ДСТУ EN 14517:2009 Нефтепродукты жидкие. Определение типов углеводородов и кислородсодержащих соединений в бензине методом многомерной газовой хроматографии (EN 14517:2004, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18748 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 14517:2009 Нефтепродукты жидкие. Определение типов углеводородов и кислородсодержащих соединений в бензине методом многомерной газовой хроматографии (EN 14517:2004, IDT)
Дата начала действия01.10.2010
Дата принятия15.12.2009
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 15.12.2009 № 452 Об утверждении национальных стандартов, отмены в Украине действия нормативных документов, внесении изменений в приказы Госпотребстандарта от 29.07.2008 № 250, от 14.08.2008 № 284, от 22.12.2008 № 491, от 26.12.2008 № 508, от 29.04.2009 № 175 и признании утратившим силу приказ Госпотребстандарта от 19.02.2008 № 62
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14517:2009
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ

Визначення типів вуглеводнів і кисневмісних
сполук у бензині методом багатовимірної 
газової хроматографії
(EN 14517:2004, IDT)

ДСТУ EN 14517:2009

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1    ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Швидкий, А. Мисак, М. Дмитрук, Й. Любінін, В. Козак, Н. Харченко

2    НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 грудня 2009 р. № 452 з 2010-10-01

3    Національний стандарт ДСТУ EN 14517:2009 ідентичний EN 14517:2004 Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in petrol - Multidimensional gas chromatography method (Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів кисневмісних сполук у бензині. Метод багатовимірної газової хроматографії) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4    УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1    Сфера застосування

2    Нормативні посилання

3    Терміни та визначення понять

4    Суть методу

5    Реактиви і матеріали

5.1    Гази

5.2    Склянки

5.3    Контрольні суміші

6    Прилади

6.1    Газовий хроматограф

6.2    Крани для перемикання

6.3    Уловлювачі

7    Відбирання проб

8    Методика

8.1    Підготовлення приладу

8.2    Готування проби до вимірювання

8.3    Об’єм проби для введення

8.4    Контролювання правильності вимірювання

8.5    Підтвердження

9    Готування до вимірювання

9.1    Готування аналізованої проби

9.2    Підготовлення приладу та умови вимірювання

10    Опрацьовування результатів

10.1    Розрахунок у масових частках

10.2    Розрахунок в об’ємних частках

10.3    Розрахунок масової частки загального вмісту кисню

10.4    Подавання результатів згідно з технічними умовами EN 228

11    Подавання результатів.

12    Точність

12.1    Загальні положення

12.2    Збіжність

12.3    Відтворюваність

13    Протокол випробування

Додаток А Характеристики колонок

Додаток В Хроматограми проб

Бібліографія

Додаток НА Перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарт

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14517:2004 Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in petrol - Multidimensional gas chromatography method (Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів та кисневмісних сполук у бензині. Метод багатовимірної газової хроматографії).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-    слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-    до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

-    вилучено попередній довідковий матеріал з міжнародного стандарту «Передмову до EN 14517:2004»;

-    долучено додаток НА «Перелік нормативних документів, чинних в Україні, на які є посилання в цьому стандарті»;

-    терміни та визначення понять стосовно газової хроматографії подано згідно з ДСТУ 3985;

-    рисунки і формули подано згідно з ДСТУ 1.5;

-    вилучено примітку 1 розділу 1 «Сфера застосування», так як фізичні величини подано згідно з ДСТУ 3651.1;

-    «Національні примітки» в тексті стандарту виділені рамкою;

-    структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Європейські стандарти EN 1601 та EN 13132 впроваджено як ДСТУ EN 1601:2003 та ДСТУ EN 13132:2007.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ

Визначення типів вуглеводнів і кисневмісних сполук у бензині
методом багатовимірної газової хроматографії

НЕФТЕПРОДУКТЫ ЖИДКИЕ

Определение типов углеводородов и кислородсодержащих соединений в бензине
методом многомерной газовой хроматографии

LIQUID PETROLEUM PRODUCTS

Determination of hydrocarbon types and oxygenates in petrol
 by multidimensional gas chromatography method

Чинний від 2010-10-01

1    СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює газохроматографічний метод визначення насичених, олефінових і ароматичних вуглеводнів у бензині згідно з EN 228. Крім того, метод дає змогу також визначати вміст бензолу, кисневмісних сполук та загального вмісту кисню.

Національна примітка

В Україні вимоги до автомобільних бензинів унормовано згідно з ДСТУ 4063 [1] додатка НА.

Метод застосовують до бензинів із вмістом ароматичних вуглеводнів аж до об’ємної частки 50 %, загального вмісту олефінів у межах об’ємних часток від 1,5 % до ЗО %, кисневмісних сполук до об’ємної частки 15 %, загального вмісту кисню в межах масових часток від 1,5 % до 3 % та вмісту бензолу до об’ємної частки 2 %.

Примітка 1. Під час розробляння цього методу обмежувались температурою кінця кипіння бензину 215 °С.

Примітка 2. Точнісні характеристики розраховані для проб бензинів, які містили такі кисневмісні сполуки, як етил-трет-бутиловий етер (ЕТБЕ), метил-трет-бутиловий етер (МТБЕ), трет-аміл-метиловий етер (TAME) і етанол. Ці характеристики поширені на результати вимірювання вмісту метанолу, н-пропанолу, i-пропанолу, і-бутанолу, mpem-бутанолу, ацетону і ди-ізо-пропілового етера (ДІПЕ). Точнісні характеристики для цих компонентів не визначали. Якщо в пробі бензину присутні інші кисневмісні сполуки, то їх вимірювання треба проводити відповідними методами, наведеними в EN 228.

Примітка 3. Хоч метод дає змогу вимірювати вміст олефінів до об’ємної частки 50 %, проте точнісні характеристики визначені в межах об’ємної частки від 1,5 % до ЗО %.

Примітка 4. Хоч метод, зокрема, розробляли для аналізування бензинів, які містять кисневмісні сполуки, проте він може бути поширений на інші вуглеводневі суміші з такими самими межами википання, як наприклад фракції нафти і продукти нафтопереробки.

2    НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

EN 228 Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods

EN 1601 Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography (O-FID)

EN 13132 Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography using column switching

EN ISO 3170 Petroleum liquids - Manual sampling (ISO 3170:2004)

EN ISO 3171 Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling (ISO 3171:1988).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 228 Автомобільні палива. Бензин неетильований. Вимоги і методи випробування

EN 1601 Нафтопродукти рідкі. Бензин неетильований. Визначення органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хроматографії (О-ПІД) 

EN 13132 Нафтопродукти рідкі. Бензин неетильований. Визначення органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хроматографії з перемиканням колонок

EN ISO 3170 Нафтопродукти рідкі. Метод ручного відбирання проб

EN ISO 3171 Нафтопродукти рідкі. Автоматичне відбирання проб із трубопроводу.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com