ДСТУ EN ISO 6245:2012 Нефтепродукты. Метод определения золы (EN ISO 6245:2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN ISO 6245:2012 Нефтепродукты. Метод определения золы (EN ISO 6245:2002, IDT)
Дата начала действия01.09.2012
Дата принятия28.05.2012
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 28.05.2012 г. № 633 "Об утверждении национальных стандартов Украины"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа6245:2012
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ

Метод визначення золи

ДСТУ EN ISO 6245:2012

Відповідає офіційному тексту

 

 

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2012


ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтоперероб­ної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стан­дартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Козак, канд. хім. наук (науковий керівник); Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Терентьева; Н. Харченко

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 травня 2012 р. № 633 з 2012-09-01

3  Національний стандарт відповідає EN ISO 6245:2002 Petroleum products - Determination of ash (ISO 6245:2001) (Нафтопродукти. Визначення золи (ISO 6245:2001))

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 6245:2002 Petroleum products - Determination of ash (ISO 6245:2001) (Нафтопродукти. Визначення золи (ISO 6245:2001)).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-   слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-   вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову до EN ISO 6245:2002»;

-   структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-   долучено структурний елемент «Зміст» для зручності користувачів;

-   познаки одиниць вимірювання відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Мет­рологія. Одиниці фізичних величин;

-  у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

-   «Національні примітки» по тексту стандарту виділені рамкою;

-  долучено національний додаток НА «Перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті».

На цей час чинні такі міжнародні стандарти: ISO 3170:2004, ISO 4259:2006 та ISO 3987:2010.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.ДСТУ EN ISO 6245:2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


НАФТОПРОДУКТИ Метод визначення золи

НЕФТЕПРОДУКТЫ Метод определения золы

PETROLEUM PRODUCTS Method for determination of ash


Чинний від 2012-09-01

1   СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення вмісту золи у нафтопродуктах, таких як дисти­лятні й залишкові паливні нафтопродукти, сира нафта, мастильні оливи, віск та інші нафтопро­дукти, для яких сполуки, що утворюють золу, є небажаними домішками чи забрудненнями. Зола утворюється внаслідок розчинених у нафтопродуктах чи водорозчинних сполук металів та сто­ронніх твердих часток, таких як шлам та іржа.

Цей метод застосовують для продуктів з умістом золи в межах від 0,001 % (мас.) до 0,180 (% мас.), але він не поширюється на продукти, що мають у своєму складі додатки, що здатні утворювати золу, охоплюючи певні сполуки фосфору. Аналізування невикористаних чи спрацьованих мастиль­них олив з додатками, спрацьованих автомобільних олив, мастильних олив з умістом свинцю або певних невуглеводневих дизельних палив виконують згідно з ISO 39871), в якому є стадія отри­мання сульфатної золи з більш високою температурою плавлення.

Примітка 1. Надалі термін % (мас.) використовують у цьому стандарті для представлення масової частки речовини.

Примітка 2. Для деяких проб результати цього випробування можуть кількісно не враховувати всі сполуки металів, здатних до утворення золи. Деякі мастильні оливи, що не були використані, дистилятні паливні оливи мають у своєму складі неорганічні металовмісні додатки з малою молекулярною месою (наприклад натрій і калій), для яких оксиди металів мо­жуть сублімуватися за нижчих температур, ніж ті. які наведено в цьому стандарті.

ЗАСТОРОГА! Цей стандарт не ставить за мету передбачення всіх проблем безпеки, по­в'язаних з його використанням. Користувач цього стандарту є відповідальним за завчас­не прийняття відповідних заходів щодо безпеки, гігієни праці та за необхідність застосу­вання законодавчих обмежень перед початком роботи.

Національна примітка

В Україні під час користування цим стандартом треба дотримуватися вимог (1)-[4] додатка НА та правил безпечної роботи, які викладено в інструкціях з експлуатації приладів та допоміжних пристроїв.


2   НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні

1) ISO 3987:1994 Petroleum products - Lubricating oils and additives - Determination of sulfated ash (Нафтопродукти. Мастильні оливи і додатки, визначення сульфатної золи).документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання стандартів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3170:1988 Petroleum liquids - Manual sampling

ISO 3171:1988 Petroleum liquids -Automatic pipeline sampling

ISO 4259:1992 Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test

ISO 5272:1979 Toluene for industrial use - Specifications.


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3170:1988 Нафтопродукти рідкі. Ручне відбирання проби

ISO 3171:1988 Нафтопродуїгги рідкі. Автоматичне відбирання проби з трубопроводу ISO 4259:1992 Нафтопродукти. Визначення і застосування точнісних даних щодо методів випробовування

ISO 5272:1979 Толуол технічний. Технічні умови.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ