ДСТУ ISO 12185:2009 Нефть сырая и нефтепродукты. Определение плотности методом с использованием U-образной колебательной трубки (ISO 12185:1996, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 12185:2009 Нефть сырая и нефтепродукты. Определение плотности методом с использованием U-образной колебательной трубки (ISO 12185:1996, IDT)
Дата начала действия01.04.2010
Дата принятия15.10.2009
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 15.10.2009 № 375 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12185:2009
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)


ДСТУ 4796:2007 Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1. Технические условия. Изменение № 1

ДСТУ 6081:2009 Топливо моторное. Эфиры метиловые жирных кислот масел и жиров для дизельных двигателей. Технические требования

ДСТУ 7687:2015 Бензины автомобильные Евро. Технические условия

ДСТУ 7688:2015 Топливо дизельное Евро. Технические условия

ДСТУ 8695:2016 Топливо альтернативное для дизельных двигателей. Технические условия. С поправкой

ДСТУ 8698:2016 Нефтепродукты жидкие. Фракция бензиновая (компонент топлив для бензиновых двигателей). Технические условия

ДСТУ 8704:2017 Бензины автомобильные длительного хранения. Технические условия

ДСТУ 8705:2017 Топливо дизельное длительного хранения. Технические условия

ДСТУ EN 12177:2009 Нефтепродукты. Бензин неэтилированный. Определение содержания бензола методом газовой хроматографии (EN 12177:1998, IDT)

ДСТУ ISO 20846:2009 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе методом ультрафиолетовой флуоресценции (ISO 20846:2004, IDT)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТА СИРА ТА НАФТОПРОДУКТИ
Визначення густини методом із застосуванням U-подібної коливної трубки

(ISO 12185:1996, IDT)
ДСТУ ISO 12185:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД і НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Козак, канд. хім. наук (науковий керівник); Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Терентьева; Н. Харченко; О. Швидкий

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 жовтня 2009 р. № 375 з 2010-04-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 12185:1996 Crude petroleum and petroleum products — Determination of density — Oscillating U-tube method (Нафта сира та нафтопродукти. Визначення густини. Метод коливної U-подібної трубки)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Обладнання

6 Реактиви

7 Відбирання проб

8 Готування проби

9 Готування обладнання

10 Градуювання обладнання

11 Випробовування

12 Опрацьовування результатів

13 Подання результатів

14 Точність

15 Протокол випробування

Додаток А Ареометричні поправки виміряного показника густини

Додаток В Бібліографія

Додаток НА Перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 12185:1996 Crude petroleum and petroleum products — Determination of density — Oscillating U-tube method (Нафта сира та нафтопродукти. Визначення густини. Метод коливної U-подібної трубки).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

—   вилучено попередній довідковий матеріал з міжнародного стандарту «Передмову до ISO 12185:1996»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць вимірювання відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та в додатку В «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— «Національні примітки» по тексту стандарту виділені рамкою;

— долучено структурний елемент «Зміст» для зручності користувачів.

До стандарту було внесено окремі зміни, які зумовлені потребами користувачів, а саме:

— стандарт доповнено переліком реактивів та нормативних документів, які використовують в Україні і на які є посилання в цьому стандарті;

— пункт 6.3.1 викладено в редакції згідно з технічною поправкою до міжнародного стандарту, виділено в основному тексті стандарту подвійною рискою на березі;

— вилучено підрозділ 6.4 та замінено посилання на нього в тексті на пункт 6.3.1 у зв’язку з  внесенням технічної поправки 1:2001.

На цей час чинні: ISO 3007:1999, ISO 3170:2004 та ISO 4259:2006.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТА СИРА ТА НАФТОПРОДУКТИ
Визначення густини методом із застосуванням U-подібної коливної трубки

НЕФТЬ СЫРАЯ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
Определение плотности методом с использованием U-образной колебательной трубки

CRUDE PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
Determination of density using oscillating U-tube method

Чинний від 2010-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт впроваджує метод визначення густини в межах від 600 кг/м3 до 1100 кг/м3 з використанням вимірювального приладу з коливною U-подібною трубкою (далі — вимірювач густини) для сирої нафти та нафтопродуктів, які можна вважати і з якими можна поводитись як з однофазними рідинами за температури і тиску випробовування.

Цей стандарт застосовують до рідин з будь-яким тиском пари, за умови, що вжиті запобіжні заходи, які гарантують однофазовий стан рідин без втрати летких фракцій і наступних змін компонентного складу і густини як під час роботи зі зразком, так і протягом часу вимірювання густини.

Примітка 1. Якщо одержане значення густини треба перетворити на значення густини за якоїсь стандартної температури, використовуючи вимірювальні таблиці нафтопродуктів, то випробовування проводять за температури, що є найближчою до стандартної температури, щоб мінімізувати похибки, зумовлені використанням узагальнених таблиць.

Цей метод не придатний для градуювання вимірювачів густини безпосередньо під час вимірювання.

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту може бути пов’язане з використанням небезпечних речовин, виробничих процесів та приладів. Цей стандарт не ставить за мету передбачення всіх проблем безпеки, пов’язаних з його використанням. Користувач цього стандарту є відповідальним за завчасне прийняття відповідних заходів щодо безпеки, гігієни праці та за необхідність застосування законодавчих обмежень перед початком роботи.

Національна примітка

В Україні під час користування цим стандартом треба дотримуватись вимог [1]—[4] додатка НА та правил безпечної роботи, які викладено в інструкціях з експлуатації приладів та допоміжних пристроїв.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання стандартів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 91-1:1992 Petroleum measurement tables — Part 1: Tables based on reference temperatures of 15 °С and 60 degrees F Відповідає офіційному тексту

ISO 91-2:1991 Petroleum measurement tables — Part 2: Tables based on reference temperature of 20 °С

ISO 3015:1992 Petroleum products — Determination of cloud point

ISO 3016:1994 Petroleum products — Determination of pour point

ISO 3170:1988 Petroleum liquids — Manual sampling

ISO 3171:1988 Petroleum liquids —Automatic pipeline sampling

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 3838:1983 Crude petroleum and liquid or solid petroleum products — Determination of density or relative density — Capillary-stoppered pyknometer and graduated bicapillary pyknometer methods

IP[1] 389/93 Determination of wax appearance temperature of middle distillate fuels by differential thermal analysis or differential scanning calorimetry

IP 1995 Standart methods for analysis and testing of petroleum and related products, Appendix G Density of water; Appendix H Density of ambient air

BIPM[2] Tables, Density of water and Density of ambient air, to replace, when published, the corresponding IP tables.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 91-1:1992 Таблиці параметрів нафти. Частина 1. Таблиці, які ґрунтуються на стандартних температурах 15 °С і 60 градусів F

ISO 91-2:1991 Таблиці параметрів нафти. Частина 2. Таблиці, які ґрунтуються на стандартній температурі 20 °С

ISO 3015:1992 Нафтопродукти. Визначення температури помутніння

ISO 3016:1994 Нафтопродукти. Визначення температури застигання

ISO 3170:1988 Нафтопродукти рідкі. Ручне відбирання проб

ISO 3171:1988 Нафтопродукти рідкі. Автоматичне відбирання проб із трубопроводів

ISO 3696:1987 Вода для використання в аналітичних лабораторіях. Технічні умови та методи випробування

ISO 3838:1983 Сира нафта і рідкі або тверді нафтопродукти. Визначення густини або відносної густини. Метод із використанням капілярного пікнометра з пробкою і градуйованого двокапілярного пікнометра

IP 389/93 Визначення температури появи парафінів середньодистилятних палив за допомогою диференційного термічного аналізування або диференційної сканувальної калориметрії

IP 1995 Стандартні методи аналізування і випробування нафти та похідних продуктів. Додаток G. Густина води; Додаток Н. Густина навколишнього повітря

Таблиці ВІРМ. Густина води і густина навколишнього повітря, для заміни відповідних таблиць IP.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ