Приказ от 10.01.2006 № 5 Об утверждении Рекомендаций по усовершенствованию эксплуатации действующих полигонов и свалок твердых бытовых отходов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20161 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 10.01.2006 № 5 Об утверждении Рекомендаций по усовершенствованию эксплуатации действующих полигонов и свалок твердых бытовых отходов
Дата принятия10.01.2006
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа5
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             10.01.2006 N 5
 
 
         Про затвердження Рекомендацій
        з удосконалення експлуатації діючих
          полігонів та звалищ твердих
            побутових відходів
 
 
   З метою удосконалення діяльності у сфері  поводження  з
твердими побутовими відходами Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Рекомендації  з удосконалення експлуатації
діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів.
 
   2. З  уведенням  в  дію  Рекомендацій  з  удосконалення
експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів
скасовуються "Указания по  организации  и  усовершенствованию
контролируемых свалок полигонов) для городов УССР" (РДМУ 204 УССР
025-81).
 
   3. Управлінню благоустрою та комунального  обслуговування
(Я.А.Стеценко)   довести цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.
 
 Міністр                         П.С.Качур
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   і житлово-комунального
                   господарства України
                   10.01.2006 N 5
 
 
              РЕКОМЕНДАЦIЇ
     з удосконалення експлуатації діючих полігонів
        та звалищ твердих побутових відходів
 
 
           1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Ці  Рекомендації  призначені  для  удосконалення
експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів
(ТПВ), незалежно від їх підпорядкованості, які не мають проектів,
роботи на яких виконуються з порушенням технології захоронення
ТПВ, а персонал не забезпечений необхідними санітарно-гігієнічними
умовами.
 
   1.2. Рекомендації направлені на поліпшення існуючої ситуації
на полігонах та звалищах ТПВ за рахунок:
   - впровадження організаційних і технологічних заходів;
   - покращення матеріально-технічної бази;
   - організації контролю за впливом на навколишнє природне
середовище;
   - створення нормальних побутових умов для персоналу;
   - впровадження комплексу заходів з охорони праці, пожежної
безпеки тощо.
 
   1.3. При  впровадженні  Рекомендацій   слід   оцінити
довгостроковість експлуатації полігону ТПВ (звалища) і економічну
ефективність вкладання коштів в удосконалення та реконструкцію.
Доцільно розглянути варіанти створення нового полігону ТПВ за
проектом чи закриття звалища з можливим захороненням необхідної
кількості ТПВ на іншому полігоні, побудованому за проектом.
 
   1.4. На полігони та звалища ТПВ дозволяється приймати тверді
побутові відходи з житлових будинків і громадських установ,
підприємств  торгівлі,  громадського  харчування,  учбових  і
дошкільних закладів, організацій культури і охорони  здоров'я
і т.ін., вуличний та садово-парковий змет і листя, будівельне
сміття від ремонту квартир, а також промислові відходи III та
IV класів небезпеки при погодженні з природоохоронними органами і
СЕС.
 
   1.5. Прийняттю на полігони та звалища ТПВ не підлягають
відходи, які можуть бути використані як вторинна сировина, а також
токсичні, отруйні, займисті та агресивні щодо споруд речовини.
 
   1.6. Збирання вторинної сировини на полігонах та звалищах ТПВ
заборонено.
 
       2. ОРГАНIЗАЦIЙНI ТА ТЕХНОЛОГIЧНI ЗАХОДИ
 
   2.1. Нормальне функціонування полігонів та звалищ ТПВ може
бути забезпечене за наявності на них (згідно із ДБН В.2.4-2-2005)
таких об'єктів:
   - контрольно-пропускного пункту (КПП);
   - навісу для механізмів;
   - інвентарного будинку (будівельного вагончика);
   - складу пально-мастильних матеріалів;
   - пожежних резервуарів;
   - резервуару для питної води.
 
   2.2. Для  полігонів  та  звалищ  ТПВ  потужністю  понад
100 тис.куб.м в рік, крім вищезазначеного, доцільним є мати
вагову, гараж з майстернями, артезіанську свердловину, а замість
будівельного вагончика - будинок з  адміністративно-побутовими
приміщеннями.
 
   2.3. Якщо полігон або звалище ТПВ не має огорожі, слід
обнести його земляним валом заввишки 1,5-1,7 м для недопущення
самовільного заїзду і неконтрольованого розвантаження автомобілів.
 
   2.4. При  в'їзді  на  полігон та звалище ТПВ має бути
встановлений щит з такою інформацією:
   - назва об'єкта;
   - рік введення в експлуатацію;
   - назва юридичної особи, що здійснює експлуатацію об'єкта, та
її підпорядкованість;
   - види відходів, що приймаються;
   - режим роботи;
   - тарифи на приймання відходів;
   - назва охоронної структури, що забезпечує охорону об'єкта.
 
   2.5. Перед в'їздом на КПП мають бути вивішені дорожні знаки:
"Проїзд без зупинки заборонено", "Обмеження максимальної швидкості
- 10 км/год.".
 
   2.6. У штаті полігону  та  звалища  ТПВ  повинен  бути
приймальник, який  має контролювати прибуття автотранспорту з
відходами і давати дозвіл на  рух  до  робочої  карти  для
розвантаження. Робоче місце приймальника - КПП.
 
   2.7. Приймальник  КПП має право пропускати на територію
полігону та звалища ТПВ автотранспорт тих підприємств, з якими
оформлені договори на захоронення відходів.
 
   2.8. Приймальник КПП повинен прийняти від водія транспортного
засобу шляховий лист, товарно-транспортну накладну і документ про
сплату послуг із захоронення відходів.
 
   2.9. Якщо  відходи  доставляються  бортовими  машинами і
самоскидами, приймальник має візуально оцінити їх склад. Для
зручності огляду має бути встановлена оглядова вишка.
 
   2.10. У  разі  доставки промислових відходів приймальник
повинен прийняти від водія "Паспорт на відходи" і зробити в ньому
позначку про прийняття відходів.
 
   2.11. Усі  відходи, крім ТПВ, підлягають радіометричному
контролю. Для цього КПП має бути  забезпечений  спеціальними
приладами.
 
   2.12. У разі виявлення у відходах заборонених для захоронення
складових або  перевищення  рівня  радіаційного  забруднення
приймальник повинен зробити відповідний запис у шляховому листі,
скласти акт, один примірник якого передається в екологічну службу,
а машину з відходами повернути замовнику.
 
   2.13. На кожному полігоні та звалищі ТПВ необхідно вести такі
журнали обліку відходів:
   - для твердих побутових відходів;
   - для будівельних відходів;
   - для промислових відходів III і IV класів небезпеки.
 
   2.14. Забороняється безсистемне складування відходів по всій
площі полігону та звалища ТПВ за межами робочої карти.
 
   2.15. На робочій карті доцільно виділити 3 майданчики для
захоронення відходів:
   - для ТПВ, листя, дорожнього змету;
   - для промислових і подрібнених будівельних відходів, які
можуть бути використані як інертні матеріали для ізоляції;
   - для будівельних конструкцій і великогабаритних відходів.
 
   2.16. Відходи,  які  складуються  на першому майданчику,
необхідно укладати з ущільненням шарами по 0,5 м до висоти
2-2,5 м.
 
   2.17. Верхній шар слід покривати шаром грунту завтовшки не
менше 0,2 м та ущільнювати. Допускається також  використання
подрібнених будівельних відходів або промислових відходів III та
IV класів небезпеки, які приймаються на  полігони  ТПВ  без
обмеження.
 
   2.18. Складування  ТПВ  може  виконуватись  за  двома
технологічними схемами:
   - схемою вирівнювання;
   - траншейною схемою.
 
   2.19. При складуванні ТПВ за схемою  вирівнювання  може
застосовуватись метод "насуву", тобто рух бульдозера знизу вгору,
і метод "зштовхування", тобто рух бульдозера в напрямку укосу з
подальшим ущільненням.
   Метод "насуву" забезпечує краще ущільнення, але бульдозер
працює у  більш  важких  умовах,  рухається вгору з великим
навантаженням. Цей метод є ефективнішим при наявності нового
бульдозера.
   При роботі за методом "зштовхування" бульдозер працює з
меншим напруженням, треба зробити більше походів, щоб досягти
ущільнення як при "насуві".
 
   2.20. Траншейна схема рекомендується для полігонів та звалищ
ТПВ з горизонтальним або трохи нахиленим рельєфом. Перевага її
перед схемою вирівнювання полягає  в  наявності  грунту  для
проведення ізоляційних робіт.
 
   2.21. Для  полігонів  та  звалищ  ТПВ продуктивністю до
100 тис.куб.м/рік рекомендується застосовувати траншейні схеми,
особливо у тих випадках, коли не треба створювати ізоляційного
екрану.
 
   2.22. Відходи, які складуються на  другому  і  третьому
майданчиках, після  розвантаження  повинні  бути розрівнені і
ущільнені проходом бульдозера 3-4 рази, щоб  утворити  рівну
поверхню, без вибоїн і гострих виступів, по якій могли б рухатись
автомобілі, не пошкоджуючи агрегатів і шин.
 
   2.23. У літній період рекомендується обробляти ущільнену
поверхню на  другому  і  третьому  майданчиках дезинфікуючими
розчинами. Виконання  роботи  за  договором  слід  доручати
спеціалізованим організаціям, що мають ліцензію.
 
   2.24. На полігонах та звалищах ТПВ доцільно розробляти річні
ситуаційні плани виконання робіт.
 
   2.25. При розвантаженні автомобілів слід додержуватись таких
правил:
   - розвантажувати  автомобілі  дозволяється  тільки  на
горизонтальних ділянках;
   - ставити автомобіль під розвантаження ближче 10 м від краю
схилу заборонено;
   - автомобіль, поставлений під розвантаження, має бути надійно
загальмований;
   - заборонено розвантажувати сміттєвоз  розхитуванням  або
різким гальмуванням;
   - заборонено стояти під піднятим кузовом під час вивантаження
відходів;
   - працювати під піднятим кузовом у  зоні  розвантаження
дозволяється тільки  у  крайніх  випадках  (у разі виявлення
несправностей підйомника) після фіксації кузова підставкою;
   - забороняється   ремонтувати  автомобілі,  бульдозери,
котки-ущільнювачі, скрепери та інші механізми на робочій карті.
 
   2.26. Кожен полігон та звалище ТПВ має бути оснащений не
менше ніж двома бульдозерами. Iнша техніка може залучатись на
термін виконання робіт.
 
   2.27. Технічний огляд машин і механізмів має проводитись
щорічно технічними   інспекціями   територіальних   органів
Держнаглядохоронпраці.
 
   2.28. Машини і механізми, що обслуговують полігон та звалище
ТПВ, дозволяється зберігати у господарській зоні - в приміщеннях
(боксах) або на спеціально відведених майданчиках.
 
   2.29. Майданчик для розміщення машин і механізмів повинен
мати розмітку, що виконується незмивною фарбою або іншим способом
і визначає місця стоянки і проїзди.
 
   2.30. Перед початком робіт механізатори повинні перевірити
технічний стан машин і механізмів.
 
   2.31. Якщо  двигун трактора (бульдозера) запускається не
стартером, а вручну, машиніст повинен перед тим поставити важіль
перемикання передач у нейтральне положення і опустити відвал на
землю.
 
   2.32. Для полегшення запуску двигунів у холодний період року
(при температурі повітря нижче мінус 15 град. C) майданчик для
відкритого зберігання має бути обладнаний спеціальними засобами
для підігрівання  двигунів.  Обладнання,  за  допомогою якого
підігрівають двигун, має бути  безпечним  для  обслуговуючого
персоналу і водіїв.
 
   2.33. Забороняється підігрівання двигунів машин і механізмів
відкритим вогнем.
 
   2.34. Після закінчення робочого дня вся техніка має бути
повернена на місце розташування у господарській зоні. Залишати
техніку на місці виконання робіт забороняється.
 
   2.35. Пуск в експлуатацію нового устаткування, а  також
устаткування після капітального ремонту дозволяється тільки в разі
прийняття його комісією і оформлення наказу по підприємству.
 
             3. ОХОРОНА ПРАЦI
 
   3.1. Організація охорони праці на полігонах та звалищах ТПВ
базується на  положеннях  Закону України "Про охорону праці"
 і передбачає виконання заходів, спрямованих  на
збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі
трудової діяльності.
 
   3.2. Для роботи на полігонах та звалищах ТПВ допускаються
чоловіки і жінки віком від 18 років, які пройшли медичний огляд і
не мають протипоказань за станом здоров'я, одержали інструктаж з
охорони праці і первинний інструктаж на робочому місці.
 
   3.3. У процесі роботи працівники повинні періодично, один раз
на три роки, проходити навчання, а також перевірку знань з охорони
праці.
 
   3.4. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою
або таких, що потребують спеціальної  підготовки  (згідно  з
Переліком робіт з підвищеною небезпекою та Переліком робіт, де є
потреба у професійному доборі, затвердженими наказом МОЗ України
та Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 N 263/121 ,
проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з охорони
праці.
 
   3.5. Під час виконання робіт ніяка терміновість не може бути
підставою для порушення вимог безпеки та охорони праці.
 
   3.6. Про небезпечну виробничу ситуацію працівник зобов'язаний
негайно повідомити безпосереднього керівника або майстра полігону
ТПВ (звалища).
 
   3.7. Робота на полігоні та звалищі ТПВ вночі дозволяється
виключно за наказом.
 
   3.8. За додержання вимог охорони праці відповідає особа,
призначена наказом.
 
   3.9. До роботи в колодязях на території  полігону  ТПВ
допускається бригада з трьох працівників, забезпечених засобами
індивідуального захисту, і лише після того, як повітря в колодязі
перевірено газоаналізатором  на наявність кисню і відсутність
шкідливих та вибухонебезпечних газів.
 
   3.10. Працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими  і
небезпечними умовами, або роботах, пов'язаних із забрудненням або
несприятливими метеорологічними умовами, керівництво полігону та
звалища ТПВ зобов'язане видавати спеціальний одяг, спеціальне
взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також миючі та
знешкоджувальні засоби.
 
   3.11. Згідно  з  колективним  договором керівництво може
додатково, понад встановлені норми, видавати працівникам певні
засоби індивідуального  захисту,  якщо  фактичні  умови праці
вимагають їх застосування.
 
   3.12. Робота працівників без спецодягу, спецвзуття та інших
засобів індивідуального захисту заборонена.
 
   3.13. Спецодяг підлягає пранню. Терміни та порядок здачі у
прання мають бути визначені у колективному договорі. Якщо прання
неможливо організувати  централізовано,  миючі  засоби повинні
надаватись кожному робітнику за встановленими нормами.
 
   3.14. Керівництво полігону та  звалища  ТПВ  зобов'язане
забезпечити фінансування  та проведення попереднього (під час
прийняття на роботу) і періодичного (один раз на рік) обов'язкових
медичних оглядів працівників та обов'язкових щеплень.
 
   3.15. Договір  з  медичним  закладом,  відповідальним за
проведення медичних  заходів,  керівництво  організації,  якій
підпорядковано полігон та звалище ТПВ, укладається за погодженням
із СЕС.
 
   3.16. Працівники полігону  та  звалища  ТПВ  зобов'язані
проходити медичні огляди у встановлені терміни і мають право на
проходження позачергового медичного огляду на їх прохання за
рахунок підприємства.
 
   3.17. Під час проходження медичного огляду за працівниками
зберігається місце роботи і середній заробіток.
 
   3.18. Для надання першої допомоги при травмах та нещасних
випадках на кожній експлуатаційній дільниці полігону та звалища
ТПВ повинна бути в наявності аптечка з запасом медикаментів та
перев'язочних матеріалів, яку необхідно періодично поповнювати
(не рідше одного разу на рік). Наказом повинна бути визначена
відповідальна особа.
 
      4. ЕКОЛОГIЧНА, САНIТАРНА I ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
 
   4.1. На полігонах та звалищах ТПВ, які працюють без проектів,
а також на прилеглих до них територіях, нормальний стан повітря,
грунту і  підземних  вод  може підтримуватися лише за умови
застосування прийнятих технологій захоронення відходів.
 
   4.2. Щоб прилегла  територія  не  засмічувалась  леткими
фракціями відходів, на основних напрямках їх розлітання необхідно
встановлювати тимчасові сітчасті  переносні  елементи  огорожі
розміром 1,7х2,0 м. Періодично, один раз на квартал, огорожу, що
затримує леткі фракції, слід очищати.
 
   4.3. Для  запобігання  виносу  забруднення  транспортними
засобами за територію полігону та звалища ТПВ має бути споруджений
дезбар'єр (бетонна яма) розмірами не менше 8х3х0,3 м, призначений
для дезинфекції коліс. Як дезинфекційні використовують розчини
лізолу (від 5%), креоліну (від 5%), нафтолізолу (не менше 10%),
фенолу (3-5%), метасилікату натрію (1-3%).
 
   4.4. Проїзд  транспортних  засобів  через  дезбар'єр  є
обов'язковим при температурі повітря понад +5 град. C.
 
   4.5. Один раз на 10 днів воду з дезбар'єру  необхідно
відкачувати у цистерну з подальшим транспортуванням асенізаційними
машинами на очисні споруди каналізації за погодженням із СЕС.
 
   4.6. За сухої, спекотної погоди ділянки ущільнення відходів
необхідно поливати водою із розрахунку 10 л на 1 куб.м ТПВ.
 
   4.7. Поверхня робочої карти, заповненої шаром відходів на
висоту 2 м, у разі затримки її закриття в літній період понад
3 доби має бути оброблена дезинфекційним розчином.
 
   4.8. Територія полігону та звалища ТПВ має бути обмежена
нагірною канавою, яка б запобігала витіканню за межі полігону
території забруднених поверхневих вод. Не рідше ніж двічі на
місяць слід проводити її огляд і за необхідності очищати.
 
   4.9. При складуванні відходів за висотною схемою з початку
появи фільтрату слід побудувати накопичувач для його збирання,
запобігаючи його попаданню у підземні води та витіканню за межі
полігону ТПВ.  Питання очищення вирішується за узгодженням з
природоохоронними органами СЕС.
 
   4.10. Для видалення біогазу з території полігону та звалища
ТПВ слід на карті складування ТПВ встановити металеві вертикальні
труби діаметром 0,3-0,4 м, заглибити їх перфорованою частиною на
глибину до 3 м. Висота над шаром відходів повинна бути не менше
2,0 м. Відстань між сусідніми трубами повинна бути не менше 50 м.
 
   4.11. Для запобігання наїзду транспортних засобів труби слід
пофарбувати яскравою фарбою оранжевого або жовтого кольору.
 
   4.12. Стан повітря на території полігону і прилеглій до неї
залежить від технології робіт і, у першу чергу, від ущільнення та
ізолювання шарів ТПВ інертними матеріалами. При наявності техніки
і грунту, або інших матеріалів, на полігонах та звалищах ТПВ слід
карт у складування без ущільнення та ізолювання мати мінімальних
розмірів (до 20х50 м).
 
   4.13. Полігони та звалища ТПВ становлять потенційну небезпеку
для довкілля через скупчення на них розповсюджувачів інфекцій -
птахів, мух, мишей, пацюків.
   До виконання дезінсекційних, дератизаційних і дезинфекційних
робіт слід залучати відділення профілактичної дезинфекції СЕС або
спеціалізовані дезинфекційні станції за договорами. Виконавець
робіт несе відповідальність за матеріали, що застосовуються, і
норми їх витрат.
 
   4.14. Знищення птахів отруйними речовинами забороняється.
Натомість рекомендується встановлювати спеціальне  звукове  та
біоакустичне обладнання для відлякування птахів.
 
   4.15. Екологічні і санітарно-технічні заходи, здійснювані
протягом року, необхідно заносити в Паспорт санітарно-технічного
стану полігону ТПВ та Паспорт місць видалення відходів.
 
   4.16. Відповідно до статті 2 Закону України "Про пожежну
безпеку" відповідальність за стан пожежної безпеки
підприємств покладається на їх керівників та уповноважених ними
осіб.
 
   4.17. На кожному полігоні та звалищі ТПВ має бути розроблена
Iнструкція про заходи пожежної безпеки, в якій встановлюється
порядок протипожежних заходів, обов'язки і дії працівників у разі
виникнення пожежі,  засоби  оповіщення керівників та пожежної
охорони, застосування засобів пожежогасіння  та  взаємодії  з
підрозділами пожежної охорони.
   Iнструкція має бути затверджена керівником підприємства.
 
   4.18. Для виконання щоденних робіт з нагляду за первинними
засобами вогнегасіння і організації гасіння вогнищ призначається
майстер.
 
   4.19. Для  розміщення  первинних  засобів  пожежогасіння
необхідно встановити у господарській зоні спеціальні пожежні щити
(стенди).
 
   4.20. Пожежні щити (стенди) і засоби пожежогасіння мають бути
пофарбовані у відповідні кольори за чинним державним стандартом.
 
   4.21. На видному місці має бути встановлений щит (стенд) з
відомостями про дії персоналу в разі пожежі і засоби оповіщення
найближчої пожежної  охорони. Дозволяється розміщувати названу
інформацію на щиті (стенді) поряд із засобами пожежогасіння.
 
   4.22. Пожежні щити (стенди) на території полігону та звалища
ТПВ встановлюються  з  розрахунку  один  щит  (стенд)  на
5000 кв.м площі.
   До комплекту  засобів пожежогасіння на одному щиті слід
включати: вогнегасники - 3 шт.; гаки - 3 шт.; лопати - 2 шт.;
ломи - 2 шт.; сокири - 2 шт.; ящик місткістю 0,5 м3 з піском -
1 шт.; покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу - 2х2 м.
 
   4.23. При прийнятті на роботу працівники полігону та звалища
ТПВ повинні  пройти вступний інструктаж, у процесі роботи -
первинні, повторні, позапланові та цільові інструктажі з питань
пожежної безпеки.
 
   4.24. Використання  пожежного  обладнання,  інструментів,
інвентарю для господарських, виробничих та інших потреб,  не
пов'язаних з  гасінням  пожежі  або  навчанням  протипожежних
формувань, забороняється.
 
   4.25. Кожний транспортний засіб, який працює на полігоні та
звалищі ТПВ, має бути оснащений вуглекислотним чи порошковим
вогнегасником.
 
   4.26. У  приміщеннях,  під  навісами  та  на  відкритих
майданчиках, де  зберігається  автотракторна техніка, а також
безпосередньо на картах складування відходів забороняється:
   - заправляти техніку пальним;
   - заряджати акумулятори безпосередньо на машинах;
   - залишати автомобілі з увімкненим запаленням.
 
   4.27. Заборонено розпалювати вогнища на території полігону та
звалища ТПВ під великовантажними контейнерами для їх розігрівання
у зимовий період.
 
   4.28. Заборонено палити і розпалювати вогнища на території
полігону та звалища ТПВ.
 
   4.29. Палити можна тільки у спеціально відведених місцях,
обладнаних засобами вогнегасіння, на відстані не ближче 15 м від
робочих карт та місць відстою техніки.
 
   4.30. Зварювальні роботи у діючих цехах можна виконувати
тільки з дозволу особи, відповідальної за пожежну безпеку.
 
          5. ОХОРОНА, ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ
 
   5.1. Полігони та звалища ТПВ повинні мати охорону.
   Охорона є відповідальною за збереження техніки і матеріальних
цінностей, що знаходяться на зазначеній території.
 
   5.2. В  обов'язки  охорони входить також недопущення на
територію полігону та звалища ТПВ автотранспорту для вивантаження
відходів у неробочий час, а також будь-яких інших машин.
 
   5.3. Охоронникам  категорично  забороняється допускати на
територію полігону та звалища ТПВ сторонніх осіб.
 
   5.4. Охорона  може  формуватись  із  власних  (штатних)
працівників або здійснюватись охоронними структурами, які мають
ліцензію на здійснення такої діяльності.
 
   5.5. У неробочий час охорону мають здійснювати не менше двох
охоронців.
 
   5.6. Якщо по периметру території немає суцільної огорожі і
ґрунтового валу, то в місцях можливого проїзду автотранспорту слід
встановити перешкоди, які б унеможливлювали в'їзд інакше, як через
КПП.
 
   5.7. У неробочий час шлагбаум або в'їзні  ворота  слід
замикати.
 
   5.8. Працівникам охорони має бути надано список посадових
осіб організації, відповідальної за експлуатацію полігону  та
звалища ТПВ, їх домашні адреси, службові та домашні телефони - на
випадок надзвичайних ситуацій.
 
   5.9. Працівники охорони мають бути ознайомлені з порядком дій
у разі  пожежі,  вміти  користуватись  первинними  засобами
пожежогасіння.
 
   5.10. Охорона повинна мати телефонний зв'язок, а у разі його
відсутності - бути забезпечена мобільним телефоном.
 
   5.11. Територія зберігання техніки і КПП мають бути освітлені
у темний час доби. Слід вважати достатнім освітлення не менше
5 лк. Необхідності в освітленні робочих карт немає, тому що у
темний період доби складування та інші технологічні операції тут
не виконуються.
 
   5.12. У разі надзвичайних ситуацій і пов'язаних з ними робіт
освітлення слід   забезпечувати   переносними   герметичними
електричними світильниками  за тимчасовою схемою. Такі роботи
виконуються виключно за наказом по підприємству.
 
        6. ВИХIДНI ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРОБКИ
     ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУКЦIЇ ЗВАЛИЩА ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ
             ЙОГО НА ПОЛIГОН
 
   6.1. Якщо планується експлуатація звалища ТПВ на перспективу,
то першочерговим завданням є перетворення звалища на полігон
згідно з проектом і його інженерне забезпечення устаткуванням,
машинами і механізмами, а також створення комфортних мов для
виробничого персоналу.
 
   6.2. Порядок  розроблення  проектної  документації  на
будівництво нових  полігонів  ТПВ,  реконструкцію  і технічне
переоснащення звалищ ТПВ і переоформлення їх у полігони визначено
ДБН А.2.2-3-2004.
 
   6.3. Право на розроблення проектної документації або її
окремих розділів надається юридичним і фізичним особам - суб'єктам
господарської діяльності, незалежно від форм власності, які мають
ліцензію на цей вид діяльності згідно із законодавством.
 
   6.4. Проектні роботи виконуються  на  підставі  договору
(контракту) між замовником і проектувальником.
 
   6.5. Не допускається розроблення проектної документації без
інженерних вишукувань на нових  земельних  ділянках,  а  при
реконструкції об'єктів - без уточнення раніше виконаних інженерних
вишукувань.
 
   6.6. Проектування  об'єкта  здійснюється  з  дотриманням
законодавства України на підставі вихідних даних.
   Вихідні дані  для  виконання  проектних  робіт  замовник
зобов'язаний надати до початку виконання проектно-вишукувальних
робіт.
   До складу вихідних даних належать:
   - архітектурно-планувальне завдання (АПЗ);
   - технічні умови;
   - завдання на проектування;
   - рішення виконавчого органу місцевого самоврядування про
надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт;
   - акт вибору земельної ділянки або акт обстеження майданчика
під будівництво, затверджений  підписами  комісії,  визначеною
міською адміністрацією;
   - висновки про попереднє погодження розташування ділянки під
будівництво полігону ТПВ (звалища), які надають такі організації:
   - районна та міська державна адміністрація;
   - районна та міська Рада народних депутатів;
   - сільська Рада  народних  депутатів  (на  землях  якої
розташовано полігон ТПВ);
   - районний землевпорядник;
   - районний архітектор;
   - районний головний санітарний лікар;
   - державне управління екології та природних ресурсів області;
   - обласна СЕС;
   - обласне управління містобудування та архітектури;
   - обласне УПО МНС;
   - районне управління пожежної охорони;
   - обласне управління з охорони пам'яток історії, архітектури
та мистецтва.
 
   6.7. Проектна організація для розробки ОВНС (оцінки впливу на
навколишнє середовище)  повинна  отримати   від   місцевої
гідрометслужби чи обласного управління екобезпеки дані з фонової
концентрації повітряного басейну в зоні будівництва полігону ТПВ
(звалища) по таких інгредієнтах:
   - діоксид азоту;
   - вуглець оксиду;
   - метану;
   - сірководню;
   - метакрезолу.
 
   6.8. Замовник разом з проектувальником визначають стадії
проектування

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ