ДСТУ ISO/TS 22476-10:2008 Исследования и испытания геотехнические. Часть 10. Полевое исследование весовым зондированием (ISO/TS 22476-10:2005, IDT). С поправкой

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18663 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO/TS 22476-10:2008 Исследования и испытания геотехнические. Часть 10. Полевое исследование весовым зондированием (ISO/TS 22476-10:2005, IDT). С поправкой
Дата начала действия01.01.2010
Дата принятия22.12.2008
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 22.12.2008 № 493 Об утверждении национальных стандартов Украины, изменения к национальному стандарту, отмене нормативных документов и внесении изменений в приказы Госпотребстандарта от 27.12.2006 № 375 и от 19.02.2008 № 62
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа22476-10:2008
РазработчикИнститут почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского Украинской Академии аграрных наук
Принявший органИнститут почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского Украинской Академии аграрных наук


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Частина 10. Польове випробування ваговим зондуванням
(ISO/TS 22476-10:2005, IDТ)

ДСТУ ISO/TS 22476-10:2008

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут агрохімії та ґрунтознавства імені О.Н. Соколовського», Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Я. Бородіна, канд. с.-г. наук; М. Лазебна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 493 з 2010-01-01 з урахуванням поправки, опублікованої в Інформаційному покажчику «Стандарти» № 4-2012

3 Національний стандарт відповідає ISO/TS 22476-10:2005 Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 10: Weight sounding test (Геотехнічні дослідження та випробування. Польове випробування. Частина 10. Вагове зондування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Устатковання

4.1 Наконечник пенетрометра

4.2 Навантажувальна система

4.3 Стрижні

5 Випробування

5.1 Калібрування та перевіряння

5.2 Використання попереднього буравлення та кріплення свердловини обсадними трубами

5.3 Вагове зондування вручну

5.4 Механізоване вагове зондування

6 Результати випробування

7 Протокол

7.1 Польовий протокол

7.2 Протокол випробування

Бібліографія

Додаток НА Національні пояснення щодо наведених редакційних змін

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/TS 22476-10:2005 Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 10: Weight sounding test (Геотехнічні дослідження та випробування. Польове випробування. Частина 10. Вагове зондування).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 142 «Ґрунтознавство».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту — «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначання понять», та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до стандарту долучено «Національне пояснення» і «Національну примітку», які виділені в тексті рамкою;

— з «Передмови до ISO/TS 22476-10» у «Вступ» взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

У цьому стандарті є посилання на європейські стандарти EN 1997-1; EN 1997-2, які не впроваджено в Україні як національні, чинні, замість них документів немає.

ВСТУП

ISO/TS 22476-10 підготовлено Технічним комітетом ISO/TC 182 «Геотехніка», підкомітетом SC 1 «Геотехнічні дослідження та випробування».

ISO/TS 22476 за загальною назвою «Геотехнічні дослідження та випробування. Польові випробування» складається з таких частин:

— Частина 1. Випробування проникності електричним конічним та п’єзоконічним зондами;

— Частина 2. Динамічне зондування;

— Частина 3. Стандартне випробування на твердість;

— Частина 4. Пресіометричне випробування методом Менарда;

— Частина 5. Випробування пружним дилатометром;

— Частина 6. Пресіометричне випробування з самобуравленням;

— Частина 7. Свердловинне випробування домкратами;

— Частина 8. Пресіометричне випробування з повним переміщенням;

— Частина 9. Польове випробування ґрунту зондуванням крильчаткою;

— Частина 10. Вагове зондування;

— Частина 11. Площинне дилатометричне випробування;

— Частина 12. Випробування проникності механічним конусним зондом;

— Частина 13. Дослідження пробним накладанням штампа.

Ваговий зондувальний пенетрометр складається з вістря ґвинтової форми, стрижнів, гир або іншої навантажувальної системи та руків’я чи обертального пристрою. Вагове зондування розроблено як статичне зондування м’яких ґрунтів, коли опір проникненню менше ніж 1 кН. Якщо опір перевищує 1 кН, пенетрометр обертають вручну або механічно та записують кількість напівобертів, яка знадобилася для досягнення певної глибини проникнення.

Вагове зондування використовують переважно для одержання безперервних ґрунтових профілів та визначання послідовності шарів. Добре проникними є навіть важкі глини та щільні піски.

Вагове зондування також використовують для оцінювання щільності незв’язних ґрунтів та для оцінювання глибини до дуже щільних шарів землі, яка визначає довжину паль-стояків.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ГЕОТЕХНІЧНІ
Частина 10. Польове випробування ваговим зондуванням

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ
 Часть 10. Полевое исследование весовым зондированием

GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND TESTING
Field testing Part 10. Weight sounding test

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до досліджень ґрунту ваговим зондуванням (ВЗ) як частини геотехнічних досліджень згідно з EN 1997-1 і EN 1997-2.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Не використовують.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com