Закон Украины от 18.09.1991 № 1560-XII Об инвестиционной деятельности

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19799 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаЗакон Украины от 18.09.1991 № 1560-XII Об инвестиционной деятельности
Дата начала действия09.06.2022
Дата принятия18.09.1991
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПостановление от 18.09.1991 № 1561-XII
Вид документаЗакон
Шифр документа1560-XII
РазработчикВерховная Рада Украины
Принявший органВерховная Рада Украины
Дополнительные данные С последними изменениями, внесенными Законом от 12.05.2022 № 2254-IX


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про інвестиційну діяльність

Закон введено в дію з дня опублікування - 19 листопада 1991 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 18 вересня 1991 року N 1561-XII)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 10 грудня 1991 року N 1955-XII,
 від 5 березня 1998 року N 185/98-ВР,
 від 21 травня 1999 року N 697-XIV,
 від 20 грудня 2001 року N 2899-III,
 від 4 липня 2002 року N 40-IV
(зміни, передбачені Законом України від 4 липня 2002 року N 40-IV,
 набрали чинності з 1 січня 2003 року)
(зміни до цього Закону, внесені Законом України від 4 липня 2002 року N 40-IV,
 зупинено на 2003 рік у зв'язку із зупиненням дії пункту 3 розділу VII Закону України
 від 4 липня 2002 року N 40-IV згідно із Законом України від 26 грудня 2002 року N 380-IV,
 на 2004 рік - згідно із Законом України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
на 2005 рік - згідно із Законом України від 23 грудня 2004 року N 2285-IV),
від 15 травня 2003 року N 762-IV,
 від 20 листопада 2003 року N 1294-IV,
 від 3 лютого 2004 року N 1407-IV,
 від 25 березня 2005 року N 2505-IV,
 від 15 грудня 2005 року N 3201-IV,
 від 19 січня 2006 року N 3370-IV,
 від 16 травня 2007 року N 1026-V,
від 25 грудня 2008 року N 800-VI,
від 29 червня 2010 року N 2367-VI,
 від 9 вересня 2010 року N 2518-VI,
 від 17 лютого 2011 року N 3038-VI
(зміни, передбачені абзацами п'ятим - одинадцятим підпункту 3 пункту 11
 Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI,
 набрали чинності з 13 червня 2011 року),
 від 2 червня 2011 року N 3461-VI,
 від 22 грудня 2011 року N 4218-VI,
 від 22 грудня 2011 року N 4220-VI,
 від 5 липня 2012 року N 5080-VI,
 від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
 від 20 листопада 2012 року N 5492-VI,
 від 4 липня 2013 року N 406-VII,
 від 10 жовтня 2013 року N 639-VII,
від 15 квітня 2014 року N 1206-VII,
від 23 березня 2017 року N 1981-VIII,
від 23 травня 2017 року N 2059-VIII
(зміни, внесені Законом України від 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
 вводяться в дію з 18 грудня 2017 року),
від 8 червня 2017 року N 2095-VIII,
від 20 вересня 2019 року N 124-IX,
від 3 жовтня 2019 року N 155-IX,
від 19 червня 2020 року N 738-IX,
від 17 грудня 2020 року N 1116-IX,
від 21 жовтня 2021 року N 1818-IX,
від 16 листопада 2021 року N 1881-IX,
від 12 травня 2022 року N 2254-IX

Положенням частини першої статті 19 цього Закону дано офіційне тлумачення
  Рішенням Конституційного Суду України
 від 29 січня 2002 року N 1-рп/2002

(У тексті Закону слова "інвестиційна програма" та "інвестиційна програма (проект)" в усіх відмінках і числах замінено словами "інвестиційний проект" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 22 грудня 2011 року N 4218-VI)

(У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.

Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування економіки України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

(абзац другий преамбули із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Інвестиції

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект.

(частина перша статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

Такими цінностями можуть бути:

кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім векселів);

(абзац другий частини другої статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);

майнові права інтелектуальної власності;

(абзац четвертий частини другої статті 1 у
 редакції Закону України від 03.02.2004 р. N 1407-IV)

сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");

права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;

інші цінності.

Інвестиції, що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік, здійснюються у формі капітальних вкладень.

(частина третя статті 1 у редакції
 Закону України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

Стаття 2. Інвестиційна діяльність

1. Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

2. Інвестиційна діяльність провадиться на основі:

інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;

державного інвестування, що здійснюється органами державної влади за рахунок коштів державного бюджету, позичкових коштів, а також державними підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів;

місцевого інвестування, що здійснюється органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів, позичкових коштів, а також комунальними підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів;

державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів;

іноземного інвестування, що здійснюється іноземними державами, юридичними особами та громадянами іноземних держав;

спільного інвестування, що здійснюється юридичними особами та громадянами України, юридичними особами та громадянами іноземних держав.

(частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 10.12.91 р. N 1955-XII,
від 22.12.2011 р. N 4218-VI,
у редакції Закону України
 від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

3. Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей.

Інвестиційний проект - це комплекс заходів (організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку національної економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється суб'єктами інвестиційної діяльності з використанням цінностей відповідно до положень цього Закону.

(абзац другий частини третьої статті 2 у редакції
 Закону України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

Інвестиційний проект оформлюється у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування, організації та управління роботами з реалізації проекту в межах визначених вартості та терміну його реалізації.

(абзац третій частини третьої статті 2 у редакції
 Закону України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

Абзац четвертий частини третьої статті 2 виключено

(абзац четвертий частини третьої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
виключено згідно із Законом України
 від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, розробляється в порядку та за формою, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку.

(абзац п'ятий частини третьої статті 2 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, повинен містити:

резюме (мета проекту, напрями використання інвестицій, відповідність проекту стратегічним програмним документам держави, прогнозні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг), потреба в інвестиціях, необхідність забезпечення земельною ділянкою або правами на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис) для реалізації проекту, основні показники ефективності проекту, у тому числі енергоефективності, висновки експертизи відповідно до законодавства);

загальну характеристику стану та проблем, пов'язаних з розвитком об'єктів та суб'єктів інвестиційної діяльності (характеристика об'єктів та суб'єктів, продукції (товарів, послуг), результати аналізу ринків збуту продукції (товарів, послуг), аналізу конкурентного потенціалу суб'єкта, зокрема виявлення можливостей розвитку, загроз та проблем у діяльності);

організаційний план, плани маркетингової та виробничої діяльності;

план реалізації проекту (строк введення в дію основних фондів, кадрове забезпечення, організаційна структура та управління проектом, розвиток інфраструктури, заходи з охорони навколишнього природного середовища, джерела фінансування проекту і виплат за зобов'язаннями суб'єкта інвестиційної діяльності, гарантії та схема повернення інвестицій, якщо таке повернення передбачено проектом);

фінансовий план (оцінка фінансової та економічної спроможності проекту);

інформацію про ризики проекту, запобіжні заходи і страхування ризиків у випадках, передбачених законом;

прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекту;

прогноз надходжень до бюджетів та державних цільових фондів;

пакет документів з обґрунтуванням оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Інвестиційний проект може містити додаткові відомості залежно від сфери діяльності, в якій передбачається реалізація проекту.

До інвестиційного проекту може включатися проект будівництва, розроблений відповідно до законодавства.

(статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із
 Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

У цьому Законі термін "державний інвестиційний проект" вживається у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.

(частину третю статті 2 доповнено абзацом вісімнадцятим
 згідно із Законом України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

4. Інвестиційна діяльність з цінними паперами провадиться у порядку, встановленому законодавством про ринки капіталу.

(статтю 2 доповнено частиною четвертою згідно із
 Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI,
частина четверта статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 19.06.2020 р. N 738-IX)

5. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" після набрання ним чинності, крім державної підтримки інвестиційних проектів, що здійснюються на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі у формі концесії, яка надається у порядку, встановленому законами України "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесію", та крім державної підтримки інвестиційних проектів, що здійснюються для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на умовах та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями".

(статтю 2 доповнено частиною п'ятою згідно із
 Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI,
частина п'ята статті 2 у редакції
 Закону України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII,
із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 03.10.2019 р. N 155-IX,
від 17.12.2020 р. N 1116-IX)

6. Державне інвестування державних інвестиційних проектів з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства.

(статтю 2 доповнено частиною шостою згідно із
 Законом України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

7. Місцеве інвестування та підтримка реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету та/або кредитів (позик), залучених під місцеві гарантії, здійснюються в порядку, встановленому органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, відповідно до вимог бюджетного законодавства.

(статтю 2 доповнено частиною сьомою згідно із
 Законом України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

8. Державне або місцеве інвестування в об'єкти приватної власності здійснюється за умови закріплення в державній або комунальній власності частки у статутному капіталі юридичної особи, яка отримує таке інвестування за рахунок бюджетних коштів, залежно від обсягу вкладених інвестицій.

(статтю 2 доповнено частиною восьмою згідно із
 Законом України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

Стаття 3. Інноваційна діяльність

1. Інноваційною діяльністю є сукупність заходів, спрямованих на створення, впровадження, поширення та реалізацію інновацій відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" з метою отримання комерційного та/або соціального ефекту, які здійснюються шляхом реалізації інвестицій, вкладених в об'єкти інноваційної діяльності.

(частина перша статті 3 у редакції
 Закону України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

Стаття 4. Об'єкти інвестиційної діяльності

Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

(частина перша статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

Забороняється інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом.

Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами.

(статтю 4 доповнено частиною третьою згідно із
 Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV,
частина третя статті 4 у редакції
 Закону України від 29.06.2010 р. N 2367-VI,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 02.06.2011 р. N 3461-VI,
від 19.06.2020 р. N 738-IX)

Стаття 5. Суб'єкти інвестиційної діяльності

1. Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави.

(частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 10.12.91 р. N 1955-XII)

Недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, страховики та фінансові установи - юридичні особи публічного права здійснюють інвестиційну діяльність відповідно до законодавства, що визначає особливості їх діяльності.

(частину першу статті 5 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 29.06.2010 р. N 2367-VI,
 абзац другий частини першої статті 5 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 05.07.2012 р. N 5080-VI)

2. Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування.

Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.

3. Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора.

Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність

Відносини, що виникають при здійсненні інвестиційної діяльності на Україні, регулюються цим Законом, іншими законодавчими актами України.

Інвестиційна діяльність суб'єктів України за її межами регулюється законодавством іноземної держави, на території якої ця діяльність здійснюється, відповідними договорами України, а також спеціальним законодавством України.

Особливості здійснення інвестиційної діяльності на території України суб'єктами інвестиційної діяльності, розташованими за межами України, а також цих суб'єктів і суб'єктів України в зонах вільного підприємництва на Україні визначаються спеціальним законодавством України.

(стаття 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 10.12.91 р. N 1955-XII)

Особливості здійснення інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим визначаються Законом України "Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим.

(статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із
 Законом України від 10.10.2013 р. N 639-VII)

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 7. Права суб'єктів інвестиційної діяльності

1. Всі суб'єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та господарювання мають рівні права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

Розміщення інвестицій у будь-яких об'єктах, крім тих, інвестування в які заборонено або обмежено цим Законом, іншими актами законодавства України, визнається невід'ємним правом інвестора і охороняється законом.

2. Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів.

3. За рішенням інвестора права володіння, користування і розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійснення можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у порядку, встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі прав регулюються ними самостійно на основі договорів.

4. Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, емісії (видачі) в установленому законодавством порядку цінних паперів і позик.

(абзац перший частини четвертої статті 7 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.06.2020 р. N 738-IX)

Майно інвестора може бути використано ним для забезпечення його зобов'язань. У заставу приймається тільки таке майно, яке перебуває у власності позичальника або належить йому на праві повного господарського відання, якщо інше не передбачено законодавчими актами України. Заставлене майно при порушенні заставних зобов'язань може бути реалізовано відповідно до чинного законодавства.

5. Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України, відповідно до законодавчих актів України.

Для державних підприємств, що виступають інвесторами за межами України та яким відкрито іпотечний кредит, встановлюється гарантія по цих інвестиціях з боку держави.

(частина п'ята статті 7 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 10.12.91 р. N 1955-XII)

6. Інвестор має право на придбання необхідного йому майна у громадян і юридичних осіб безпосередньо або через посередників за цінами і на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, якщо це не суперечить законодавству України, без обмеження за обсягом і номенклатурою.

Стаття 8. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності

1. Інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством України, зобов'язаний:

подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ним інвестицій;

одержати висновок з оцінки впливу на довкілля у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля";

(частину першу статті 8 доповнено новим абзацом третім
 згідно із Законом України від 23.05.2017 р. N 2059-VIII,
який вводиться в дію з 18.12.2017 р.,
 у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати
 відповідно абзацами четвертим - шостим)

одержати дозвіл на виконання будівельних робіт у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";

(абзац четвертий частини першої статті 8 у редакції
 Закону України від 17.02.2011 р. N 3038-VI)

одержати письмовий звіт експертизи проекту будівництва у випадках та порядку, встановлених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

(абзац п'ятий частини першої статті 8 в редакції
Закону України від 05.03.98 р. N 185/98-ВР,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 16.05.2007 р. N 1026-V,
від 25.12.2008 р. N 800-VI,
 у редакції Закону України
 від 17.02.2011 р. N 3038-VI,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 22.12.2011 р. N 4218-VI,
 від 22.12.2011 р. N 4220-VI)

одержати позитивний висновок державної експертизи інвестиційного проекту у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

(частину першу статті 8 доповнено абзацом шостим
 згідно із Законом України від 17.02.2011 р. N 3038-VI)

2. Суб'єкти інвестиційної діяльності зобов'язані:

абзац другий частини другої статті 8 виключено

(згідно із Законом України
 від 20.09.2019 р. N 124-IX)

виконувати вимоги державних органів і посадових осіб, що пред'являються в межах їх компетенції;

подавати в установленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність;

не допускати недобросовісної конкуренції і виконувати вимоги законодавства про захист економічної конкуренції;

(абзац п'ятий частини другої статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.11.2003 р. N 1294-IV)

(частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 10.12.91 р. N 1955-XII)

сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі) в розмірах та у порядку, визначених законами України.

(частину другу статті 8 доповнено абзацом шостим
 згідно із Законом України від 20.12.2001 р. N 2899-III)

3. Для проведення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, учасники інвестиційної діяльності повинні одержати відповідну ліцензію, що видається в порядку, встановленому законодавством.

(частина третя статті 8 у редакції
 Закону України від 19.01.2006 р. N 3370-IV)

Стаття 9. Відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності

Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода) або проспект цінних паперів (рішення про емісію цінних паперів).

(частина перша статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 19.06.2020 р. N 738-IX)

Укладання договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, є виключною компетенцією суб'єктів інвестиційної діяльності.

Інвестування та фінансування однієї квартири в об'єкті будівництва кількома інвесторами можливе виключно за умови укладення між ними договору в письмовій формі, в якому визначаються частка кожного інвестора та порядок внесення ним відповідної інвестиції.

(статтю 9 доповнено новою частиною третьою
 згідно із Законом України від 29.06.2010 р. N 2367-VI,
у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

Втручання державних органів та посадових осіб у реалізацію договірних відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності зверх своєї компетенції не допускається.

Стаття 10. Джерела фінансування інвестиційної діяльності

1. Інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок:

власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо);

позичкових фінансових коштів інвестора (облігації, банківські та бюджетні кредити);

(абзац третій частини першої статті 10 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.06.2020 р. N 738-IX)

залучених фінансових коштів інвестора (кошти, одержані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);

бюджетних інвестиційних асигнувань;

безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян.

III. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 11. Цілі державного регулювання інвестиційної діяльності

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики виходячи з цілей та показників економічного і соціального розвитку України, державних та регіональних програм розвитку економіки, державного і місцевих бюджетів, зокрема передбачених у них обсягів фінансування інвестиційної діяльності.

(частина перша статті 11 у редакції
 Закону України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

При цьому створюються пільгові умови інвесторам, що здійснюють інвестиційну діяльність у найбільш важливих для задоволення суспільних потреб напрямах, насамперед соціальній сфері, технічному і технологічному вдосконаленні виробництва, створенні нових робочих місць для громадян, які потребують соціального захисту, впровадженні відкриттів і винаходів, в агропромисловому комплексі, в реалізації програм ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, у виробництві будівельних матеріалів, в галузі освіти, культури, охорони культурної спадщини, охорони навколишнього середовища і здоров'я.

(частина друга статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 04.07.2002 р. N 40-IV)

(зміни до частини другої статті 11, внесені Законом України від 4 липня 2002 року N 40-IV, зупинено на 2003 рік у зв'язку із зупиненням дії пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,
на 2005 рік - згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)

(зміни до частини другої статті 11, внесені Законом України від 4 липня 2002 року N 40-IV, виключено у зв'язку з виключенням пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

(частина друга статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 09.09.2010 р. N 2518-VI)

Стаття 12. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності

1. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.

2. Управління державними інвестиціями здійснюється органами державної влади та органами влади Автономної Республіки Крим та включає планування, визначення умов і виконання конкретних дій по інвестуванню бюджетних і позабюджетних коштів.

(частина друга статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

3. Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:

абзац другий частини третьої статті 12 виключено

(згідно із Законом України
 від 20.12.2001 р. N 2899-III)

абзац третій частини третьої статті 12 виключено

(згідно із Законом України
 від 20.12.2001 р. N 2899-III)

подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;

абзац п'ятий частини третьої статті 12 виключено

(згідно із Законом України
 від 20.09.2019 р. N 124-IX)

(зміни, передбачені з 01.07.2021 р. підпунктом 6 пункту 11 розділу ІІІ Закону України від 19.06.2020 р. N 738-IX, до абзацу п'ятого частини третьої статті 12 внесені не будуть у зв'язку з виключенням абзацу п'ятого згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції;

(абзац шостий частини третьої статті 12 у редакції
 Закону України від 20.11.2003 р. N 1294-IV)

роздержавлення і приватизації власності;

визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами;

політики ціноутворення;

проведення державної експертизи інвестиційних проектів;

(абзац десятий частини третьої статті 12 в редакції
Закону України від 05.03.98 р. N 185/98-ВР,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 22.12.2011 р. N 4218-VI,
 від 22.12.2011 р. N 4220-VI)

інших заходів.

Стаття 121. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів

(назва статті 121 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

1. Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів, визначаються стратегічними або програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку.

Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається шляхом:

співфінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного бюджету;

надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання;

кредитування за рахунок коштів державного бюджету суб'єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;

повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного бюджету відсотків за кредитами суб'єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;

застосування інших форм, передбачених цим Законом.

(частина перша статті 121 у редакції
 Закону України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

2. Частину другу статті 121 виключено

(згідно із Законом України
 від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

3. Відбір інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі з урахуванням результатів державної експертизи, проведеної відповідно до статті 15 цього Закону.

Перелік документів, що подаються для такого відбору, а також порядок та критерії відбору встановлюються Кабінетом Міністрів України для кожного напряму, за яким надається державна підтримка для реалізації відповідних інвестиційних проектів.

(частина третя статті 121 у редакції
 Закону України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

4. Основні принципи надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів визначаються законом.

(абзац перший частини четвертої статті 121 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

Надання такої державної підтримки здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5. Органи, які проводять конкурсний відбір інвестиційних проектів (крім інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку), подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, інформацію про відібрані інвестиційні проекти за затвердженою ним формою.

Інформація про відібрані державні інвестиційні проекти та інвестиційні проекти, для реалізації яких надається державна підтримка, вноситься до Державного реєстру інвестиційних проектів, ведення якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(частина п'ята статті 121 у редакції
 Закону України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

6. Інформація щодо інвестиційних проектів оприлюднюється шляхом розміщення витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

(частина шоста статті 121 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
у редакції Закону України
 від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

(Закон доповнено статтею 121 згідно із
 Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, на підставі поданих суб'єктами інвестиційної діяльності звітів про стан (результати) реалізації інвестиційного проекту, для реалізації якого надано державну підтримку, і даних Державного реєстру інвестиційних проектів забезпечує здійснення моніторингу та проведення аналізу ефективності державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів та використання державних капітальних вкладень у встановленому ним порядку.

Результати такого моніторингу та аналізу використовуються органами виконавчої влади під час складання проекту Державного бюджету України на наступний рік, а також для формування пропозицій до Державного бюджету України на наступні бюджетні періоди щодо видатків, спрямованих на державну підтримку для реалізації інвестиційних проектів.

(статтю 121 доповнено частиною сьомою згідно із
 Законом України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, забезпечує збереження ним конфіденційної інформації, пов'язаної з інвестиційними проектами.

(статтю 121 доповнено частиною восьмою згідно із
 Законом України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

Статтю 122. Виключена

(Закон доповнено статтею 122 згідно із
 Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI,
стаття 122 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 20.11.2012 р. N 5492-VI,
від 04.07.2013 р. N 406-VII,
від 15.04.2014 р. N 1206-VII,
виключено згідно із Законом України
 від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

Стаття 13. Порядок прийняття рішень щодо державних інвестицій

(назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

1. Рішення щодо державних інвестиційних проектів приймаються відповідно до бюджетного законодавства та цього Закону.

(частина перша статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI,
у редакції Закону України
 від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

2. Частину другу статті 13 виключено

(згідно із Законом України
 від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

3. Верховна Рада України затверджує у складі Основних напрямів економічного і соціального розвитку держави обсяги державних інвестицій, здійснюваних за рахунок коштів державного бюджету.

(частина третя статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

Стаття 14. Порядок розміщення державного замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві

1. Однією із форм реалізації державних інвестицій є державне замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві.

(частина перша статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

2. Державне замовлення розміщується, як правило, на конкурсній основі з урахуванням економічної вигідності цих замовлень для підприємств та організацій.

3. Прийняття в експлуатацію об'єктів державного замовлення провадиться в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

(частина третя статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

Стаття 15. Державна експертиза інвестиційних проектів

1. Обов'язковій державній експертизі підлягають інвестиційні проекти, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також за рахунок кредитів, наданих під державні гарантії, інших форм державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів, передбачених цим Законом, крім інвестиційних проектів, що здійснюються на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі у формі концесії, проектів, які реалізуються у рамках виконання державних цільових програм з енергоефективності та об'єктів будівництва, що споруджуються (реконструюються) із залученням коштів Фонду енергоефективності, та крім інвестиційних проектів із значними інвестиціями, що реалізуються відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні".

(частина перша статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII,
від 08.06.2017 р. N 2095-VIII,
від 03.10.2019 р. N 155-IX,
від 17.12.2020 р. N 1116-IX,
у редакції Закону України від 21.10.2021 р. N 1818-IX)

2. Державна експертиза інвестиційних проектів проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

(абзац перший частини другої статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

Інвестиційні проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають розгляду відповідно до бюджетного законодавства.

(частину другу статті 15 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

(стаття 15 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 10.12.91 р. N 1955-XII,
від 05.03.98 р. N 185/98-ВР,
від 16.05.2007 р. N 1026-V,
від 25.12.2008 р. N 800-VI,
від 29.06.2010 р. N 2367-VI,
 у редакції Закону України
 від 17.02.2011 р. N 3038-VI)

3. Державна експертиза інвестиційних проектів повинна враховувати оцінку економічної ефективності.

(статтю 15 доповнено частиною третьою
 згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI,
частина третя статті 15 у редакції
 Закону України від 23.03.2017 р. N 1981-VIII)

Стаття 16. Регулювання інвестиційної діяльності Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування

(назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень здійснюють регулювання інвестиційної діяльності на своїй території, в тому числі шляхом погодження питань про створення виробничих і соціальних об'єктів, використання природних ресурсів суб'єктами інвестиційної діяльності.

(стаття 16 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 10.12.91 р. N 1955-XII,
 від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

Стаття 17. Ціноутворення в інвестиційній діяльності

Вартість продукції, робіт і послуг у процесі інвестиційної діяльності визначається за вільними цінами і тарифами, в тому числі за підсумками конкурсів (торгів), а у випадках, передбачених законодавчими актами, за державними фіксованими та регульованими цінами і тарифами.

Вартість будівництва об'єктів (крім автомобільних доріг загального користування), що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, визначається на підставі кошторисних норм України щодо ціноутворення у будівництві відповідно до статті 7 Закону України "Про ціни і ціноутворення".

(частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 05.03.98 р. N 185/98-ВР,
 від 22.12.2011 р. N 4218-VI,
у редакції Законів України
 від 20.09.2019 р. N 124-IX,
від 16.11.2021 р. N 1881-IX,
від 12.05.2022 р. N 2254-IX)

Вартість будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування визначається на підставі методик і правил, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

(статтю 17 доповнено частиною третьою
 згідно із Законом України від 12.05.2022 р. N 2254-IX)

IV. ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

Стаття 18. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності

1. Держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб'єктів.

Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної діяльності, зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках, коли після їх укладення законодавством (крім податкового, митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних видів господарської діяльності) встановлено умови, що погіршують становище суб'єктів або обмежують їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору.

(абзац другий частини першої статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.12.2001 р. N 2899-III)

2. Державні органи та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність суб'єктів інвестиційної діяльності, крім випадків, коли таке втручання допускається чинним законодавством і здійснюється в межах компетенції цих органів та посадових осіб.

Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі об'єктів інвестування, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

У разі прийняття державними або іншими органами актів, що порушують права інвесторів і учасників інвестиційної діяльності, збитки, завдані суб'єктам інвестиційної діяльності, підлягають відшкодуванню у повному обсязі цими органами. Спори про відшкодування збитків розв'язуються судом.

(абзац третій частини другої статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

Стаття 19. Захист інвестицій

1. Захист інвестицій - це комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій, ефективній діяльності об'єктів інвестування та реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій.

Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством України, а також міжнародними договорами України. Інвесторам, у тому числі іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає застосування заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити управлінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а також передбачаються умови і порядок вивозу вкладених цінностей і результатів інвестицій.

З метою забезпечення сприятливого та стабільного інвестиційного режиму держава встановлює державні гарантії захисту інвестицій.

Державні гарантії захисту інвестицій - це система правових норм, які спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними податків, зборів (обов'язкових платежів). Державні гарантії захисту інвестицій не можуть бути скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії цих гарантій.

(абзац четвертий частини першої статті 19 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.12.2001 р. N 2899-III)

(частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 10.12.91 р. N 1955-XII,
частина перша статті 19 у редакції
Закону України від 21.05.99 р. N 697-XIV)

(положенням частини першої статті 19 дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 29.01.2002 р. N 1-рп/2002)

2. Інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані або до них не можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками. Такі заходи можуть застосовуватися лише на основі законодавчих актів України з відшкодуванням інвестору в повному обсязі збитків, заподіяних у зв'язку з припиненням інвестиційної діяльності. Порядок відшкодування збитків інвестору визначається в зазначених актах.

Внесені або придбані інвесторами цільові банківські вклади, акції та інші цінні папери, платежі за набуте майно або за орендні права у разі вилучення відповідно до законодавчих актів України відшкодовуються інвесторам, за винятком сум, що виявилися використаними або втраченими в результаті дій самих інвесторів або вчинених за їх участю.

3. Спори, що виникають в результаті здійснення інвестиційної діяльності, розглядаються відповідно судом або третейським судом.

(частина третя статті 19 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

4. Інвестиції можуть, а у випадках, передбачених законодавством, мають бути застраховані.

Стаття 20. Відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності

При недодержанні договірних зобов'язань суб'єкти інвестиційної діяльності несуть майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України і укладеними договорами.

Сплата штрафів і неустойок за порушення умов договорів, а також відшкодування завданих збитків не звільняють винну сторону від виконання зобов'язань, якщо інше не передбачено законом або договором.

Стаття 21. Умови припинення інвестиційної діяльності

Зупинення або припинення інвестиційної діяльності провадиться за рішенням:

інвесторів, при цьому інвестори відшкодовують збитки учасникам інвестиційної діяльності;

правомочного державного органу.

Рішення державного органу про зупинення або припинення інвестиційної діяльності може бути прийнято з таких причин:

якщо її продовження може призвести до порушення встановлених законодавством санітарно-гігієнічних, архітектурних, екологічних та інших норм, прав та інтересів громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом;

оголошення в установленому законом порядку інвестора банкрутом внаслідок неплатоспроможності;

стихійного лиха;

запровадження надзвичайного стану.

Стаття 22. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві про інвестиційну діяльність України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Голова Верховної Ради
 України

 
Л. КРАВЧУК

м. Київ
 18 вересня 1991 року
 N 1560-XII

 
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ