ДСТУ 1.13:2001 Национальная стандартизация. Правила предоставления уведомлений торговым партнерам Украины

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19128 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 1.13:2001 Национальная стандартизация. Правила предоставления уведомлений торговым партнерам Украины
Дата начала действия01.01.2003
Дата принятия30.04.2002
Дата отмены действия 10.10.2016
СтатусНедействующий
Новый документДСТУ 1.13:2015
Утверждающий документПриказ от 30.04.2002 № 268
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1.13:2001
РазработчикУкрНИИССИ Госстандарта Украины
Принявший органУкрНИИССИ Госстандарта Украины
Дополнительные данные Отменен согласно приказу от 06.07.2016 № 198


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

ДСТУ 1.13:2015 Национальная стандартизация. Правила предоставления сообщений торговым партнерам Украины

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформа­тики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

РОЗРОБНИКИ: В. Сліпко; В. Тетера, канд. Фіз.-мат наук (керівник розробки): Я. Юзьків, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО І НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 30 квітня 2002 p № 268

3  У цьому стандарті реалізовано норми Закону України «Про стандартизацію», положення Угоди про технічні бар єри в торгівлі Світової організації торгівлі та Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів

4  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5  ПЕРЕВИДАННЯ з поправкою  ІПС № 4-2003

ЗМІСТ

Вступ

1  Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Визначення понять

4  Позначення та скорочення

5  Загальні положення

6  Вимоги щодо опрацювання запитів та подавання коментарів

7  Правила надавання повідомлення

Додаток А Приклад заповнення повідомлення про початок розроблення з Україні стандарту, який не відповідає міжнародному документові чи не має такого аналогу

Додаток Б Форма повідомлення щодо Угоди ТВТ

Додаток В Приклад заповнення повідомлення щодо Угоди ТВТ

Додаток Г Сфера, стосовно якої надають повідомлення згідно з Угодою

про застосування санітарних і фітосанітарних заходів

ВСТУП

Цей документ створено відповідно до вимог документів G/TBT/W/2/Rev.1 «Змодернізовані рішен­ня та рекомендації щодо процедур повідомляння та обміну інформацією» від 21 червня 1995 р. та G/TBT/9 «Другий трирічний огляд дії та виконання Угоди про технічні бар'єри в торгівлі» від 13 листопада 2000 p., прийнято Комітетом з технічних бар'єрів у торгівлі Світової організації торгівлі.

Він ґрунтується на «Угоді про технічні бар'єри в торгівлі» у сфері повідомлення і обміну інфор­мацією та реалізує положення «Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття та засто­сування стандартів», до якого приєдналася Україна

Документ розроблено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. № 84 «Про створення Національного автоматизованого фонду стандартів» та «Положенням про Націо­нальний інформаційний центр із стандартизації та сертифікації міжнародної інформаційної мережі ІSONET», затвердженим наказом Держстандарту України № 245 від 13.07.95.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com