Приказ от 30.12.2011 № 461 О принятии национальных стандартов, разработанных на замену межгосударственных стандартов (ГОСТ), принятых до 1992 года

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 30.12.2011 № 461 О принятии национальных стандартов, разработанных на замену межгосударственных стандартов (ГОСТ), принятых до 1992 года
Дата принятия30.12.2011
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа461
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


ГОСТ 13448-82 Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия

ГОСТ 22695-77 Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплением из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность

ГОСТ 23404-86 Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта

ГОСТ 23422-87 Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности

ГОСТ 24434-80 Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки

ДСТУ Б В.2.7-286:2011 Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия (ГОСТ 13448-82, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-290:2011 Материалы строительные. Метод микроскопического количественного анализа структуры (ГОСТ 22023-76, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-291:2011 Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности (ГОСТ 23422-87, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-296:2011 Панели слоистые с утеплителем из пенопласта для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки (ГОСТ 24434-80, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-297:2011 Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта (ГОСТ 23404-86, MOD)

ДСТУ Б ГОСТ 22695:2011 Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность (ГОСТ 22695-77, IDT)

Приказ от 24.02.2003 № 27/12 Об утверждении Порядка издания и распространения нормативных документов в области строительства и промышленности строительных материалов


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,

БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 грудня 2011 року N 461

Про прийняття національних стандартів, розроблених на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіону від 29 грудня 2011 року N 108 наказую:

1. Прийняти з наданням чинності з 1 грудня 2012 року національні стандарти, розроблені КП "Науково-технічний центр Академії будівництва України" на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року:

- ДСТУ Б В.2.7-290:2011 "Будівельні матеріали. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури (ГОСТ 22023-76, MOD);

- ДСТУ Б В.2.7-291:2011 "Будівельні матеріали. Нейтронний метод вимірювання вологості (ГОСТ 23422-87, MOD)";

- ДСТУ Б В.2.7-286:2011 "Грати вентиляційні пластмасові. Технічні умови (ГОСТ 13448-82, MOD)";

- ДСТУ Б ГОСТ 22695:2011 Панелі стін та покриттів будівель шаруваті з утеплювачем із пінопластів. Пінопласти. Методи випробувань на міцність (ГОСТ 22695-77, IDT);

- ДСТУ Б В.2.7-297:2011 "Панелі легкі огороджуючі з утеплювачем із пінопласту. Метод визначення модулів пружності і зсуву пінопласту (ГОСТ 23404-86, MOD)";

- ДСТУ Б В.2.7-296:2011 "Панелі шаруваті з утеплювачем із пінопластів для стін та покриттів будівель. Пінопласти. Метод визначення усадки (ГОСТ 24434-80, MOD)".

2. Визнати такими, що втратили чинність на території України з 1 грудня 2012 року:

- ГОСТ 22023-76 "Материалы строительные. Метод микроскопического количественного анализа структуры";

- ГОСТ 23422-87 "Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности";

- ГОСТ 13448-82 "Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия";

- ГОСТ 22695-77 "Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность";

- ГОСТ 23404-86 "Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта";

- ГОСТ 24434-80 "Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки".

3. Департаменту технічного регулювання та науково-технічного розвитку (Барзилович Д. В.) передати до ДП "Укрархбудінформ" як фондоутримувача сформовані справи зазначених національних стандартів відповідно до Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41 та зареєстрованого в Мін'юсті 16.03.2005 за N 305/10585.

4. ДП "Укрархбудінформ" (Владіміров Є. С.):

4.1. Забезпечити видання та розповсюдження зазначених національних стандартів відповідно до замовлень за умови використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію").

4.2. Надати обов'язкові безоплатні примірники типографського видання зазначених національних стандартів одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 N 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" і наказом Держспоживстандарту та Держбуду від 24.02.2003 N 27/12 "Про затвердження Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів", зареєстрованим в Мін'юсті 06.03.2003 за N 185/7506.

5. Супровід національних стандартів, вказаних у п. 1 наказу, доручити ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали" як технічному комітету стандартизації за визначеною сферою діяльності відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 21.07.2011 N 81.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д. В. Ісаєнка.

Міністр

А.М. БЛИЗНЮК

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ