ДСТУ 3980-2000. Почвы. Физико-химия почв. Термины и определения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19294 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3980-2000. Почвы. Физико-химия почв. Термины и определения
Дата начала действия01.06.2001
Дата принятия31.07.2000
СтатусДействующий
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3980-2000
РазработчикГосстандарт Украины
Принявший органГосстандарт Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДСТУ 2730:2015 Защита окружающей среды. Качество природной воды для орошения. Агрономические критерии

ДСТУ 4721:2007 Технология выращивания яблок. Основные требования

ДСТУ 4787:2007 Технология выращивания кустарниковых ягодников. Основные требования

ДСТУ 4788:2007 Технология выращивания земляники. Основные требования

ДСТУ 4951:2008 Плодовые насаждения. Проектирование. Общие требования

ДСТУ 4976:2008 Охрана окружающей природной среды. Комплекс стандартов в сфере охраны почв. Основные положения

ДСТУ 7459:2013 Смородина черная и красная. Технология выращивания ягод. Общие требования

ДСТУ 7827:2015 Качество почвы. Классификация почв по степени вторичного засоления

ДСТУ 7845:2015 Качество почвы. Классификация почв по степени ощелачивания

ДСТУ 7862:2015 Качество почвы. Определение активной кислотности

ДСТУ 7987:2015 Угодья природные кормовые. Качество почвы. Основные показатели и их параметры

НД 33-5.5-17-2006 Отраслевые нормы труда на выполнение измерений показателей качества и свойств вод и почв

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ

Фізико-хімія ґрунтів Терміни та визначення

ДСТУ 3980-2000

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2000

ДЕРЖАВНИЙ  СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 3980-2000

ҐРУНТИ

Фізико-хімія ґрунтів Терміни та визначення

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2000

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО

2Технічним комітетом стандартизації «Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання ресурсів України» (ТК-82) та Інститутом ґрунтознавства та агрохімії УААН

ВНЕСЕНО Технічним комітетом стандартизації «Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання ресурсів України»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 31 липня 2000 р. № 474

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4РОЗРОБНИКИ: А. Кириченко, канд. біол. наук (керівник розробки); Н. Чешко, канд. с.-г. наук; О. Павленко, канд. с.-г. наук; С. Балюк, д-р с.-г. наук; Ю. Єрмоленко

©    Держстандарт України,  2000

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ

Фізико-хімія ґрунтів Терміни та визначення

ПОЧВЫ

Физико-химия почв. Термины и определения

SOILS

Physical chemistry of soils Terms and definitions

Чинний від 2001 -06-01

1   ГАЛУЗЬ  ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять, які характеризують ґрунти - природні, в сільськогосподарському використанні та змінені іншими антропогенними діями - щодо фізико-хімічних властивостей і показників. Терміни використовуються в галузях ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства і землекористування.

1.2Стандарт не містить терміни, що характеризують інші властивості ґрунтів, а також загальні терміни із зазначених галузей знань.

1.3Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативних документів, у довідковій та навчально-методичній літературі з питань ґрунтознавства, агрохімії, землеробства та землекористування.

1.4Стандарт призначений для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів стандартизації науково-технічних товариств, міністерств (відомств).

2 ОСНОВНІ  ПОЛОЖЕННЯ

2.1       Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Не дозволені до вживання терміни-синоніми наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com