ДСТУ 4466-13:2008 Системы газового пожаротушения. Проектирование, монтаж, испытания, техническое обслуживание и безопасность. Часть 13. Огнетушащее вещество IG-100

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17828 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4466-13:2008 Системы газового пожаротушения. Проектирование, монтаж, испытания, техническое обслуживание и безопасность. Часть 13. Огнетушащее вещество IG-100
Дата начала действия01.07.2009
Дата принятия03.09.2008
Дата отмены действия 01.01.2016
СтатусНедействующий
Новый документДСТУ EN 15004-8:2014
На заменуДСТУ 4466-13:2005
Утверждающий документПриказ от 03.09.2008 № 318
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4466-13:2008
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности (УкрНИИПБ) МЧС Украины
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности (УкрНИИПБ) МЧС Украины
Дополнительные данные Отменено согласно приказу от 30.12.2014 № 1494


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100 (ISO 14520-13:2005, MOD)

ДСТУ 4466-13:2008

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ)

РОЗРОБНИКИ: В. Боровиков, канд. техн. наук; С. Пономарьов (науковий керівник); О.Шкоруп, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО І НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 вересня 2008 р. № 318

3 Національний стандарт відповідає ISO 14520-13:2006 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 13: IG-100 extinguishant (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100), крім таб­лиці 4, де є відхил, яким передбачено можливість альтернативного вибору методу визначання мінімальної вогнегасної концентрації у разі гасіння вогнегасною речовиною IG-100

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з англійської мови (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4466-13:2005

ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14520-13:2006 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 13: IG-100 extinguishant (Системи газового пожежо­гасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 25 «Пожежна безпека та протипо­жежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

У стандарті є посилання на міжнародний стандарт (МС), який в Україні прийнято як націо­нальний стандарт (НС):

Позначення МС

Позначення НС, який відповідає МС

Ступінь відповідності

ISO 14520-1:2006 Gaseous fire- extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 1: General requirements (Системи газо­вого пожежогасіння. Фізичні власти- вості та проектування систем. Части­на 1. Загальні вимоги)

ДСТУ 4466-1:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монту­вання, випробування, технічне обслу­говування та безпека. Частина 1. За­гальні вимоги (ISO 14520-1:2006, MOD)

Модифікований (MOD)

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- змінено назву стандарту на «Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтуван­ня, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100». Така зміна назви стандарту пов’язана з приведенням її у відповідність до назв чинних стандартів України;

- змінено «ця частина ІSО 14520» на «цей стандарт»;

- змінено познаки одиниць фізичних величин:

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com