ДБН В.2.8-3-95 Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Техническая эксплуатация строительных машин

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДБН В.2.8-3-95 Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Техническая эксплуатация строительных машин
Дата начала действия01.01.1996
Дата принятия07.07.1995
Дата отмены действия 01.02.2015
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский/Русский
Вид документаДБН (Государственные Строительные Нормы)
Шифр документаВ.2.8-3-95
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Принявший органНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Дополнительные данные Документ отменен с 01.02.2015 в соответствии с Приказом Минрегионстроя от 04.11.2014 № 302


ДБН А.3.1-5-2009 Управление, организация и технология. Организация строительного производства

ДБН В.1.2-12-2008 Система надежности и безопасности в строительстве. Строительство в условиях уплотненной застройки. Требования безопасности

ДБН В.2.8-9-98 Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Эксплуатация строительных машин. Общие требования

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2022 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2021 года

Приказ от 04.11.2014 № 302 О признании утратившими силу некоторых государственных строительных норм и правил, принятых до вступления в силу Закона Украины О строительных нормах

Сборник разъяснений по вопросам определения стоимости дорожных работ (выпуск № 2)

Сборник разъяснений по вопросам определения стоимости дорожных работ (выпуск № 5)

СОУ 42.1-37641918-121:2014 Нормы финансовых затрат на техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин и механизмов

СОУ Д.2.7-37024912-002:2014 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Насос пневматический для инъектирования двухкомпонентных смол

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА, ОСНАСТКА, ІНВЕНТАР ТА ІНСТРУМЕНТ
ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ДБН В.2.8-3-95

Відповідає офіційному тексту

Держкоммістобудування України
Київ 1995

Ці норми встановлюють правила технічної експлуатації основних будівельних машин і вимоги до нормування періодичності, трудомісткості і тривалості виконання технічного обслуговування та ремонту.

Вимоги цих норм обов'язкові для всіх власників будівельної техніки незалежно від форм власності та відомчої належності.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 В процесі експлуатації будівельних машин їх деталі та складальні одиниці зношуються, виникає стан втоми, старіння металів, порушується взаємне розташування деталей, що призводить до втрати машиною її початкових характеристик. Підтримання будівельних машин у працездатному стані залежить від своєчасного проведення заходів, які забезпечують справність та працездатність машин.

1.2 3 цією метою в будівництві використовується система планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту будівельної техніки (система ППР), яка є комплексом організаційно-технічних заходів, що мають попереджувальний характер, виконуються в плановому порядку та спрямовані на забезпечення справності та працездатності будівельної техніки, поліпшення її технічого стану та зниження витрат на експлуатацію.

1.3 Власники будівельних машин розроблюють і здійснюють систему керування якістю експлуатації будівельних машин у відповідності з ГОСТ 40.9001-88, ГОСТ 40.9002-88 і ГОСТ 25646-83, а також заходи системи ППР, що забезпечують високий рівень технічної готовності парку машин і попереджують відкази машин в процесі використання за призначенням.

1.4 Організаційно-технічні заходи системи ППР виконуються з урахуванням вказівок, що містяться в експлуатаційно-ремонтній документації, вимог до технічного стану машин і правил безпечної експлуатації, що встановлені Держнаглядохоронпрацею, Державтоінспекцією і діючими державними та галузевими стандартами.

1.5 Система ППР на практиці реалізується шляхом:

- розробки планів технічного обслуговування і ремонту;

- розробки та здійснення організаційно-технічних заходів, що забезпечують своєчасне та якісне виконання робіт по технічному обслуговуванню і ремонту;

- організації систематичного обліку наробки машин;

- контролю за реалізацією планів технічного обслуговування і ремонту, якістю виконання робіт.

1.6 Ці ДБН містять у собі дані про види технічного обслуговування і ремонту, періодичності, трудомісткості та тривалості їх виконання, які розроблені на підставі вимог, що містяться в експлуатаційній і ремонтній документації, а також накопиченого досвіду експлуатації будівельної техніки в Україні (додаток 1).

1.7 Періодичність технічного обслуговування і ремонту дана в годинах наробки, трудомісткість - в людино-годинах, тривалість - в годинах календарного часу без урахування часу очікування.

1.8 Показники трудомісткості виконання технічного обслуговування і ремонту є середніми значеннями затрат праці на проведення всього комплексу підготовчих, основних та заключних робіт, включаючи випробування машин.

Процентне співвідношення трудомісткості виконання основних видів робіт при проведенні технічного обслуговування і поточного ремонту наведено у додатку 2.

1.9 Норми та показники, наведені в додатку 1, розроблені з урахуванням умов експлуатації будівельних машин на місцевості з дещо горбистою поверхнею до 1000 м, у другій кліматичній зоні, з наробкою до 75 відсотків нормативу до капітального ремонту та парку машин чисельністю до 200 одиниць. В інших умовах періодичність технічного обслуговування і ремонту може бути перерахована за допомогою коефіцієнтів, значення яких наведені в додатках 3, 4, 5, 6.

1.10 Власники будівельних машин ведуть облік їх наробки в обсязі, що передбачений експлуатаційною документацією у відповідності з ГОСТ 2.601-68 (додаток 10).

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ