ДСТУ Б EN 1467:2007 Камень природный. Блоки необработанные. Требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19972 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б EN 1467:2007 Камень природный. Блоки необработанные. Требования
Дата начала действия01.10.2008
Дата принятия27.09.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский/Английский
На заменуДСТУ Б В.2.7-59-97
Утверждающий документПриказ от 27.09.2007 № 218 О принятии национальных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1467:2007
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 305 «Строительные изделия и материалы»


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2022 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2022 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2022 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2022 года

Приказ от 02.04.2008 № 148 О внесении изменений в приказ Минрегионстроя от 27.09.2007 № 218

Приказ от 02.07.2020 № 153 Об утверждении Перечня национальных стандартов, соответствие которым предоставляет презумпцию соответствия изделий требованиям Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений

Приказ от 27.09.2007 № 218 О принятии национальных стандартов

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Камінь природний.
Блоки необроблені. Вимоги
(EN 1467:2003, IDТ)

Natural stone – Rough blocks – Requirements

ДСТУ Б EN 1467:2007

Київ
Міністерство регіонального розвитку
та будівництва України
2008

Передмова

1 ВНЕСЕНО : Корпорація «Укрбудматеріали», Технічний комітет стандартизації „Будівельні матеріали" за сприяння Проекту БІЗПРО, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ: Торгово-Промислова палата України

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Одрінська, Л. Березняк, В. Васильєва, Г. Желудков, Ю. Коробка, В. Мещеряков, В. Нецький

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 вересня 2007 р. № 218, від 2 квітня 2008 р. № 148 та від 20 травня 2008 р. № 212 з 2008-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1467 Natural stone – Rough blocks – Requirements (Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні з 1 січня 2011 р. ДСТУ Б В.2.7-59-97)

Продукція за ДСТУ Б EN 1467:2007 повинна використовуватися в Україні згідно з вимогами ДБН В.1.4-1.01-97 „Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"

Зміст

Contents

Вступ

Foreword

1 Сфера застосування

1 Scope

2 Нормативні посилання

2 Normative references

3 Терміни та визначення

3 Terms and definitions

4 Вимоги

4 Requirements

4.1 Вимоги до геометричних характери стик

4.1 Requirements for geometric characteristics

4.1.1 Критерії вимірювання

4.1.1 Measurement criteria

4.1.2 Вимоги до форми

4.1.2 Requirements on shape

4.1.3 Вимоги до об'єму

4.1.3 Requirements for volume

4.1.4 Вимоги до маси

4.1.4 Requirements for mass

4.2 Вимоги до природного каменю для необроблених блоків

4.2 Requirements of natural stone for rough blocks

4.2.1 Найменування

4.2.1 Denomination

4.2.2 Зовнішні параметри

4.2.2 Visual appearance

4.2.3 Об'ємна щільність і наявна пористість

4.2.3 Apparent density and open porosity

4.2.4 Границя міцності при згині

4.2.4 Flexural strength

4.2.5 Інші вимоги

4.2.5 Other requirements

5 Маркування

5 Marking

6 Оцінка відповідності вимогам і контроль виробництва

6 Evaluation of conformity and factory production control

6.1 Оцінка відповідності вимогам

6.1 Evaluation for conformity

6.2 Первинне типове випробування

6.2 Initial type testing

6.3 Контроль виробництва на підприємстві

6.3 Factory production control

Додаток А (обов'язковий) Відбір зразків

Annex A (normative) Sampling

Бібліографія

Bibliography

Вступ

Foreword

Цей документ (EN 1467:2003) був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 246, "Природний камінь", секретарем якого є італійська організація зі стандартизації.

This document EN 1467:2003 has been prepared by Technical Committee CEN/TC 246, "Natural stones", the secretariat of which is held by UNI.

Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше червня 2004 року, а національні стандарти, що йому суперечать, утрачають чинність не пізніше червня 2004 року.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2004, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by June 2004.

Цей Європейський стандарт є одним із серії стандартів, що встановлюють вимоги до виробів із природного каменю, до якої входять такі стандарти:

This European Standard is one of a series of standards for requirements of natural stone products which includes the following:

EN 1467 Вироби з природного каменю. Блоки необроблені. Вимоги

EN 1467, Natural stone products – Rough blocks – Requirements.

EN 1468 Вироби з природного каменю. Плити необроблені. Вимоги

EN 1468, Natural stone products – Rough slabs – Requirements.

Попередній стандарт prEN 1469:2002 Вироби з природного каменю. Плити облицювальні. Вимоги

prEN 1469:2002, Natural stone products – Slabs for claddings – Requirements.

Попередній стандарт prEN 12057:2002 Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги

prEN 12057:2002, Natural stone products – Modular tiles – Requirements.

Попередній стандарт prEN 12058:2002 Вироби з природного каменю. Плити для підлоги і сходів. Вимоги

prEN 12058:2002, Natural stone products – Slabs for floors and stairs – Requirements.

Попередній стандарт prEN 12059:2003 Вироби з природного каменю. Будівельні вироби з природного каменю. Вимоги

prEN 12059:2003, Natural stone products – Dimensional stone work – Requirements.

Інші стандарти для природного каменю, розроблені Технічним комітетом CEN/TC 178

Other standards on natural stone are produced by CEN/TC 178

EN 1341 Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

EN 1341, Slabs of natural stone for external paving – Requirements and test methods

EN 1342 Бруківка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

EN 1342, Setts of natural stone for external paving – Requirements and test methods

EN 1343 Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

EN 1343, Kerbs of natural stone for external paving – Requirements and test methods

Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 128

CEN/TC 128

EN 12326-2 Шифер та інші вироби з природного каменю для покриттів, що вкладаються внакладку, і зовнішнього облицювання стін. Частина 2. Методи випробування

EN 12326-2. Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding – Part 2. Methods of test

Попередній стандарт prEN 12326-1 2003 Шифер та інші вироби з природного каменю для покриттів, що вкладаються внакладку, і зовнішнього облицювання стін. Частина 1. Специфікація продукції

prEN 12326-1:2003, Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding – Part 1: Product specification

Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 125

CEN/TC 125

EN 771-6 Специфікація фасадних блоків. Частина 6. Фасадні блоки з природного каменю.

EN 771 – 6, Specification for masonry units – Part 6: Natural stone masonry units

Інші стандарти стосуються заповнювачів для бетону, доріг, залізниць і армованих блоків (розробляються Технічним комітетом CEN/TC 154).

Other standards are relevant to stone aggregates for concrete, roads, railways and armourstonc (under study within CEN/TC 154)

Додаток А є обов'язковим.

Annex A is normative.

До складу цього документа входить бібліографія.

This document includes a Bibliography.

Згідно з Внутрішніми правилами CEN/CENELEC запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard : Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали Камінь природний.
Блоки необроблені. Вимоги

Строительные материалы Камень природный.
Блоки необработанные. Требования

Building materials Natural stone – Rough blocks – Requirements

EUROPEAN STANDARD                  EN 1467
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

This European Standard was approved by CEN
on 1 September 2003

ICS 73.020; 91.100.15

English version

Natural stone – Rough blocks – Requirements

Чинний від 2008-10-01

December 2003

1 Сфера застосування

1 Scope

Цей Європейський стандарт установлює вимоги до необроблених блоків із природного каменю, з яких виготовляються вироби для використання в будівництві, надгробні плити та інші вироби подібного застосування.

This European Standard specifies requirements for rough blocks of natural stone from which products for use in building or commemorative stones and other similar applications are made.

Він не поширюється на мінеральні заповнювачі, матеріали зі штучного агломерованого каменю й монтаж.

It does not cover artificially agglomerated stony material and does not cover installation.

2 Нормативні посилання

2 Normative references

Цей Європейський стандарт об'єднує в собі шляхом посилання на них положення інших публікацій із вказівкою дати або без неї. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях тексту з наведенням після них переліку публікацій. Коли посилання датоване, наступні зміни, доповнення або перегляд цих публікацій є чинними для цього Європейського стандарту лише тоді, коли їх включено до нього шляхом унесення зміни, доповнення або перегляду. Якщо посилання не датоване, чинною є остання редакція публікації, на яку наведено посилання (в тому числі зміни й доповнення до неї).

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text, and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

EN 1936 Методи випробування природного каменю. Визначення фактичної й об'ємної густини, загальної та відкритої пористості

EN 1936, Natural stone test methods – Determination of real density and apparent density, and of total and open porosity.

EN 12372 Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під концентрованою вагою

EN 12372, Natural stone test methods – Determination of flexural strength under concentrated load.

EN 12407 Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз

EN 12407, Natural stone test methods – Petvographic examination.

EN 12440 Камінь природний. Критерії найменування

EN 12440, Natural stone – Denomination criteria.

EN 12670 Камінь природний. Термінологія

EN 12670, Natural stone – Terminology.

EN 13161 Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом.

EN 13161, Natural stone test methods – Determination of flexural strength under constant moment.

ДСТУ Б EN 13373 Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів

EN 13373, Natural stone test methods – Determination of geometric characteristics on units.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ