Закон Украины от 22.02.2001 № 2272-III О страховых тарифах на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю работоспособности

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19707 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаЗакон Украины от 22.02.2001 № 2272-III О страховых тарифах на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю работоспособности
Дата начала действия01.01.2011
Дата принятия22.02.2001
СтатусДействующий
Вид документаЗакон
Шифр документа2272-III
РазработчикВерховная Рада Украины
Принявший органВерховная Рада Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
від 17 січня 2002 року N 2980-III,
від 3 квітня 2003 року N 660-IV,
 від 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
 від 19 грудня 2006 року N 489-V,
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI
(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
 діють по 31 грудня 2008 року,
зміни, внесені пунктом 43 розділу II Закону України
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
 визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
 згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
Законами України
 від 3 червня 2008 року N 309-VI,
від 25 грудня 2008 року N 799-VI,
 від 8 липня 2010 року N 2464-VI

Положення підпункту "б" підпункту 4 пункту 3 статті 7 цього Закону
 визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 8 жовтня 2008 року N 20-рп/2008)

Стаття 1. Стаття 1 втратила чинність з 1 січня 2011 року

(стаття 1 у редакції Закону
 України від 03.04.2003 р. N 660-IV)
(дію статті 1 зупинено на 2006 рік згідно із
 Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV,
 на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V)
(стаття 1 у редакції Закону
 України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені пунктом 43 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)


(стаття 1 у редакції Законів України
 від 03.06.2008 р. N 309-VI,
від 25.12.2008 р. N 799-VI,
 втратила чинність згідно із Законом
 України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

Стаття 2. Стаття 2 втратила чинність з 1 січня 2011 року

(стаття 2 у редакції Закону
 України від 03.04.2003 р. N 660-IV,
 втратила чинність згідно із Законом
 України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

Стаття 3. Стаття 3 втратила чинність з 1 січня 2011 року

(згідно із Законом України
 від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

Стаття 4. Стаття 4 втратила чинність з 1 січня 2011 року

(стаття 4 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 17.01.2002 р. N 2980-III,
 від 03.04.2003 р. N 660-IV,
 втратила чинність згідно із Законом
 України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

Стаття 5. Стаття 5 втратила чинність з 1 січня 2011 року

(згідно із Законом України
 від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

Стаття 6. Стаття 6 втратила чинність з 1 січня 2011 року

(стаття 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 03.04.2003 р. N 660-IV,
 втратила чинність згідно із Законом
 України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2001 року.

2. Пункт 2 статті 7 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(згідно із Законом України
 від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

3. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46 - 47, ст. 403; 2001 р., N 4, ст. 21) такі зміни:

1) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

"Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством України про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання, пов'язаних з виконанням ними трудових обов'язків, мають право на забезпечення по страхуванню від нещасного випадку відповідно до цього Закону";

2) у статті 29:

а) у пункті 3 слова "неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і" виключити;

б) пункт 4 виключити;

в) доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться також у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає";

3) у частині шостій статті 31 слова "за три повних календарних місяці роботи до ушкодження здоров'я" замінити словами "в порядку, передбаченому статтею 34 цього Закону";

4) у статті 34:

а) частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв'язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я. Визначені раніше сума щомісячної страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають";

б) абзац перший частини другої доповнити словами "але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду";

(положення підпункту "б" підпункту 4 пункту 3 статті 7 визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 08.10.2008 р. N 20-рп/2008)


в) у частині четвертій:

доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації".

У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;

в абзаці четвертому слова "довідки місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування про середні ціни на продукти у період їх придбання або довідки торговельної організації чи управління ринком" замінити словами "інформації органів державної статистики про середні ціни на продукти харчування у торговельній мережі того місяця, в якому їх придбали";

г) частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції:

"10. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв'язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини) визначається згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати для виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

11. При обчисленні середньомісячного заробітку враховуються основна і додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які включаються до фонду оплати праці і підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян";

5) у статті 47:

а) частину третю викласти в такій редакції:

"Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:

для роботодавців - у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;

для добровільно застрахованих осіб - у відсотках до мінімальної заробітної плати";

б) доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:

"Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат".

У зв'язку з цим частини четверту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами п'ятою - п'ятнадцятою;

6) у розділі XI "Прикінцеві положення":

а) пункт 1 доповнити словами "підпункти "а" - "в" пункту 5 та пункт 7 статті 21 набирають чинності з 1 січня 2003 року";

б) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

"уся заборгованість потерпілим на виробництві та членам їх сімей, яким до набрання чинності цим Законом підприємства, установи та організації не відшкодували матеріальної і моральної (немайнової) шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, виплачується цими підприємствами, установами і організаціями, а в разі їх ліквідації без правонаступника - Фондом соціального страхування від нещасних випадків";

в) абзац четвертий пункту 3 виключити;

г) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"подати до 1 липня 2001 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо надання права страховим компаніям брати участь у реалізації Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" з повним забезпеченням передбачених цим Законом страхових виплат та соціальних послуг. При цьому передбачити внесення роботодавцями, працівники яких будуть застраховані в цих страхових компаніях, частки загального страхового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків для покриття страхових виплат застрахованим, які потерпіли на підприємствах підвищеного рівня професійного ризику виробництва, а також потерпілим, які працювали на підприємствах, що ліквідовані без правонаступника".

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
22 лютого 2001 року
N 2272-III

 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ