СОУ 45.2-00018112-012:2006 Машины, механизмы дорожные. Окраска, знаки, надписи и сигналы. Общие требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18727 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ 45.2-00018112-012:2006 Машины, механизмы дорожные. Окраска, знаки, надписи и сигналы. Общие требования
Дата начала действия01.03.2007
Дата принятия06.12.2006
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 06.12.2006 № 603
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа45.2-00018112-012:2006
РазработчикУкраинская государственная производствено-технологическая организация "Укрдортехнологія"
Принявший органУкраинская государственная производствено-технологическая организация "Укрдортехнологія"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

СТАНДАРТ  УКРАВТОДОР

МАШИНИ, МЕХАНІЗМИ ДОРОЖНІ.
ФАРБУВАННЯ, ЗНАКИ, НАПИСИ ТА СИГНАЛИ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
 

СОУ 45.2-00018112-012:2006  

Видання офіційне

 КИЇВ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)
2006

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Українське  державне виробничо-технологічне підприємство “Укрдортехнологія”

   РОЗРОБНИКИ: С. Вернусь, Н. Дудник, В. Нагайчук (канд. техн. наук), В. Резник (канд. техн. наук, керівник розробки), Є. Столбов, О. Титенко  

2 ПОГОДЖЕНО: Центр безпеки дорожнього руху при ДДАІ МВС України     лист від 27 листопада за № 45/2075

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби автомобільних    доріг України  (Укравтодор)  від 06.12.2006  № 603                  

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО  ДП  “УкрНДНЦ” за № 32595752/1385 від 13.02.2007

ЗМІСТ

1 Сфера застосування 

2 Нормативні  посилання 

3 Терміни та визначення понять, скорочення 

4 Загальні правила 

5 Вимоги до фарбування машин та механізмів 

6 Порядок нанесення сигнальної розмітки, смуг, написів, знаків 

7 Правила застосування світлових пристроїв 

8 Вимоги безпеки та охорони довкілля 

9 Методи контролювання 

Додаток А Види сигнальної розмітки 

Додаток Б Приклади загального вигляду кольорографічного позначення машин та механізмів

СТАНДАРТ  УКРАВТОДОР

МАШИНИ, МЕХАНІЗМИ ДОРОЖНІ.
ФАРБУВАННЯ, ЗНАКИ, НАПИСИ ТА СИГНАЛИ.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
 

МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ ДОРОЖНЫЕ.
ОКРАСКА, ЗНАКИ, НАДПИСИ И СИГНАЛЫ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Чинний від 2007-03-01 

 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ  

1.1 Цей стандарт поширюється на дорожні машини, механізми та дорожні транспортні засоби (далі – дорожню техніку), які застосовують під час виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (далі – дорожніх робіт), а також проведення на них і на штучних спорудах обстежень, наукових досліджень та вимірювань (далі – досліджень). 

1.2 Стандарт встановлює загальні вимоги до кольору фарбування дорожньої техніки, розміщення написів та позначень (розпізнавальних знаків) на ній, а також правила застосування світлових сигнальних пристроїв під час переміщення та виконання дорожніх робіт.

1.3 Вимоги цього стандарту не розповсюджуються на дорожню техніку, призначену для перевезення негабаритних, небезпечних та великовагових вантажів згідно з ДСТУ 3849. 

 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 3849-99 Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних і спеціальних служб. Загальні вимоги

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила  застосування

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбні. Групи, технічні  вимоги і позначення)

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и  методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов (ЄСЗКС. Покриття лакофарбні. Загальні вимоги і методи прискорених випробувань на стійкість до дії кліматичних чинників)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (ЄСЗКС. Покриття лакофарбні. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные Общие требования безопасности  (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.005-75    ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи з фарбування. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (Емалі ПФ-115. Технічні умови)

ГОСТ 6631-74 Эмали марок НЦ-132. Технические условия (Емалі марок НЦ-132. Технічні умови)

ГОСТ 7721-89 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка (Джерела світла для вимірювання кольору. Типи. Технічні вимоги. Маркування)

ГОСТ 9109-81 Грунтовка ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия (Ґрунтовка ФЛ-03К і ФЛ-03Ж. Технічні умови)  

ГОСТ 10277-90 Шпатлёвки. Технические условия. (Шпатлевки. Технічні умови)

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріали лакофарбні. Методи визначення адгезії)

ГОСТ 18335-83 Эмаль НЦ-184. Технические условия (Емаль НЦ-184. Технічні умови)

ГОСТ 19024-79 Эмали АС-182. Технические условия (Емалі АС-182. Технічні умови)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и  маркировка  (Вантажі  небезпечніі. Класифікація та  маркірування )

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76) Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета (Матеріали лакофарбні. Метод візуального порівняння кольору)

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДНАОП-5.1.14-1.1-96 Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг та на інших об’єктах  дорожнього господарства

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com