Приказ от 20.08.2012 № 421 Об утверждении Методических рекомендаций по сбору, утилизации и обезвреживания фильтрата полигонов бытовых отходов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20161 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 20.08.2012 № 421 Об утверждении Методических рекомендаций по сбору, утилизации и обезвреживания фильтрата полигонов бытовых отходов
Дата начала действия14.09.2012
Дата принятия20.08.2012
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа421
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные С изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 14.09.2012 № 472


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 серпня 2012 року N 421

Про затвердження Методичних рекомендацій із збирання, утилізації та знешкодження фільтрату полігонів побутових відходів

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 14 вересня 2012 року N 472

Відповідно до статей 24 Закону України "Про відходи" та з метою визначення оптимальних методів запобігання негативної дії фільтрату на навколишнє природне середовище наказую:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 14.09.2012 р. N 472)

1. Затвердити Методичні рекомендації із збирання, утилізації та знешкодження фільтрату полігонів побутових відходів, що додаються.

2. Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування (Ігнатенко О. П.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства.

3. Директору Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування (Ігнатенко О. П.) забезпечити доведення цього наказу до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О. М.

Міністр

А. М. Близнюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
20.08.2012 N 421


Методичні рекомендації із збирання, утилізації та знешкодження фільтрату полігонів побутових відходів

I. Загальні положення

1.1. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у такому значенні:

біологічна потреба в кисні (БПК) - це об'єм кисню, що споживається аеробними мікроорганізмами під час розкладу органічної речовини в пробі води;

захоронення побутових відходів - остаточне розміщення побутових відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях (полігонах) таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів;

полігон побутових відходів - інженерна споруда, яка призначена для захоронення побутових відходів і повинна запобігати негативному впливу на навколишнє природне середовище і відповідати санітарно-епідеміологічним і екологічним нормам;

складування побутових відходів - одна з операцій захоронення, яка регламентує технологію пошарового розміщення відходів та їх ізоляцію інертними матеріалами;

фільтрат - рідка фаза, що утворюється на полігоні побутових відходів при захороненні твердих побутових відходів з вологістю понад 55 % та внаслідок атмосферних опадів, обсяг яких перевищує кількість вологи, що випаровується з поверхні полігона;

хімічна потреба в кисні (ХПК) - це кількість кисню, яка потрібна для окислення всього органічного матеріалу (біологічно доступний, інертний органічний матеріал) із утворенням діоксиду вуглецю, води або неорганічної речовини, що піддається окисленню.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про відходи".

1.2. Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність, пов'язану з експлуатацією та утриманням полігонів побутових відходів.

1.3. Ці Методичні рекомендації рекомендується використовувати під час експлуатації та утримання систем збирання, утилізації та знешкодження фільтрату полігонів побутових відходів.

1.4. Відповідно до ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування" для забезпечення вимог з охорони навколишнього природного середовища рекомендується передбачати роздільні системи збору фільтрату та господарсько-побутових стічних вод.

Розрахунок об'єму утворення фільтрату, визначення методів зменшення об'ємів його накопичення, розміри секцій накопичувачів фільтрату, тривалість їх наповнення та склад робіт із утилізації та знешкодження фільтрату рекомендується визначати у залежності від типу зволоження території, на якій розміщуються полігони побутових відходів.

II. Збирання фільтрату

2.1. Кількість фільтрату, що утворюється на полігоні побутових відходів, залежить від кліматичних умов, рельєфу місцевості, складу побутових відходів, наявності умов додаткового зволоження за рахунок прийняття полігоном поверхневого стоку, перетоку з водоносних горизонтів, технології складування побутових відходів, біохімічного утворення води, здатності побутових відходів утримувати воду на структурному рівні тощо.

2.2. Потенційний середньорічний об'єм фільтрату Wрф рекомендується визначати з рівняння водного балансу полігона за формулою:

Wрф = (Wро + Wрпв) - (Wрвв + Wрвс + Wрзв + Wрфв)

(1)

де Wро - середньорічний об'єм атмосферних осадів;

Wрпв - середньорічний об'єм поверхневих стоків;

Wрвв - середньорічний об'єм вологи, що випаровується з поверхні побутових відходів;

Wрвс - середньорічний об'єм вологи, що випаровується з поверхні контрольно-регулюючих ставків, ставків-випарників;

Wрзв - середньорічний об'єм вологи, що використовується для додаткового зволоження відходів;

Wрф.в. - середньорічний об'єм вологи, що фільтрується крізь захисний екран основи полігона побутових відходів.

2.3. Збирання фільтрату рекомендується здійснювати за допомогою дренажної системи, яка складається з шарового дренажу (галька або щебінь) та дренажних труб. Для улаштування шарового дренажу і дренажних труб рекомендується використовувати хімічно і біологічно стійкі матеріали, їх рекомендується підбирати таким чином, щоб хімічно-фізичні властивості фільтрату та механічна дія побутових відходів не приводили б до відмови в роботі системи.

2.4. Для улаштування водовідвідного шару рекомендується застосовувати промиті матеріали округленої форми з розміром часток 16 - 32 мм. Якщо гранулометричний склад матеріалів не відповідає цим вимогам, рекомендується підбирати інші матеріали за кількістю пор, характерною для матеріалів з розміром часток 16 - 32 мм. Вміст карбонату кальцію у матеріалі водовідвідного шару не повинен перевищувати 20 % від загальної ваги матеріалу.

2.5. Для відведення фільтрату рекомендується використовувати труби з перфорованою на 2/3 поверхнею або з прорізами. Рекомендується застосовувати труби з діаметром не менше 300 мм. Труби рекомендується укладати на поверхні гідроізолюючого шару таким чином, щоб фільтрат відводився зі всієї основи полігона побутових відходів. Несучу здатність труб рекомендується визначати спеціальним розрахунком.

2.6. З метою унеможливлення засмічення дренажної системи під час експлуатації рекомендується здійснювати її контроль і промивання.

2.7. Фільтрат рекомендується збирати у контрольні ставки, а потім направляти:

- у систему водовідведення населеного пункту;

- на споруди із знешкодження та утилізації фільтрату, розміщені на території полігону побутових відходів.

2.8. Пункт 2.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 14.09.2012 р. N 472,
у зв'язку з чим пункт 2.9 вважати відповідно пунктом 2.8)

2.8. До стадії знешкодження та утилізації фільтрату рекомендується здійснювати його грубу сепарацію, седиментацію, розподіл фаз.

III. Знешкодження та утилізація фільтрату

3.1. Під час вибору обладнання та проектування технологічних процесів знешкодження та утилізації фільтрату рекомендується обґрунтовувати обрані методи.

(пункт 3.1 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 14.09.2012 р. N 472)

3.2. Методи знешкодження та утилізації фільтрату рекомендується визначати на основі проведення попереднього аналізу його властивостей за такими параметрами:

- кількість фільтрату;

- кислотність (pH);

- електропровідність;

- ХПК, БПК5;

- концентрація аміаку, нітратів, нітритів, фенолу, хлоридів, сульфатів, ціанідів, у т. ч. що легко вивільнюються;

- вміст загального азоту, фосфатів;

- концентрація важких металів;

- вміст вуглеводнів, особливо тих, що вміщують хлор тощо.

3.3. Повторну подачу зібраного фільтрату для зрошення робочого тіла полігона побутових відходів рекомендується застосовувати тільки в районах з посушливим кліматом, у маловодні сезони року.

3.4. Для знешкодження та утилізації фільтрату рекомендується використовувати традиційні методи очищення господарчо-побутових та виробничих стічних вод, а також їх комбінації.

У таблиці подано експертну характеристику основних методів знешкодження та утилізації фільтрату.

(абзац другий пункту 3.4 у редакції наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 14.09.2012 р. N 472)

Техніко-економічні показники різних технологій очищення фільтрату, які було досліджено за міжнародним досвідом, та приклад оцінки їх можливості впровадження наведено у додатку до цих Методичних рекомендацій.

(абзац третій пункту 3.4 у редакції наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 14.09.2012 р. N 472)

NN
п/п

Методи знешкодження та утилізації

Призначення

Особливості

1.

Фізичні методи

1.1.

Відстоювання

Видалення зважених механічних домішок

Недоліки:
- не забезпечується очищення від розчинних домішок;
- потреба у великих земельних площах для розміщення споруд

1.2.

Випарювання

Використання у разі загального вмісту солей більше ніж 40 г/л

Недоліки:
- не забезпечується видалення розчинної органіки

2.

Фізико-хімічні методи

2.1.

Адсорбція активованим вугіллям або іншим сорбентом

Доочищення від розчиненої органіки

Недоліки:
- чутливість до коливань складу фільтрату;
- проблеми регенерації сорбентів

2.2.

Іонний обмін

Знезалізнення та знесолення

Проблеми утилізації розчинів, що утворюються після регенерації іонообмінної смоли

2.3.

Мембранна технологія

Глибокий ступінь очищення від розчинених домішок і мінеральних солей, важких металів і домішок, що біологічно не розкладаються

Переваги:
- високий ступінь очищення фільтрату і досягнення ГДК для скиду у водойму;
- стабільність у разі значного коливання складу фільтрату;
- компактність установок;
- відсутність додаткових хімічних реагентів, що вводяться.
Недолік:
- необхідність ретельної попередньої підготовки фільтрату

2.4.

Коагуляція і флокуляція Ca(OH)2, Fe2(SO4)3 і Al2(SO4)3

Часткове посвітління і зменшення ХПК

Недоліки:
- введення додаткових реагентів у значних кількостях;
- велика кількість шламів;
- потреба у великих земельних площах для розміщення споруд

3

Хімічні методи

3.1.

Оброблення активним хлором

Часткове посвітління і зменшення ХПК, знезаражування

Недоліки:
- утворення хлорорганіки

3.2.

Окислювання перекисом водню

Часткове окислювання заліза і органічних домішок, посвітління й знезаражування

Малоефективний, може бути використаний не у всіх випадках

3.3.

Озонування

Посвітління та зменшення ХПК, знезаражування

Недоліки:
- енергоємний процес;
- утворення токсичних низькомолекулярних радикалів

3.4.

Фотохімічне оброблення

Використання під час доочищення фільтрату за рахунок деструкції розчиненої органіки, знезаражування

Недолік:
- висока енергоємність

4.

Біохімічні методи

4.1.

Аеробне біологічне оброблення

Видалення розчинених органічних сполук

Недоліки:
- обмеження використання за ХПК і солевмістом;
- чутливість до присутності токсичних речовин і високих значень pH;
- застосування тільки при невисоких концентраціях забруднень фільтрату;
- потреба у великих земельних площах для розміщення споруд;
- утворення великої кількості надлишкової біомаси;
- висока трудомісткість обслуговування

4.2.

Анаеробне біологічне оброблення

Особливо ефективний у разі очищення фільтрату з ХПК більше 2000 мг/л)

Переваги:
- не потрібне попереднє посвітління фільтрату;
- досить легке технічне обслуговування.
Недоліки:
- застосовується тільки при високих концентраціях забруднюючих речовин;
- температура оброблюваного фільтрату не менше 25° C

3.5. Вибір методу знешкодження та утилізації фільтрату рекомендується визначати індивідуально в кожному конкретному випадку виходячи із характеристик фільтрату і вимог до якості очищеної води.

(пункт 3.5 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 14.09.2012 р. N 472)

3.6. З метою оцінки кількісних та якісних показників роботи споруд знешкодження та утилізації фільтрату, а також визначення кількості та якості фільтрату, що оброблюється, рекомендується здійснювати лабораторно-виробничі дослідження.

(пункт 3.6 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 14.09.2012 р. N 472)

3.7. У процесі експлуатації споруд знешкодження та утилізації фільтрату рекомендується постійно аналізувати результати лабораторно-виробничого дослідження для забезпечення найвищих техніко-економічних показників роботи споруд, удосконалення технологічних процесів, уточнення доз реагентів.

Систематичний аналіз результатів лабораторно-виробничого дослідження спрямовано на вчасне виявлення порушень у технологічному процесі і попередження відводу води, яка не відповідає встановленим вимогам.

(пункт 3.7 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 14.09.2012 р. N 472)

Директор Департаменту
благоустрою територій та
комунального обслуговування

О. П. Ігнатенко


Додаток
до Методичних рекомендацій із збирання,
утилізації та знешкодження фільтрату полігонів побутових відходів


Приклад

Оцінка техніко-економічних показників різних технологій очищення фільтрату щодо можливості застосування*

NN

Найменування методів очищення

Показники

Примітка

Вартість, тис. грн.

Питомі капітальні вкладення на 1 м3,
тис. грн.

Питоме споживання ел. енергії,
кВт/м3

Річна витрата ел. енергії,
тис. кВт год./рік

Кількість обслуговуючого персоналу, чол.

Експлуатаційні витрати, тис. грн.

Собівартість очищення 1 м3,
грн.

Оціночні витрати очищення фільтрату в структурі витрат на захоронення побутових відходів, грн./м3**

загальна

БМР

обладнання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Технологія зворотного осмосу

24466,56

575,41

23891,15

29,21

36,2

2640,4

8

4581,19

62,64

6,26

Кількість очищеного фільтрату не доведена до вимог до скидання

2

Технологія хімічного й біологічного окислювання

1012,24

766,60

245,64

1,21

15

1325

7

532,22

6,88

0,7

-

3

Технологія електроплазмового очищення фільтрату

3936,79

266,52

3670,27

4,70

2

216,3

4

721,98

9,89

0,99

-

4

Технологія випарювання й сушіння

23090,16

1494,31

21595,85

27,55

150

11295

10

7087,74

96,62

9,66

Відсутні витрати реагентів на очищення газів

5

Технологія зворотного осмосу з попередньою підготовкою фільтрату

7820,56

1065,46

6755,10

9,28

24

2055,6

12

1490,63

20,41

2,04

Не враховані витрати на реагенти

6

Комплексна технологія очищення

5014,95

511,55

4503,40

5,96

2,5

312,5

9

889,01

12,08

1,21

Без ступеня зворотного осмосу

7449,03

591,58

6857,45

8,89

4,5

463,5

12

1553,67

21,29

2,13

Із ступенем зворотного осмосу

7

Технологія зв'язування фільтрату

3875,59

1726,24

2149,35

4,63

3,3

719,4

15

3881,52

53,22

5,32

Не враховані витрати на автопарк і доставку компонентів і вивезення кінцевого продукту

8

Технологія біологічного очищення в анаеробному і аеробному реакторах

11469,34

1236,39

9624,99

12,95

8,5

772

5

1797,27

24,56

2,46

____________
* - оціночні розрахунки проводились за даними вартісних показників 2011 року;

** - із розрахунку, що на полігоні побутових відходів з 1 м3 побутових відходів щільністю 700 кг/м3 утворюється 0,33 м3 фільтрату.

Директор Департаменту
благоустрою територій та
комунального обслуговування

О. П. Ігнатенко


(додаток у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 14.09.2012 р. N 472)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ