром проб з відомим умістом МЕЖК.

Примітка 2. У цьому стандарті для представлення об'ємної частки речовини використане позначення «% (за об'ємом)».

Примітка 3. Для переведення одиниць вимірювання від г/дм3 до об'ємних часток, %, приймають фіксоване значення густини МЕЖК, яке дорівнює 880,0 кг/м3.

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту пов’язано з використанням небезпечних речовин, виробничих процесів та приладів. Цей стандарт не передбачає всіх проблем безпеки, пов’язаних з його використанням. Користувач цього стандарту є відповідальним за завчасне прийняття відповідних заходів щодо безпеки, гігієни праці та за необхідність використання обмежувальних інструкцій.

Національна примітка

В Україні під час користування цим стандартом треба дотримуватись вимог [1]—[4] додатка НА та правил безпечної роботи, які викладено в інструкціях з експлуатації приладів та допоміжних пристроїв.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останніми виданнями наведених документів (разом зі змінами).

EN 14213 Heating fuels — Fatty acid methyl esters (FAME) — Requirements and test methods

EN 14214 Automotive fuels — Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines — Requirements and test methods

EN ISO 3170 Petroleum liquids-Manual sampling (ISO 3170:1988, including Amendment 1:1998)

EN ISO 3171 Petroleum liquids —Automatic pipeline sampling (ISO 3171:1988).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 14213 Пічне паливо. Метилові естери жирних кислот (МЕЖК). Вимоги та методи випробування

EN 14214 Автомобільне паливо. Метилові естери жирних кислот (МЕЖК) для дизельних двигунів. Вимоги та методи випробування

EN ISO 3170 Рідкі нафтопродукти. Ручне відбирання проби (ISO 3170:1988, охоплюючи поправку 1:1998)

EN ISO 3171 Рідкі нафтопродукти. Автоматичне відбирання проби з трубопроводу (ISO 3171:1988).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com