Р В.3.2-218-03450778-779:2010. Рекомендации по армированию асфальтобетонных слоев покрытия металлическими сетками

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18458 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаР В.3.2-218-03450778-779:2010. Рекомендации по армированию асфальтобетонных слоев покрытия металлическими сетками
Дата начала действия09.12.2010
Дата принятия23.11.2010
СтатусДействующий
Утверждающий документПротокол от 23.11.2010 № 24
Вид документаРекомендации
Шифр документаВ.3.2-218-03450778-779:2010
РазработчикГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)
Принявший органГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


А Д 2.4-37641918-007:2018 Альбом типовых конструкций дорожной одежды со слоями усиления повышенной трещиностойкости и колиестойкости

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов (по состоянию на 25.02.2019)

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.07.2018 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) и других документов в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.05.2019 года

Державна служба автомобільних доріг України

(Укравтодор)

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна

(ДержлорНДІ)

РЕКОМЕНДОВАНО

Науково- технічною радою Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) Протокол від "09" 12 2010 р.

РЕКОМЕНДОВАНО

Науково-технічною радою ДсрждорНДІ Протокол віл 23 листопада 2010 p. № 24

Рекомендації

з армування асфальтобетонних шарів покритім металевими сітками

Р В.3.2-218-03450778-779:2010

Київ 2010

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1  Ці рекомендації поширюються на армування асфальтобетонних шарів покриття металевими сітками при будівництві, реконструкції та капітальному ремонті автомобільних доріг загального користування.

1.2   Рекомендації призначені для підприємств та організацій Державної служби автомобільних доріг України, які займаються проектуванням, будівництвом та ремонтами автомобільних доріг.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1-1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

НАПБ А1.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-3.13-01 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

ДСТУ Б В.2.7-129:2006 Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ГОСТ 12.1.005-88 ССБ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБ Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ВБН В.2.3-218-175-2002 Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей

ВБН В.2.3-218-532:2007 Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення

СОУ 45.2-00018112-006-2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

ТУ У В.2.7-45.2-00018112-208-2002 Суміші литі емульсійно-мінеральні та холодні асфальтобетонні. Технічні умови

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих рекомендаціях викладено термін, установлений в ТУ У В.2.7-45.2-00018112-208.

3.1 лита емульсійно-мінеральна суміш

Суміш, яку виготовляють змішуванням при температурі навколишнього середовища у змішувачі укладальника з таких компонентів: кам’яного матеріалу з максимальним розміром зерен 5 мм, мінерального наповнювача(ів), води і бітумної емульсії.

Нижче подано термін, додатково вжитий в цих рекомендаціях, та визначення позначеного ним поняття.

3.2 металева сітка

Плоский виріб у вигляді сітки, виготовлений зі стального круглого дроту подвійного кручення, який вкритий антикорозійним шаром, має шестигранні чарунки, жорстке укріплення з дроту круглого або прямокутного (змінного в площині) профілю, що вплетене в поперечній площині сітки.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Металева сітка в шарах дорожнього одягу застосовується для вирішення наступних задач:

- обмеження деформацій у верхніх шарах дорожнього одягу;

- підвищення стійкості покриття до динамічних навантажень;

- підвищення несучої здатності конструкції дорожнього одягу;

- підвищення температурної тріщиностійкості;

- зменшення загальної товщини асфальтобетонних шарів;

- забезпечення оптимального розподілення навантажень;

- запобігання утворенню відображених тріщин від жорсткої основи, або будь-якого іншого шару (шарів) зі схожими властивостями;

- попередження структурних деформацій покриття в місцях біля швів розширення на мостах.

4.2 Укладати металеву сітку рекомендується між тріщинуватою основою дорожнього одягу і вище розташованим асфальтобетонним шаром (шарами) для підвищення опору від дії навантаження. Поверх металевої сітки укладається асфальтобетонний шар товщиною не менше ніж 5 см.

4.3 Конструктивно-технологічні рішення по застосуванню металевої сітки при армуванні асфальтобетонних шарів дорожнього одягу на стадіях будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг наведені на рисунках 4.1 та 4.2.

1 - шари основи; 2 - крупнозернистий асфальтобетон; 3 - дрібнозернистий

асфальтобетон або ЩМА; 4 - металева сітка.

Рисунок 4.1 - Конструкція дорожнього одягу при армуванні багатошарового асфальтобетонного покриття металевими сітками

1 - тріщина; 2 - металева сітка; 3 - асфальтобетонний шар (шари); 4 - існуючий

асфальтобетонний шар покриття; 5 - жорсткий шар основи; 6 - нижні шари

основи

Рисунок 4.2 - Конструкція дорожнього одягу при укладанні металевої сітки на

жорстку основу

4.4  Кількість асфальтобетонних шарів та їх товщина призначається в залежності від потрібної несучої здатності дорожнього одягу. При влаштуванні дво- або тришарових покриттів сітку доцільно укладати в зоні високих розтягуючи напружень для підвищення тріщиностійкості. В наведених конструкціях сітка вкладається на всю ширину проїзної частини.

4.5 Армування асфальтобетонних шарів металевими сітками слід виконувати за умови порівняння з альтернативними варіантами конструкцій дорожнього одягу з урахуванням економічної доцільності.

4.6 При проектуванні необхідно розробити декілька варіантів конструкції дорожнього одягу. Розрахунок конструкції дорожнього одягу, який армований металевою сіткою можна проводити відповідно до [1].

4.7 Розраховані конструкції дорожнього одягу повинні відповідати вимогам за всіма критеріями граничного стану з урахуванням заданої надійності. Одержані варіанти рівноміцних конструкцій дорожнього одягу оцінюються за економічними показниками. Результати техніко-економічного порівняння використовуються для вибору найбільш раціонального варіанту конструкцій дорожнього одягу за показником мінімальних приведених затрат.

4.8  При розробці проектної документації у відповідності з ДБН А.2.2-3 за узгодженням із замовником рекомендується виконувати науково-дослідні роботи щодо оцінки ефективності застосування металевої сітки та визначення розрахункових характеристик для армованого металевою сіткою асфальтобетону. Для проведення лабораторних робіт можна використовувати методики, які наведені в додатку В [2].

4.9 На відповідальних об’єктах будівництва, реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг з використанням технології армування асфальтобетонних шарів металевими сітками необхідно передбачати науково-технічний супровід виконання робіт відповідно до ДБН В.1.2-5. Крім цього можна провести порівняльні випробування дорожнього одягу армованого металевою сіткою та альтернативних варіантів конструкції дорожнього одягу на кільцевому стенді ДНТЦ «Дор’якість».

4.10 Ресурсна елементна кошторисна норма на армування асфальтобетонних шарів покриття металевими сітками, яка необхідна для складання кошторисної документації та проведення розрахунків за виконані роботи, наведена в додатку А до цих рекомендацій.

5 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

5.1 При армуванні дорожнього одягу переважно використовуються металеві сітки, які мають довжину в рулоні 50 м та різну ширину (2 м, 3 м, 3,3 м, 4 м), що сприяє зменшенню відходів сітки при її укладанні за рахунок правильного підбору потрібної ширини рулонів в залежності від ширини проїзної частини.

5.2   Оптимальними розмірами чарунок сітки є 120 мм × 80 мм або 100 мм × 80 мм (рисунок 5.1). Жорстке укріплення, яке вплетене в поперечній площині сітки, повинно бути розміщене з інтервалом (150 - 250) мм.

Рисунок 5.1 - Металева сітка для армування дорожніх покриттів

5.3  Вимоги  до  металевих сіток,  які  використовуються  для  армування дорожніх одягів, наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 - Вимоги до матеріалу металевих сіток, які використовуються для армування асфальтобетонних шарів

Характеристики

Одиниця виміру

Вимоги до сітки

1

2

3

Діаметр дроту чарунок

мм

2,10 - 2,50

Площа поперечного перерізу дроту укріплення

см2

0,13 - 0,21

Міцність на розтяг, не менше

кН/м

30

Адгезія антикорозійного шару, не менше

-

2

5.4 Для кріплення металевої сітки до основи може використовуватись шар з
литої емульсійно-мінеральної суміші (ЛЕМС) з наступних міркувань:

- шар з ЛЕМС є додатковим самостійним шаром, що сприймає навантаження від транспортних засобів;

- ЛЕМС є однорідною, що сприяє рівномірному кріпленню сітки до основи;

- шар з ЛЕМС є водонепроникним;

- сітка ефективно укладається в площинному положенні.

5.5 Матеріали для приготування ЛЕМС та склад суміші повинні відповідати вимогам ТУ У В.2.7-45.2-00018112-208.

5.6 Бітумна емульсія для підгрунтовки основи повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-129.

6 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1  Огородження ділянки виконання робіт та організація дорожнього руху здійснюється за типовими схемами відповідно до СОУ 45.2-00018112-006.

6.2  Перед укладанням металевої сітки слід провести ремонтні роботи щодо вирівнювання поверхні основи.

6.2.1  При нестабільній цементобетонній основі слід роздробити плити на менші фрагменти і ущільнити їх за допомогою котка на пневмоколісному ходу.

6.2.2   При нерівній асфальтобетонній основі слід відфрезерувати старе покриття за допомогою дорожньої фрези таким чином, щоб залишкова товщина асфальтобетону складала не менше ніж 4 см, та виконати ямковий ремонт вибоїн асфальтобетонною сумішшю. Якщо сітка влаштовується не на всю ширину проїзної частини, то для уникнення труднощів та забезпечення запасу при укладанні рекомендується фрезерувати покриття на 20 см ширше від ширини рулону.

6.3   При укладанні металевої сітки безпосередньо на поверхню дороги необхідно:

- відфрезерувати надлишки асфальтобетону та плями бітуму, які з’явились на поверхні;

- відфрезерувати горизонтальну розмітку, яка нанесена пластиками;

-   прочистити та заповнити тріщини шириною більше 5 мм бітумною мастикою або бітумно-полімерною стрічкою;

- довести до запроектованої міцності місця зі слабкою основою за допомогою стабілізації та ущільнення слабкого ґрунту;

- виконати ямковий ремонт вибоїн асфальтобетонною сумішшю.

6.4  За необхідності перед укладанням металевої сітки на існуючу основу влаштовується вирівнюючий шар з асфальтобетонної суміші товщиною не менше 2 см. На основу з бруківки вирівнюючий шар влаштовується обов’язково.

6.5   Не дозволяється укладання сітки при вертикальному переміщенні цементобетонних плит основи, на яку вона укладається. В такому випадку слід

повністю зруйнувати та ущільненні такі цементобетонні плити, або видалити їх та влаштувати шар зі щебеню чи щебенево-піщаної суміші.

6.6 Підгрунтовка бітумною емульсією влаштовується при кріпленні сітки до основи з асфальтобетону тільки за допомогою металевих дюбелів, без влаштування шару з ЛЕМС, або при кріпленні сітки до основи з цементобетону. Витрата емульсії складає близько 0,20 - 0,25 л/м2. Сітка укладається на основу після розпаду і висихання емульсії.

6.7 Перед укладанням сітки поверхня дороги ретельно очищується від пилу, бруду та залишків відфрезерованого асфальтобетону за допомогою механічної щітки.

6.8 Для розкочування сітки при укладанні використовується технологічний автомобіль, або інший механізм (навантажувач, екскаватор, кран тощо), з обладнанням, на якому кріпиться рулон (рисунок 6.1). Обладнання повинно бути пристосовано до укладання сітки різної ширини.

Рисунок 6.1 - Розкочування сітки за допомогою обладнанням різної конструкції

6.9 Сітка розкочується в напрямку, протилежному згортанню рулону, для забезпечення початкового розрівнювання. Край сітки на початку розкочування слід підкласти під колеса машини. Бажано щоб відстань між рулоном і дорогою була якомога меншою, а між машиною і рулоном - більшою. Під час розкочування сітки машина повинна рухатись прямо. Двоє робочих з обох боків рулону повинні контролювати процес розкочування. Витрата металевої сітки на 1000 м2 покриття складає 1075 м2.

6.10 Після розкочування сітки необхідно вручну ліквідувати великі складки шляхом натягування розкладеної сітки із забезпеченням потрібного перекриття.

6.11 По краях сітки з обох боків може бути вплетений конструктивний направляючий дріт, який не сприймає навантаження при роботі сітки в дорожній конструкції. Після розкладання сітки такий дріт слід перерізати за допомогою ножиць або пилки через кожні (1,5 - 2) м, не виймаючи його з сітки.

6.12 В поздовжньому напрямку розкатані рулони (смуги) сітки з’єднуються таким чином, щоб кінець попереднього рулону накладався на початок наступного - по ходу руху асфальтоукладальника. При цьому хоча б одне жорстке поперечне укріплення попереднього розкатаного рулону сітки повинно бути розташоване за першим дротом наступного рулону (рисунок 6.2 а).

6.13 В поперечному напрямку смуги сітки з’єднуються з забезпеченням перекриття шириною від 25 см до 30 см, при цьому укріплення з дроту двох сусідніх смуг не повинні накладатись одне на одне (рисунок 6.2 б).

а) поздовжнє з’єднання смуг; б) поперечне з’єднання смуг. 1 - укріплення з дроту першого рулону; 2 - укріплення з дроту другого рулону

Рисунок 6.2 - З’єднання смуг сітки

6.14 При укладанні сітки на горизонтальних кривих (рисунок 6.3) необхідно:

- зробити надрізи за допомогою ножиць або пилки майже по всій ширині сітки, починаючи з внутрішньої сторони кривої;

- сформувати дугу, перемістивши надрізані частини сітки;

- відрізати за допомогою ножиць або пилки надлишки сітки;

- прикріпити сітку до основи за допомогою дюбелів.

а) надрізи сітки з внутрішньої сторони кривої; б) формування дуги та відрізання

надлишків сітки; в) прикріплення сітки до основи за допомогою дюбелів.

1 - пилка (ножиці), 2 - надлишки сітки, 3 - дюбелі.

Рисунок 6.3 - Укладання сітки на горизонтальних кривих

6.15 Після укладання сітки необхідно розрівняти її за допомогою самохідного котка на пневмоколісному ходу масою 15-20 т. Прикочування (розрівнювання) сітки слід починати з середини рулону, рухаючись котком вздовж сітки в обох напрямках, і продовжувати до тих пір доки не буде досягнуто повне прилягання сітки до основи без видимих складок (4-6 проходів по одному сліду).

6.16 До остаточного розрівнювання сітки котком її не можна кріпити до основи за допомогою дюбелів.

6.17 Після укладання та остаточного розрівнювання сітки котком її краї слід прикріпити до основи металевими пластинами та дюбелями за допомогою монтажного пістолету. Рекомендовані розміри пластин складають 30 мм × 70 мм. Рекомендована довжина дюбелів складає від 30 мм до 50 мм.

6.18 При поздовжньому з’єднанні смуг сітки спочатку кріпиться рулон, який знаходиться нижче, а потім той, що зверху. На початку рулону сітка кріпиться за перший поперечний прут укріплення, при цьому пластину потрібно зігнути вдвоє для запобігання зміщення краю сітки. При кріпленні за наступні прути пластину згинати не потрібно, для того щоб дати можливість зміщуватись сітці без утворення   хвиль   при   русі   машини   для   влаштування   шару   з   ЛЕМС, асфальтоукладальника або технологічного транспорту. Спосіб кріплення сітки дюбелями показаний на рисунку 6.4.

а) кріплення кінця рулону; б) кріплення початку рулону.

Рисунок 6.4 - Кріплення сітки до основи металевими пластинами та дюбелями

6.19  Остаточне кріплення сітки до основи може виконуватись двома способами:

а) кріплення сітки металевими пластинами та дюбелями по її площі на всій протяжності рулону;

б) влаштування шару з ЛЕМС для закріплення сітки.

6.20  При закріпленні металевими пластинами та дюбелями на всій протяжності рулону, сітка кріпиться за поперечні прути через один починаючи з першого. Рекомендована кількість дюбелів наведена в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 - Кількість металевих дюбелів, які кріплять сітку до основи на всій протяжності рулону

Ширина рулону, м

2

3

3,3

4

Номер прута укріплення в сітці від початку

Кількість дюбелів, шт

.

Прут № 1

3

5

5

6

Прут № 3

2

3

3

4

Далі дюбелі забиваються в послідовності, яка наведена вище

Загальна кількість дюбелів на 1 м2

2,65

2,83

2,57

2,65

6.21   При кріпленні сітки на малих ділянках кількість дюбелів складає близько 4 шт./м2.

6.22 Якщо сітка кріпиться до основи за допомогою шару з ЛЕМС, то дюбелі забиваються тільки на початку та в кінці кожного рулону (за перший та останній поперечний прут), при цьому рекомендована кількість дюбелів складає 67 штук на 1000 м2.

6.23 Шар з ЛЕМС влаштовується відповідно до вимог ВБН В.2.3-218-175 та ВБН В.2.3-218-532.

6.24 Лижі машини для укладання шару з ЛЕМС необхідно загнути вверх для запобігання зачеплення за сітку. Також рекомендується розширити лижі до 30 см спереду і до 5 см ззаду. Стандартні гумові щитки потрібно замінити елементами з жорсткої гуми товщиною 12 мм, які притискаються до шару суміші, що укладається.

6.25  На початку виконання робіт з влаштування шару з ЛЕМС машина встановлюється на ділянці дороги, що ремонтується, за першим поперечним прутом сітки.

6.26 Якщо при влаштуванні шару з ЛЕМС сітка була пошкоджена робочими органами укладальної машини, слід вирізати ушкоджену ділянку сітки на всю ширину рулону, замінити її новою, з забезпеченням перекриття з попередньою і наступною ділянками, і закріпити за допомогою пластин та дюбелів згідно п.6.18.

6.27 Шар з ЛЕМС влаштовується товщиною 10 мм, при цьому витрата суміші складає від 17 кг/м2 на рівній поверхні, до (20-22) кг/м2 на відфрезерованій поверхні.

6.28   Після влаштування шару з ЛЕМС повинна чітко проглядатися розкладена під ним металева сітка.

6.29  Загальна площа дефектних місць не повинна перевищувати 0,3 % від усієї площі влаштованого шару з ЛЕМС. Дефекти, що виникають під час влаштування, необхідно ліквідувати шляхом додавання суміші (за необхідності) та рівномірного її розрівнювання гладилками. Якщо після влаштування шару з ЛЕМС в деяких місцях сітка не щільно прилягає до поверхні дороги, то її можна тимчасово притиснути камінням на період твердіння суміші, або прикріпити дюбелями.

6.30 По укладеній та закріпленій сітці, а також по влаштованому шару з ЛЕМС, рух транспорту обмежується. В окремих випадках може бути дозволений рух технологічного транспорту на малій швидкості без різкого прискорення, гальмування та поворотів.

6.31 Технологічна схема виконання робіт наведена на рисунку 6.5.

Рисунок 6.5 - Технологічна схема виконання робіт з армування асфальтобетонних шарів покриття металевими сітками

6.32 Після кріплення сітки до основи влаштовуються асфальтобетонні шари покриття згідно проектної документації. Товщина асфальтобетонного шару після укладання та ущільнення повинна бути не менше ніж 5 см.

6.33 Влаштовувати асфальтобетонні шари слід тільки після остаточного твердіння шару з ЛЕМС, але не раніше ніж через 2 години після його укладання. При  здійсненні  руху  технологічного  транспорту  по  шару  з  ЛЕМС  перед влаштуванням   асфальтобетонного   шару  його   слід   очистити   від   бруду   за допомогою механічної щітки.

6.34  У випадку влаштування асфальтобетонних шарів безпосередньо на сітку, яка закріплена за допомогою дюбелів, асфальтоукладальник і допоміжні машини повинні рухатись по сітці обережно без різкої зміни швидкості і напрямку, а також без різкого прискорення та гальмування.

6.35    На невеликих ділянках, на яких не може бути використаний асфальтоукладальник, шари асфальтобетону влаштовуються вручну за допомогою лопат і гладилок.

6.36  Якщо з будь-яких причин виникла необхідність видалення сітки, що знаходиться в покритті, слід визначити глибину, на якій вона була укладена, та відфрезерувати асфальтобетонні шари покриття товщиною на 1 см менше ніж вкладена сітка. Після цього, сітку можна видалити за допомогою навантажувача, екскаватора або іншої аналогічної машини, зачепивши ковшом за край сітки та рухаючись вздовж рулону, який видаляється.

У випадку, якщо фреза торкнулася сталевої сітки, глибина фрезерування має бути зменшена.

6.37   Ремонт водопропускних труб, газопроводів, або будь-яких інших підземних комунікацій, що знаходиться під дорогою, укріпленою металевою сіткою, може проводитися в такій послідовності (рисунок 6.6):

- визначення необхідної ширини (переріз А-А) для доступу до місця ремонту комунікацій;

- нарізання швів в асфальтобетонному покритті та перерізання сітки вздовж ліній А за допомогою наріжчика швів;

-   нарізання швів в асфальтобетонному покритті, без перерізання сітки, вздовж ліній Б, які знаходяться на відстані не менше 30 см від ліній А. Таким чином асфальтобетонний шар видаляється на всій ділянці вздовж перерізу Б-Б, а сітка вздовж перерізу А-А;

- засипання місць ремонту матеріалом, з характеристиками близькими до матеріалу основи, та ущільнення його до рівня сітки, після закінчення ремонтних робіт;

- влаштування ділянки сітки на місці ремонту з забезпеченням перекриття 30 см з усіх боків;

- влаштування асфальтобетонних шарів.

Рисунок 6.6 - Проведення ремонту підземних комунікацій, що знаходиться під

дорогою, укріпленою металевою сіткою

7 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ

7.1 При вхідному контролі слід перевіряти кожен рулон металевої сітки, що доставляється на об’єкт виконання робіт, згідно сертифікату або технічного свідоцтва на виріб. При цьому перевіряється зовнішній вигляд сітки на відсутність механічних пошкоджень.

7.2 Перед початком робіт необхідно контролювати відповідність розміщення технічних засобів організації дорожнього руху вимогам СОУ 45.2-00018112-006.

7.3 При необхідності фрезерування старого покриття машиністом фрези в процесі виконання робіт контролюється глибина фрезерування.

7.4 Перед укладанням сітки на основу перевіряється ретельність очищення поверхні від сміття, пилу та бруду.

7.5   При укладанні сітки слід контролювати забезпечення необхідного перекриття смуг сітки в поздовжньому та поперечному напрямках, а також відсутність механічних пошкоджень та дефектів сітки.

7.6   В процесі розрівнювання сітки котком візуально контролюється відсутність складок сітки та ступінь її прилягання до основи.

7.7  При закріпленні сітки на основі за допомогою металевих пластин та дюбелів перевіряється якість закріплення сітки та відстань між дюбелями.

7.8    Контроль технологічного процесу влаштування шару з ЛЕМС виконується відповідно до вимог ВБН В.2.3-218-175 та ВБН В.2.3-218-532.

8 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

8.1  Сітка повинна складуватись і зберігатись в рулонах таким чином, щоб уникнути її пошкодження. Рулони можна укладати один на інший в горизонтальному положенні максимально в 9 шарів на суху та рівну поверхню.

8.2 Перевозити сітку слід за допомогою бортового автомобіля або трактору з причепом в упакованих рулонах зі щільним покриттям для уникнення забруднення сітки. Рулони повинні транспортуватися в горизонтальному положенні, укладені не більше ніж в 4 шари. При розвантаженні не допускається розпакування рулону.

9      ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

9.1 При виконанні робіт з армування дорожніх покриттів металевими сітками повинно бути вжито заходів щодо забезпечення умов охорони праці робітників та інженерно-технічних працівників, а також охорони навколишнього природного середовища відповідно до вимог НПАОП 63.21-1.01, ДБН В.1-1-7, НАПБ А.01.001, СанПиН № 4630, СанПиН № 4617, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.4.011 та СОУ 45.2-00018112-006.

9.2 Всі працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 0.00-3.13.

9.3  До початку робіт необхідно огородити ділянку робіт, спрямувати рух транспортних засобів в об’їзд, позначити безпечну зону для людей, зайнятих при виконанні робіт.

9.4  На машинах, що беруть участь у технологічному процесі, повинні бути включені ближнє світло фар і проблисковий маячок оранжевого кольору.

9.5  Під час роботи дорожніх машин забороняється знаходитися стороннім особам у зоні дії машини, а також на її рамі, робочих органах, кожухах.

Додаток А
(довідковий)

РЕСУРСНА    ЕЛЕМЕНТНА    КОШТОРИСНА    НОРМА    НА  
  АРМУВАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ШАРІВ ПОКРИТТЯ МЕТАЛЕВИМИ СІТКАМИ

Склад робіт: Очищення поверхні основи від пилу та бруду. Розкочування рулонів сітки. Прикочування (розрівнювання) сітки котком. Закріплення краю сітки за допомогою металевих пластин та дюбелів. Наповнення місткостей машини Брайнінг бітумною емульсією та водою. Завантаження щебеню в бункер машини Брайнінг. Влаштування шару ЛЕМС для закріплення сітки на основі.

Вимірник:       1000 м2

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.-год

8,15

2

Середній розряд робіт

3,7

3

Витрати труда машиністів

люд.-год

6,5

М а ш и н и  т а  м е х а н і з м и

212-1601

Машини поливально-мийні, місткість 6000 л

маш.-год

0,42

212-0910

Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т

маш.-год

1,20

212-2000.11

Машини для влаштування тонкошарових покриттів Брайнінг

маш.-год

0,86

200-0011.1

Тягачі сідельні Scania, навантаження на СЗП 12,7 т

маш.-год

0,86

212-0101

Автогудронатори, місткість 3500 л

маш.-год

0,31

203-0852

Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 3 т

маш.-год

1,68

М а т е р і а л и

П

Металева сітка

м2

1075

П

Дюбелі металеві

шт.

67

П

Пластини металеві розміром 30 мм × 70 мм

шт.

67

П

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 2-5 мм

м3

4,488

1421-9455-3

Щебінь-висівки, марка М 1000 і більше, фракція до 3 мм

м3

7,509

111-1901

Емульсія бітумна, дорожня

т

2,238

111-1582

Цемент

т

0,244

П

Добавка (Поверхнево-активна речовина)

т

0,058

142-10-2

Вода

м3

1,19

Додаток Б
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1  МР-218-02070915-232-2003 Методика розрахунку нежорстких дорожніх одягів з армуючими прошарками

2   Р В.2.3-218-21476215-734:2008 Рекомендації з застосування армуючих синтетичних матеріалів різного типу для армування асфальтобетонних шарів при проектуванні конструкцій підсилення дорожнього одягу

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com