ДСТУ EN 10250-1:2008 Поковки стальные кованные для машиностроения общего назначения. Часть 1. Общие требования (EN 10250-1:1999, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 10250-1:2008 Поковки стальные кованные для машиностроения общего назначения. Часть 1. Общие требования (EN 10250-1:1999, IDT)
Дата начала действия01.01.2010
Дата принятия04.08.2008
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 04.08.2008 № 265 Об утверждении и отмене национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10250-1:2008
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт металлов "УкрНИИМет"
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт металлов "УкрНИИМет"


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОКОВКИ СТАЛЕВІ КОВАНІ
ДЛЯ МАШИНОБУДУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

Частина 1. Загальні вимоги
(EN 10250-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 10250-1:2008

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-дослідний інститут «УкрНДІМет» Українського державного науково-технічного центру «Енергосталь» (НДІ «УкрНДІМет» УкрДНТЦ «Енергосталь») та Технічний комітет зі стандартизації «Прокат сортовий, фасонний і спеціальні профілі» (ТК 2)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Рудюк, канд. техн. наук; Я. Пихтін (науковий керівник); Г. Шебеко; А. Лавренова; Е. Пчельникова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 серпня 2008 р. № 265 з 2010-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 10250-1:2008 ідентичний EN 10250-1:1999 Open die steel forgings for general engineering purposes — Part 1: General requirements (Поковки сталеві ковані для машинобудування загальної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація і позначання

5 Інформація під час оформлення замовлення

6 Виплавлення сталі

7 Виготовлення поковок

8 Якість поверхні та поверхневі дефекти

9 Хімічний склад

10 Механічні властивості

11 Відбирання та готування випробних зразків

12 Механічні випробовування

13 Повторні випробовування та термічне оброблення

14 Контролювання

15 Маркування

Додаток А Додаткові вимоги

Додаток В Розрахунковий переріз та еквівалентна товщина.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10250-1:1999 Open die steel forgings for general engineering purposes — Part 1: General requirements (Поковки сталеві ковані для машинобудування загальної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 2 «Прокат сортовий, фасонний і спеціальні профілі».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал з міжнародного стандарту «Передмову до EN10250-1:1999»;

— слова «ця частина європейського стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у сьомій колонці таблиці В.1 виправлено помилку оригіналу: запис «teq ≈ 0,85» замінено на «teq ≈ 0,85 tR».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОКОВКИ СТАЛЕВІ КОВАНІ
ДЛЯ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Частина 1. Загальні вимоги

ПОКОВКИ СТАЛЬНЫЕ КОВАННЫЕ
ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Часть 1. Общие требования

OPEN DIE STEEL FORGINGS
FOR GENERAL ENGINEERING PURPOSES
 Part 1. General requirements

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні технічні умови постачання поковок кованих, кованих прутків і кованих виробів, які спочатку піддають попередньому чорновому куванню, а потім остаточно формують на стані для вальцювання кілець. Цю продукцію призначено для загального використання.

Загальну інформацію на технічні умови постачання виробів зі сталі наведено в EN 10021.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх уведено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

EN 287-1 Approval testing of welders. Fusion welding. Part 1: Steels

EN 288-1 Specification and qualification of welding procedure for metallic materials — Part 1: General rules for fusion welding

EN 288-2 Specification and qualification of welding procedure for metallic materials — Part 2: Welding procedure specification for arc welding

EN 288-3 Specification and qualification of welding procedure for metallic materials — Part 3: Welding procedure tests for arc welding of steels

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test

EN 10003-1 Metallic materials — Brinell hardness test— Part 1: Test method

EN 10020 Definition and classification of grades of steel

EN 10021 General technical delivery requirements for steel and iron products

EN 10027-1 Designation system for steels — Part 1: Steels names, principal symbols

EN 10027-2 Designation system for steels — Part 2: Numerical system

EN 10045-1 Metallic materials — Charpy impact test — Part 1 Test method

EN 10052 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products

EN 10079 Definition of steel products

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 10228-1 Non-destructive testing of steel forgings — Part 1: Magnetic particle inspection

EN 10228-2 Non-destructive testing of steel forgings — Part 2: Penetrant testing

EN 10228-3 Non-destructive testing of steel forgings — Part 3: Ultrasonic testing of ferritic or martensitic steel forgings

prEN 10228-4 Non-destructive testing of steel forgings — Part 4: Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steel forgings

EN ISO 377 Steel and steel products — Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (ISO 377:1997)

CR 10260 Designation systems for steels: Additional symbols

EN ISO 3651-2 Determination of resistance to intergranular corrosion stainless steels — Part 2: Ferritic, austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels — Corrosion test in media containing sulfuric acid (ISO 3651-2:1998)

CR 10261 ECISS Information Circular 11— Iron and steel — Review of available methods of chemical analysis

prEN 10168 Iron and steel documents — Inspection documents — Contents.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 287-1 Контроль зварних виробів. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталь

EN 288-1 Вимоги й оцінювання методів зварювання металевих матеріалів. Частина 1. Загальні правила зварювання плавленням

EN 288-2 Вимоги й оцінювання методів зварювання металевих матеріалів. Частина 2. Настанова зі зварювання електродуговим методом

EN 288-3 Вимоги й оцінювання методів зварювання металевих матеріалів. Частина 3. Вимоги та контролювання методів електродугового зварювання сталей

EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробовування на розтягування. Частина 1. Методи випробовувань за кімнатної температури (містить зміну АС1:1990)

EN 10003-1 Металеві матеріали. Випробовування на твердість за Брінеллем. Частина 1. Методи контролювання

EN 10020 Сталі. Визначення та класифікація (впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10020-2002)

EN 10021 Вироби стальні та чавунні. Загальні технічні вимоги постачання (впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10021-2002)

EN 10027-1 Сталь. Системи позначання. Частина 1. Назви сталі. Основні символи (впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10027-1:2004)

EN 10027-2 Сталь. Системи позначання. Частина 2. Система нумерації (впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10027-2:2004)

EN 10045-1 Металеві матеріали. Випробовування на ударний вигин за Шарпі. Метод випробовування

EN 10052 Терміни з термічного оброблення матеріалів із чорних металів

EN 10079 Вироби сталеві. Номенклатура (впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10079-2002)

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю (містить зміну А1:1995. Впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10204-2001)

EN 10228-1 Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Контроль магнітопорошковий (впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10228-1:2005)

EN 10228-2 Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 2. Капілярний контроль (впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10228-2-2001)

EN 10228-3 Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 3. Ультразвуковий контроль поковок з феритної чи мартенситної сталі (впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10228-3-2001)

prEN 10228-4 Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 4. Ультразвуковий контроль поковок з аустенітної і аустенітно-феритної сталі

EN ISO 377 Сталь і продукція зі сталі. Розташування і готування проб для механічних випробовувань

EN ISO 3651-2 Сталі корозійнотривкі. Визначання тривкості до міжкристалітної корозії неіржавких сталей. Частина 2. Феритні, аустенітні й аустенітно-феритні неіржавкі сталі. Контролювання тривкості до розтріскування в сульфідному середовищі

CR 10260 Системи позначання сталей. Додаткові символи до скорочень

CR 10261 ECISS Інформаційний циркуляр 11. Чавун і сталь. Огляд наявних методів визначання хімічного складу

prEN10168 Документування чавуну і сталі. Документи контролю. Зміст.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com