ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 Руководящий документ I согласно применению статьи 4 (4) Директивы по строительным изделиям

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18875 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 Руководящий документ I согласно применению статьи 4 (4) Директивы по строительным изделиям
Дата начала действия01.07.2008
Дата принятия12.12.2007
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 12.12.2007 № 357 О принятии национальных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаА.1.1-79:2007
РазработчикОрган по сертификации строительной продукции "ЦентрСЕПРОбудметал"
Принявший органОрган по сертификации строительной продукции "ЦентрСЕПРОбудметал"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

НАСТАНОВА

Керівний документ I
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 4(4)
ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Guidance paper I
(concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC)
THE APPLICATION OF ARTICLE 4(4)
OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

ДСТУ-Н Б A.1.1-79:2007

Видання офіційне

Київ
Мінрегіонбуд України
2008

ПЕРЕДМОВА

1. ВНЕСЕНО: Державне підприємство Орган з сертифікації будівельної продукції "ЦентрСЕПРОбудметал"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Артанов О.Й., Гринберг М.Л., канд. техн. наук (керівник розробки), Марченко Г.Є.

2. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 12 грудня 2007 р. № 357

3. Національний стандарт відповідає Guidance paper I (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) THE APPLICATION OF ARTICLE 4 (4) OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE (Revision Sep 2002) - Керівний документ I (стосовно Директиви будівельних виробів - 89/106/EEC) ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 4 (4) ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (Перегляд від вересня 2002)
Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)
Переклад з англійської (en)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний Guidance paper I (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) THE APPLICATION OF ARTICLE 4 (4) OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE (Revision Sep 2002) Керівний документ I (стосовно Директиви будівельних виробів - 89/106/EEC) ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 4 (4) ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (Перегляд від вересня 2002)

Керівний документ прийнято Європейською комісією.

Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.

При розробленні цього стандарту в українськомовний текст редакційних змін порівняно з оригіналом не внесено.

Вступ

Preface

Стаття 20 Директиви стосовно будівельних виробів (89/106/EEC) стверджує, що Постійний комітет може "на вимогу Голови чи Держави-члена вивчати будь-яке питання, пов’язане із впровадженням та практичним застосуванням цієї Директиви".

Article 20 of the Construction Products Directive (89/106/EEC) states that the Standing Committee may, "at the request of its Chairman or a Member State, examine any question posed by the implementation and the practical application of this Directive".

Для гарантування, наскільки можливо, взаємного розуміння між Комісією та Державами-членами, як і між самими Державами-членами, відносно того, як Директива буде працювати, компетентні служби Комісії, голова і секретаріат Постійного комітету можуть видати низку Керівних документів, що стосуються окремих питань, пов’язаних з виконанням, практичним впровадженням та використанням цієї Директиви.

In order to ensure as far as possible a common understanding between the Commission and the Member States as well as among the Member States themselves as to how the Directive will operate, the competent services of the Commission, assuming the chair and secretariat of the Standing Committee, may issue a series of Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation, practical implementation and application of the Directive.

Ці документи не є автентичними тлумаченнями Директиви.

These papers are not legal interpretations of the Directive.

Вони не є юридично обмежувальними і вони не змінюють чи вносять будь-які виправлення в Директиву. Що стосується процедур, в принципі це не виключає інші процедури, які можуть в рівній мірі відповідати Директиві.

They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in any way. Where procedures are dealt with, this does not in principle exclude other procedures that may equally satisfy the Directive.

Насамперед вони становитимуть інтерес і вигоду для тих, хто зацікавлений в ефективній дії Директиви із законодавчої, технічної та адміністративної точок зору.

They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the Directive, from a legal, technical and administrative standpoint.

Вони можуть в подальшому удосконалюватися, виправлятися або анулюватися за тією самою процедурою, що використано при їх виданні.

They may be further elaborated, amended or withdrawn by the same procedure leading to their issue.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com