ДСТУ EN ISO 3675:2012 Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Метод лабораторного определения плотности ареометром (EN ISO 3675:1998, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN ISO 3675:2012 Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Метод лабораторного определения плотности ареометром (EN ISO 3675:1998, IDT)
Дата начала действия01.09.2012
Дата принятия28.05.2012
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 28.05.2012 № 633 Об утверждении национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3675:2012
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)


ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия

ДСТУ 4488:2005 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ДСТУ ISO 1770:2005 Термометры палочные общего назначения. Технические требования (ISO 1770:1981, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ ГОСТ 18481:2009 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия. С изменениями (ГОСТ 18481-81)

НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безпасности при эксплуатации нефтегазоперерабатывающих заводов (ПТБ НП-73)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (рус)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (укр)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

НАФТА СИРА ТА НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ

Метод лабораторного визначення густини ареометром

(EN ISO 3675:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 3675:2012

Відповідає офіційному тексту

 

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2012


ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стан­дартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Козак, канд. хім. наук (науковий керівник); Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Терентьева; Н. Харченко

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 травня 2012 р. № 633 з 2012-09-01

3   Національний стандарт відповідає EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method (Нафта сира та нафтопро­дукти рідкі. Лабораторне визначення густини. Метод ареометра)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method (Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Лабораторне визначення густини. Метод ареометра).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 38 «Стандартизація про­дуктів нафтопереробки і нафтохімії».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-  слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-   вилучено з міжнародного стандарту «Передмову до EN ISO 3675:1998»;

-  структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-  познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

-   до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

-   «Національні примітки» по тексту стандарту виділено рамкою;

-  долучено Додаток ZA у зв'язку з внесенням його в EN ISO 3675 від 1999-08-05 p.;

-  долучено національний додаток НА «Перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті».

На цей час чинні: ISO 3007:1999 та ISO 3170:2004.

Колії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Голов­ному фонді нормативних документів.ДСТУ EN ISO 3675:2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


НАФТА СИРА ТА НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ Метод лабораторного визначення густини ареометром

НЕФТЬ СЫРАЯ И НЕФТЕПРОДУКТЫ ЖИДКИЕ Метод лабораторного определения плотности ареометром CRUDE PETROLEUM AND LIQUID PETROLEUM PRODUCTS Method for laboratory determination of density by hydrometer


Чинний від 2012-09-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт впроваджує лабораторний метод визначення скляним ареометром густини за температури 15 °С сирої нафти, рідких нафтопродуктів та суміші нафтових і ненафтових продуктів, які за звичайних умов є рідинами, тиск пари яких за Рейдом (RVP) становить 100 кПа чи менше.

Цей стандарт застосовують для визначення густини рухомих прозорих рідин. Він також по­ширюється на в'язкі рідини, густину яких визначають за температури більшої, ніж температура довкілля, з використанням відповідної рідинної бані для контролювання температури. Цей стандарт також застосовують для визначення густини непрозорих рідин зняттям показів шкали ареометра там, де верх меніска співпадає зі стрижнем ареометра і застосовування поправки таблиці 1 (див. 11.2).

Оскільки для точного зняття показів ареометри градуюють за заданої температури, то покази ареометра, одержані за будь-яких інших значень температури, є лише тільки показами, а не зна­ченням густини за цих температур.

Примітка 1. Точність визначення густини летких і/або парафінових сирих нафт, олив, що містять вільну та/або зв'язану воду та осад, які визначають за методами, наведеними в цьому стандарті, може бути менше за точність, одержану з визна­чення точніших даних, наведених у розділі 13. На це також впливають і втрати летких речовин під час перемішування. Однак переміщування проб необхідне, щоб випробна порція, яку подають у циліндр для ареометра, була представницькою пробою основного зразка. У розділі 7 наведено настанови, які дають змогу мінімізувати втрати цих летких речовин.

Примітка 2. Значення густини за температури 15 °С можуть бути переведені з використанням таблиць стандартних вимірювань в еквівалентні значення густини чи відносну густину в градусах АРІ так. що вимірювання можна проводити в тій системі одиниць, яка зручна для використання в кожному окремому випадку.

ЗАСТОРОГА! Цей стандарт не ставить за мету передбачення всіх проблем безпеки, пов’язаних з його використанням. Користувач цього стандарту є відповідальним за завчасне вжиття відповідних заходів щодо безпеки, гігієни праці та за необхідність застосування за­конодавчих обмежень перед початком роботи.

Національна примітка

В Україні під час користування цим стандартом необхідно дотримуватись вимог (1]-(4) додатка НА та правил безпечної роботи, які викладено в Інструкціях з експлуатації приладів та допоміжних пристроїв.


2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьомустандарті, рекомендовано застосовувати останні видання стандартів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 91-1:1992 Petroleum measurement tables - Part 1: Tables based on reference temperatures of 15 °С and 60 °F

ISO 649-1:1981 Laboratory glassware - Density hydrometers for general purposes - Part 1: Specification

ISO 3170:1988 Petroleum liquids - Manual sampling

ISO 3171:1988 Petroleum liquids -Automatic pipeline sampling.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 91-1:1992 Таблиці параметрів нафти. Частина 1. Таблиці, які базуються на стандартних температурах 15 °С і 60 °F

ISO 649-1:1981 Посуд лабораторний скляний. Ареометри для визначення густини загальної призначеності. Частина 1. Технічні умови

ISO 3170:1988 Нафтопродукти рідкі. Ручне відбирання проб

ISO 3171:1988 Нафтопродукти рідкі. Автоматичне відбирання проб із трубопроводів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ