ДСТУ ISO 643:2009 Стали. Микрографический метод определения видимого размера зерна (ISO 643:2003, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19460 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 643:2009 Стали. Микрографический метод определения видимого размера зерна (ISO 643:2003, IDT)
Дата начала действия01.01.2012
Дата принятия28.12.2009
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 28.12.2009 № 477 Об утверждении, отмене действия национальных стандартов Украины и внесении изменений в приказ Госпотребстандарта от 22.06.2009 № 227
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа643:2009
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Прокат, слитки, поковки и изделия из специальных сталей и сплавов» ГП «УкрНИИспецсталь» (ТК 6)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Прокат, слитки, поковки и изделия из специальных сталей и сплавов» ГП «УкрНИИспецсталь» (ТК 6)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ
Мікрографічний метод визначення видимого розміру зерна

(ISO 643:2003, IDT)
ДСТУ
ISO 643:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Прокат, зливки, поковки і вироби зі спеціальних сталей та сплавів» (ТК 6), Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів» (ДП «УкрНДІспецсталь»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю.Терновий, д-р техн. наук; Л. Оржицька, канд. фіз.-мат. наук; В. Джигурда (науковий керівник); О. Таранець; Л. Базяк

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2009 р. № 477 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 643:2003 Steels — Micrographic determination of the apparent grain size (Сталі. Мікрографічне визначення видимого розміру зерна)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Символи та познаки скорочень

5 Суть методу

6 Відбирання і готування зразків

6.1 Відбирання зразків

6.2 Виявлення границь феритних зерен

6.3 Виявлення аустенітних і колишніх аустенітних границь зерен

7 Характеристика розміру зерна

8 Протокол випробування

Додаток А Зведення методів виявлення границь феритних, аустенітних і колишніх аустенітних зерен у сталях

Додаток В Визначення розміру зерна. Еталонні шкали з ASTM Е112

Додаток С Метод оцінювання

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 643:2003 Steels — Micrographic determination of the apparent grain size (Сталі. Мікрографічне визначення видимого розміру зерна).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 6 «Прокат, зливки, поковки і вироби зі спеціальних сталей та сплавів».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено «Передмову» до ISO 643:2003;

— слова «Цей міжнародний стандарт» замінено на «Цей стандарт»;

— змінено назву стандарту відповідно до вимог національної стандартизації України;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ
Мікрографічний метод визначення видимого розміру зерна

СТАЛИ
Микрографический метод определения видимого размера зерна

STEELS
Micrographic method determination of the apparent grain size

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює мікрографічний метод, що визначає видимий розмір феритного або аустенітного зерна в сталях. Він описує методи виявлення границь зерен і оцінювання середнього розміру зерна в зразках з однаковою кривою розподілу розмірів. Зерна є тримірними за формою, площина металографічного перерізу може проходити через зерно в будь-якій точці від кута зерна до максимального діаметра зерна, показуючи в такий спосіб розташування видимих розмірів зерен на двомірній площині навіть у зразку із цілком однаковим розміром зерна.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3785 Steel — Designation of test piece axes

ISO 14250 Steel — Metallographic characterization of duplex grain size and distributions

ASTM E112 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3785 Сталь. Позначення осей випробного зразка

ISO 14250 Сталь. Металографічна характеристика розміру подвійних зерен і розподілів

ASTM Е112 Стандартні методи контролю для визначення середнього розміру зерна.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com